På denne seminardag kan du med afsæt i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars Roadmap for Verdensmål få indsigt i de forskellige redskaber, der ligger til grund for arbejdet med verdensmål 12 i byggeriet. Du kan samtidigt være med til at sætte standarderne for den grønne bundlinje i fremtidens byggeri.

 

09:00-09:15 Velkomst og introduktion til dagen

Christina Schultz, FBSA – Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

 

09:15-09:45 Den grønne bundlinje i FN’s verdensmål – hvorfor, hvem og hvordan?
I mange år har den grønne bundlinje i byggeriet været undervurderet, men en forsat voksende efterspørgsel på grønne løsninger, er cirkularitet blevet branchens nye omdrejningspunkt. Men hvem har ansvaret for at inkorporere bæredygtighed i byggeprojekter, og hvor ligger de største muligheder og barrierer for cirkulær økonomi i byggeriet? Få en indflyvning på de udfordringer, Arbejdsgruppen for Verdensmål er stødt på i arbejdet med verdensmål 12 under udviklingen af Roadmap for Verdensmål.

Christina Schultz, sekretariatsleder, FBSA – Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

 

09:45-10:15 Bæredygtige udbud: Hvor ligger bygherres muligheder for at stille krav til grøn omstilling?
Hvordan kan du indarbejde bæredygtighed i dine udbud, og hvordan sikrer du, at bæredygtighed tænkes ind i dine projekter allerede i udbudsfasen? I dette oplæg får du en introduktion til, hvordan vi kan definere og forstå bæredygtighed fra et juridisk perspektiv samt hvordan det kan inddrages i en udbudsproces. Herunder kan du få inspiration til, hvordan du kan gribe fat i bæredygtighedsparametrene i de forskellige typer udbud.

Magnus Bjerre Clausen, advokat & senior manager, Kammeradvokaten

 

10:15-10:30 Pause

 

10:30-11:00 Det gode grønne samarbejde: Fossilfri byggeplads
Hvilke overvejelser skal man gøre sig når man ønsker en fossilfri byggeplads? Københavns Kommune har netop igangsat et nyt projekt, med et mål om, at selve byggepladsens funktion skal være fuldstændigt fossilfri. Hør, hvad det betyder, og hvilke elementer, der er særligt vigtige at tage til overvejelse for at mindske CO2-udledningen på byggepladsen i de forskellige faser af byggeprojektet.

Eskil Kwederis, projektleder, Københavns Kommune

 

11:00-11:30 LCA og LCC i byggeriet

Oplægsholder annonceres snarest

 

11:30-12:00 Bæredygtig affaldshåndtering i praksis: Opførelsen af nyt, svanemærket børnehus
Genbrug af materialer er et sted, hvor der er et særligt potentiale for en grøn omstilling på byggeprojekter. Med afsæt i verdensmålene har Gladsaxe Kommune haft et ønske om at omdanne et gammelt skolebyggeri til et nyt børnehus med genbrug af materialer samt brug af nye innovative metoder for at styrke bæredygtigheden. Bliv klogere på, hvordan arbejdet med verdensmål 12 fungerer i nedrivningsfasen, hvor genbrug af materialer kan lede til store praktiske udfordringer.

Rasmus Kragh, Udviklingschef, Tscherning

 

12:00-12:30 Frokost

 

12:30-13:00 Byggeriets klimapåvirkning – om CO2, politik og fremtiden
Byggeriets klimapåvirkning kalder i høj grad på politisk handling, men regeringen vil vente helt til 2027 med at stille krav til byggeriets CO2-udledning. Dermed får vi meget få år at handle i, hvis vi skal skabe en grønnere verden til fremtidens generationer. Hør vores Unge Advisory Board medlem Magnus fortælle om den politiske status på området, og få inspiration til, hvordan vi gennem et aktivistisk perspektiv på byggeriet kan skabe reel forandring.

Magnus Dalsgaard Smith, Bæredygtighedsingeniør, DOMINIA, aktiv i Den Grønne Studenterbevægelses Byggeriudvalg og medlem af FBSA’s Unge Advisory Board

 

13:00-13:30 Diskussion og afrunding

 

13:30 Tak for i dag

 

Praktisk

Læs mere om praktisk information.

COVID-19:
I Bygherreforeningen følger vi hele tiden udviklingen i Coronasituationen tæt, og da pandemien fortsat er over os, har vi omlagt alle arrangementer frem til 1. april 2021 til et online format. Vi tilpasser naturligvis alle programmer til det online format, så vi sikrer, at du får et optimalt udbytte af din deltagelse. Vi gør løbende status over situationen, og gør vores ypperste for at overholde de seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Det betyder, at du fortsat trygt kan tilmelde dig alle planlagte arrangementer.


OBS: Mød ikke op til et arrangement i Bygherreforeningen hvis du har symptomer på corona, mistanke om smitte eller afventer testsvar.

På grund af afstandskrav og begrænset kapacitet anbefaler vi at booke i god tid, hvis du vil være sikker på en plads.