På denne online seminardag kan du med afsæt i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvars Roadmap for Verdensmål få indsigt i de forskellige redskaber, der ligger til grund for arbejdet med verdensmål 8 i byggeriet. Du kan samtidigt være med til at sætte standarderne for den sociale bundlinje i fremtidens byggeri.

 

Program

09:30-09:40 Velkomst og introduktion til dagen

Christina Schultz, FBSA

 

09:40-10:00 Den sociale bundlinje i FN’s verdensmål – hvorfor, hvem og hvordan?
Når der tales om, hvordan grøn, social og økonomisk bæredygtighed hænger sammen i byggeriet, er erfaringerne få. Men spørger man dem, som arbejder med området på en daglig basis, er det nu, vi skal sætte standarderne i byggeriet. Derfor er det vigtigt, at vi som frontløbere viser engagement, så arbejdet med den sociale bundlinje bliver taget alvorligt. Få en introduktion til, hvordan der arbejdes med social bæredygtighed gennem bl. a. Charter for Samfundsansvar og Roadmap for Verdensmål, dialogværktøjer, som du vil blive introduceret til i dette oplæg.

Christina Schultz, sekretariatsleder, FBSA

 

10:00-10:30 Paradigmer for Samfundsansvar og klausuler
Hvordan styrker du socialt ansvar i dine byggeprojekter? Og hvilke konsekvenser har det for parterne i et byggeri, om du vælger at bruge beskæftigelsesklausuler eller frivillige partnerskabsaftaler? Få indblik i fordele og ulemper ved de forskellige juridiske redskaber, du som bygherre kan inkludere i dine udbud, med fokus på tre typer: arbejdsklausuler, lærlingeklausuler og sociale klausuler.

Andreas Christensen, Horten Advokater

 

10:30-10:40 Pause

 

10:40-11:10 Arbejdsklausuler og kontrol: Hvordan sikres dialog og tidlig involvering af projektets aktører?
Arbejdsklausuler er efterhånden blevet en almen praksis i udbud hos offentlige bygherrer. Men håndhæves de ikke, kan de være til mere skade end gavn. Hør hvordan en af de absolutte frontløbere på området sørger for dialog og tidlig involvering af aktører, og dermed kan sikre arbejdsklausulernes succes i en branche udfordret af uheldige sager.

David Salomonsen, CSR-chef i Københavns Kommune

 

11:10-11:40 Hvordan hjælper vi udsatte ind på arbejdsmarkedet med sociale klausuler?
Byggeriet står over for en mangel på arbejdskraft, og mange udsatte sidder samtidigt fast på kanten af arbejdsmarkedet. Så hvordan kan vi hjælpe de udsatte og skabe værdi for vores byggeprojekter? Socialt ansvar kræver engagement og fleksibilitet af de involverede parter. Bliv klogere på, hvem der har ansvaret og hvordan ’det gyldne mellemled’ kan sikre processen.

Anders Sørensen, forretningsudvikler hos Enemærke & Petersen

 

11:40-12:10 Frokost

 

12:10-12:40 Byg med Unge – hvordan rekrutterer og fastholder vi lærlinge?
Byggeriet er i mangel på arbejdskraft, og der uddannelse i øjeblikket alt for få til at dække fremtidens behov. I projektet Byg med Unge-Alliancen tilbyder Bygherreforeningen landets store bygherrer et partnerskab, som sikrer flere praktikpladser på de store byggeprojekter. Bliv klogere på de udfordringer og muligheder, der følger med.

Lone Thrane, Byg med Unge-Alliancen

 

12:40-13:10 Lærlinge i praksis – klausuler og samarbejde
Lærlinge er en vigtig ressource for fremtidens byggeri. Men hvordan fungerer det konkrete forløb med rekruttering og fastholdelse af lærlinge på byggeprojekterne? Få Metroselskabets erfaringer med uddannelsesklausuler samt hvordan disse er med til at sikre fundamentet for en bæredygtig fremtid for de unge og for byggeriet.

Anette Vestergaard Grønbæk, Metroselskabet

 

13:10-13:40 Safety First – sikkerhed som ledelsesparameter i bygherreorganisationer
På trods af omfattende indsatser for forebyggelse, er byggeriet stadig en branche præget af udfordringer med arbejdsulykker. Med afsæt i erfaringer fra offshore-branchen er der nu evidens for, at et fokus på arbejdsmiljøet giver bedre økonomi for parterne i byggeprocessen, når de implementerer sikkerhed som et strategisk ledelsesfokus. Vi undersøger med ledelseskonceptet Safety First bl.a. hvad der skal til, for at skabe en kulturforandring fra topledelse til hele organisationen og videre til samarbejdspartnerne i projekterne.

Jakob Thomasen, konsulent og CEO i JBT Consult og tidligere CEO i Mærsk Oil

 

13:40-13:50 Pause

 

13:50-14:20 Bygherres erfaringer – hvordan implementerer man en sikkerhedskultur?
Gentofte Kommune har været igennem de allerførste faser af Safety First. Bygherren deler ud af deres erfaringer fra processen med at implementere sikkerhed som en kulturforandringsproces. De fortæller om deres baggrund for at deltage i projektet og om de første tiltag i forbindelse med projektet.

Ann Bergithe Trampe Broch fra Gentofte Ejendomme

 

14:20-14:30 Diskussion og afrunding

 

14:30 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Praktisk

Du tilmelder dig her på siden, og derefter vil du modtage en invitationsmail fra os med link til online-mødet. Arrangementet afholdes fra kl. 09:30-14:30, og tilmelding er bindende.

Læs mere om praktisk information.