Program


09:00-09:30 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

09:30-10:15 Velkomst og introduktion til dagen
Du får en introduktion til de to foreningers arbejde med FN’s 17 Verdensmål, herunder anbefalinger og paradigmer, og Bygherreforeningens hjemmeside med cases og værktøjer.

Christina Schultz, sekretariatsleder i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

 

10:15-11:00 Kort gennemgang af FN’s 17 Verdensmål
Vi gennemgår kort de 17 Verdensmål med dansk fokus med henblik på at få et fælles afsæt for dagens arbejde.

Lotte Hansen, partner i Hansen & Ersbøll Agenda og medstifter af foreningen iLoveGlobalGoals

 

11:00-11:20 Pause

 

11:20-12:30 Verdensmålene som et nyt fælles paradigme og et nyt sted at starte

  • Hvilken værdi får bygherrer ud af at fokusere på de 17 verdensmål?
  • Hvordan definerer vi denne værdi?
  • Introduktion til nulpunktsanalysen – En øvelse i at afdække potentiale og værdiskabelse.

Lotte Hansen, partner i Hansen & Ersbøll Agenda og medstifter af foreningen iLoveGlobalGoals

 

12:30-13:30 Frokost

 

13:30-14:30 Hvordan kan vi få Verdensmål ind i byggeriet?

  • Hvordan tænkes bæredygtighed ind i byggeriet, uden at det nødvendigvis medfører mere ansvar og øget økonomi for bygherren?
  • Bæredygtighedsindsatsen skal rette sig mod hele byggeriets værdikæde
  • Få indblik i det juridiske grundlag for at stille krav til bæredygtighed i udbud

Tina Braad, advokat og partner, Bech-Bruun

 

14:30-16:00 Få en enkel proces for jeres lokale arbejde med Verdensmålene

  • Nulpunktsvurderingerne
  • Introduktion til og arbejde med værktøjer og implementering: Hvordan engageres medarbejdere, kunder, stakeholders og omverden?
  • Elevatortalen: Formål og struktur/opbygning/skelet

Lotte Hansen, partner i Hansen & Ersbøll Agenda og medstifter af foreningen iLoveGlobalGoals

 

Der indlægges pause med kaffe og kage undervejs i workshoppen

 

 16:00-16:30 Afrunding og evaluering

Christina Schultz, sekretariatsleder i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

  

16:30 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Facilitator

Christina Schultz, sekretariatsleder i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar 

 

Oplægsholdere

Lotte Hansen, partner i Hansen & Ersbøll Agenda og medstifter af foreningen iLoveGlobalGoals

 

Tina Braad, advokat og partner, Bech-Bruun
Tina har speciale inden for entrepriseret, udbudsret, kontraktsret og voldgiftssager samt mange års erfaring i at rådgive virksomheder på disse områder.

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.