Program

09:30-10:00 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

10:00-10:15 Velkomst og introduktion til dagen
Der bydes velkommen og Bygherreforeningens arbejde med de 17 verdensmål præsenteres

Christina Schultz, sekretariatsleder i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar og Anne Kristine Busch, chefkonsulent, Bygherreforeningens Bæredygtighedsudvalg

 

10:15-11:30 Verdensmålene som et nyt fælles paradigme og et nyt sted at starte!

  • De 17 verdensmål – gennemgang med dansk fokus
  • Hvilken værdi får bygherrer ud af at fokusere på de 17 verdensmål?
  • Hvordan definerer vi denne værdi?
  • Introduktion til nulpunktsanalysen – En øvelse i at afdække potentiale og værdiskabelse

Lotte Hansen, partner i Hansen & Ersbøll Agenda og medstifter af foreningen iLoveGlobalGoals

 

11:30-11:40 Pause

 

11:40-12:30 Hvordan kan vi få Verdensmål ind i byggeriet?

  • Hvordan tænkes bæredygtighed ind i byggeriet uden at det nødvendigvis medfører mere ansvar og øget økonomi for bygherren?
  • Bæredygtighedsindsatsen skal rette sig mod hele byggeriets værdikæde
  • Få indblik i det juridiske grundlag for at stille krav til bæredygtighed i udbud

Betina Kristiansson, partner, advokat, Molt Wengel

 

12:30-13:30 Frokost

 

13:30-15:15 Få en enkel proces for jeres lokale arbejde med verdensmålene

  • Nulpunktsvurderingerne og erfaringerne fra formiddagens workshop
  • Introduktion til + arbejde med værktøjer og implementering: hvordan engageres medarbejdere, kunder, stakeholders og omverden?
  • Elevatortalen – formål og struktur/opbygning/skelet

Lotte Hansen, partner i Hansen & Ersbøll Agenda og medstifter af foreningen iLoveGlobalGoals

 

Der indlægges pause med kaffe og kage undervejs i workshoppen

 

15:15-15:45 Kom godt videre!
Opsamling, præsentationer og drøftelser med afsæt i ‘elevatortalen’

Lotte Hansen, partner i Hansen & Ersbøll Agenda og medstifter af foreningen iLoveGlobalGoals

 

15:45-16:00 Afrunding og evaluering

Anne Kristine Busch, Bygherreforeningen, chefkonsulent, Bygherreforeningens Bæredygtighedsudvalg

Christina Schultz, sekretariatsleder i Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar

  

16:00 Tak for i dag

 

Oplægsholdere

Lotte Hansen, partner i Hansen & Ersbøll Agenda og medstifter af foreningen iLoveGlobalGoals

 

Betina Kristiansson, partner, advokat, Molt Wengel