På denne seminardag kan du med afsæt i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars Roadmap for Verdensmål få indsigt i de forskellige redskaber, der ligger til grund for arbejdet med verdensmål 17 i byggeriet. Du kan samtidigt være med til at sætte standarderne for det gode samarbejde i fremtidens byggeri.

 

09:00-09:05 Velkomst og introduktion til dagen 

Christina Schultz, sekretariatsleder, FBSA 

 

09:05-09:3FN’s verdensmål og partnerskaber – hvorfor, hvem og hvordan? 
Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar blev for fem år siden lanceret for at skabe et bedre samarbejde på tværs af byggeriet, som er udfordret på netop dette. Med en stadigt større efterspørgsel på grønne løsninger, er det endnu vigtigere end nogensinde, at vi sikrer samarbejde på tværs for at kunne skubbe til den grønne omstilling. Få en introduktion til de udfordringer, vi som forening er stødt på i arbejdet med verdensmål 17 under udviklingen af Roadmap for Verdensmål.  

Christina Schultz, sekretariatsleder, FBSA 

 

09:30-10:0Hvad kan strategiske partnerskaber? Forskerens indblik i ByK med Trust 
Verdensmål 17 handler bl. a. om at formere strategiske partnerskaber på kryds og tværs af byggeriets værdikæde. Men hvad kan de egentlig, og hvordan sikres en succesfuld proces, der lader de forskellige aktører prøve nye tiltag af i et samarbejde, der også deler ansvaret på tværs? Få et indblik i det prisvindende partnerskab ByK med Trust, og hvordan det ser ud i praksis. Partnerskabet har gennem en fireårig rammeaftale varetaget Københavns Kommunes udvidelse, ombygning og renovering af skoler og daginstitutioner. 

Nicolaj Frederiksen, erhvervs-ph.d. hos Enemærke & Petersen A/S, som forsker i ByK med Trust og medlem af FBSA Unge Advisory Board  

 

10:00-10:15 Pause 

 

10:15-10:45 Man kan ikke være bæredygtig alene – om samarbejdsprocesser og bæredygtighed
Hvor ligger mulighederne og barriererne for tværgående samarbejde om bæredygtighed i byggeriet? Værdibyg arbejder lige nu på en rapport, der skal afdække netop dette med fokus på byggeprocessen. Bliv klogere på barriererne for delmål 17.6 om videndeling og innovation på bæredygtige byggeprojekter, hvad der er særligt ved netop denne form for byggeprocesser og hvor vi hver især skal være opmærksomme, når vi igangsætter et nyt projekt.   

Stephan Sander, projektleder, Værdibyg  

 

10:4511:15 Bæredygtige indkøb og privat-offentlige samarbejder
Hvordan sikrer vi bæredygtige indkøb, som både er socialt og økonomisk forsvarlige? Og hvordan formidler vi kontakten mellem udbud og efterspørgsel? Bliv klogere når vi zoomer ind på Comdia – en indkøbsportal, der nemt og gratis gør det muligt for virksomhederne at vinde opgaver hos staten, kommuner, forsyningsselskaber og andre offentlige organisationer.  

Casper Helbo-Nielsen, administrerende direktør, Comdia  

 

11:1511:45 Hvordan sætter vi i samarbejde standarder for bæredygtig udvikling i byggeriet?
Delmål 17.19 sætter fokus på at udvikle måling og standarder for bæredygtig udvikling. Hos Teknologisk Institut arbejdes der med cirkulær økonomi samt dokumentation af bæredygtige byggematerialer. Bliv klogere på, hvordan standarderne sættes, branchen imellem samt hvordan der dokumenteres, at virksomhederne lever op til dem og dermed undgår greenwashing 

Thilde Fruergaard Astrupseniorkonsulent, Teknologisk Institut  

 

11:45-12:00 Opsamling og tak for i dag  

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

COVID-19:
I Bygherreforeningen følger vi hele tiden udviklingen i Coronasituationen tæt, og vi gør vores ypperste for at overholde de seneste retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen. Derfor kan du trygt tilmelde dig vores arrangementer.
OBS: Mød ikke op til et arrangement i Bygherreforeningen, hvis du har symptomer på corona, mistanke om smitte eller afventer testsvar.

På grund af afstandskrav og begrænset kapacitet anbefaler vi at booke i god tid, hvis du vil være sikker på en plads.