På dagen tager vi fat i spørgsmålet om, hvordan vi får skabt en positiv byudvikling fra begyndelsen, når vi planlægger nye byområder, og på hvordan man kan gribe opgaven an. Du bliver klogere på, hvordan du som bygherre kan skabe fællesskaber gennem dit byggeri, og dermed lægge et godt fundament for at øge både efterspørgsel og interesse for disse attraktive og levende byområder.

Som en konsekvens af COVID-19 har byområder ligget øde hen i flere måneder, og med en langsom genåbning af landet, står det klart, hvor meget beboerne har savnet fællesskaberne i byggeriet, da områderne med glæde bliver taget i brug igen. Derfor ser vi nu på, hvordan disse områder kan optimeres yderligere til fremtidig glæde og gavn.

 

Webinaret er for alle, som har interesse i at skabe levende og gode byområder, herunder private og offentlige bygherrer, byplanlæggere, arkitekter og rådgivere.

 

09:00-09:10 Velkomst og introduktion til onlineværktøjet Teams

Emily Krygell Schrøder, kommunikationsmedarbejder, Bygherreforeningen

 

09:10-09:40 Hvordan skabes det fælles i fremtidens by?
De seneste år er der kommet fokus på den fællesskabsorienterede boligform, særligt på seniorbofællesskaber. At bo fælles er der historisk en lang tradition for i Danmark i forskellige bølger. Med en bølge fra idealet om kernefamilien i parcelhuset til en 1960’ernes kollektiver og beboerdrevne bofællesskabsbyggeri til nutidens nøglefærdige fællesskabsorienterede boligmiljøer. Boligmiljøer, hvor beboere flytter ind i en færdigbygget boligstruktur, designet til fællesskab.
Disse fællesskabsorienterede boliger skyder i den grad skyder op rundt omkring i landet. Men hvilke samfundstendenser er de fællesskabsorienterede boliger udtryk for? Og hvordan indtænkes forholdet mellem den byggede struktur og fællesskabets grundmodus: Relationsopbygning? Det giver Marie Louise og Marlene et indblik i

Marie Louise Hartvig Widding, Rådgiver i lokaludvikling, SeTilSiden Aps & Marlene Rishøj Cordes, Strategisk rådgiver i seniorlivets transport- og boformer, Kjær & Co Consulting

 

09:40-10:10 Stort brugerengagement i grønne byfællesskaber i hele Danmark
Ny forskning der kortlægger de civile grønne byfællesskaber i byer og byområder landet over, viser at næsten hver anden dansker er engageret i aktiviteter for at skabe forskellige former for grønt byliv. Desuden viser forskningen en stor velvilje blandt borgerne i at deltage i fremtidige aktiviteter med dette formål, og det vidner om et stort potentiale for brugerinddragende processer.

Anders Blok, lektor ved Sociologisk Institut og leder af forskningsprojektet ”Grønne fællesskaber i byerne”

 

10:10-10:20 Pause

 

10:20-10:50 Indretning af nærområdet med plads til fællesskab
Foreningsliv, bevægelse og fritidsaktiviteter er afgørende for at skabe et godt nærmiljø i byområdet. Det kan give udfordringer i de nye byområder, da det skal etableres og kræver ildsjæle til at bære igennem. Ofte kan fysiske transformationer og nye faciliteter være med til at skabe en forandring. Hvilke gode erfaringer har Lokale- og Anlægsfonden med projekter, som understøtter fællesskab i bylivet?

Oliver Vanges, udviklingskonsulent, Lokale og Anlægsfonden

 

10:50-11:20 Storytelling og lokale ildsjæle som katalysator for byudvikling
Byudvikling er i Rune Kildens øjne ikke en rigid proces mellem bygherre, arkitekt og kommune, men bør involvere hele byen. Han mener desuden at projektkonkurrencen dræber kreativiteten. Rune står bag et væld af byudviklingsprojekter og har sit navn stående på hvert fjerde projekt i Aarhus Ø. Han  samarbejder med bl.a. BIG og Lendager og står bag Bassin 7 og havnebadet i Aarhus, ligesom han nu er involveret i projektet Lighthouse som bliver Danmarks højeste bygning. Derfor er han pt optaget af, hvordan man skaber liv og fællesskaber i højt byggeri.

Rune Kilden, developer, Kilden & Mortensen

 

11:20-11:45 Diskussion og afrunding

 

11:45 Afrunding og tak for i dag

 

Praktisk

Du tilmelder dig her på siden, og derefter vil du modtage en invitationsmail fra os med link til online-mødet. Webinaret afholdes fra kl. 09:00-11:45, og tilmelding er bindende. Læs mere om praktisk information.