Program


09:00-09:10 Check ind og introduktion til Teams

 

09:10-09:45 Velkomst og introduktion til dagen
Du får en introduktion til de to foreningers arbejde med FN’s 17 Verdensmål, herunder anbefalinger og paradigmer, og Bygherreforeningens hjemmeside med cases og værktøjer.

Christina Schultz, sekretariatsleder i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

 

09:45-10:30 Kort gennemgang af FN’s 17 Verdensmål
Vi gennemgår kort de 17 Verdensmål med dansk fokus med henblik på at få et fælles afsæt for dagens arbejde.

Lotte Hansen, partner i Hansen & Ersbøll Agenda og medstifter af foreningen iLoveGlobalGoals

 

10:30-10:45 Pause

 

10:45-11:45 Verdensmålene som et nyt fælles paradigme og et nyt sted at starte

  • Hvilken værdi får bygherrer ud af at fokusere på de 17 verdensmål?
  • Hvordan definerer vi denne værdi?
  • Introduktion til nulpunktsanalysen – En øvelse i at afdække potentiale og værdiskabelse.

Lotte Hansen, partner i Hansen & Ersbøll Agenda og medstifter af foreningen iLoveGlobalGoals

 

11:45-12:15 Frokost

 

12:15-13:15 Hvordan kan vi få Verdensmål ind i byggeriet?

  • Hvordan tænkes bæredygtighed ind i byggeriet, uden at det nødvendigvis medfører mere ansvar og øget økonomi for bygherren?
  • Bæredygtighedsindsatsen skal rette sig mod hele byggeriets værdikæde
  • Få indblik i det juridiske grundlag for at stille krav til bæredygtighed i udbud

Betina Kristiansson, partner og advokat, Molt Wengel

 

13:15-14:45 Få en enkel proces for jeres lokale arbejde med Verdensmålene

  • Nulpunktsvurderingerne
  • Introduktion til og arbejde med værktøjer og implementering: Hvordan engageres medarbejdere, kunder, stakeholders og omverden?
  • Elevatortalen: Formål og struktur/opbygning/skelet

Lotte Hansen, partner i Hansen & Ersbøll Agenda og medstifter af foreningen iLoveGlobalGoals

 

Der indlægges pause undervejs i workshoppen

 

 14:45-15:30 Afrunding og evaluering

Christina Schultz, sekretariatsleder i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

 

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Facilitator

Christina Schultz, sekretariatsleder i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

 

Oplægsholdere

Lotte Hansen, partner i Hansen & Ersbøll Agenda og medstifter af foreningen iLoveGlobalGoals
Lotte e partner i Hansen & Ersbøll Agenda. Hun er cand.scient.pol. og journalist, og uden tvivl en af Danmarks mest erfarne public affairs rådgivere. Lotte er ekspert i udvikling af kreative og strategiske koncepter inden for Verdensmålene. Tidligere har hun arbejdet som pressechef, erhvervsredaktør på Politiken og politisk kommentator på bade TV og i skrevne medier. Lotte har desuden arbejdet som Public Affairs Director for ledende PR-bureauer.

Betina Kristiansson, partner og advokat, Molt Wengel
Betina har stor erfaring med rådgivning af både bygherrer, entreprenører og rådgivere inden for alle aspekter af entrepriseretten, f.eks.garantitræk (AB 92 §46), mangelhåndtering og claim management. Du kan læse mere om Betina Kristiansson her.

 

Praktisk

Læs mere om praktisk information.