Ydelsesbeskrivelsen for bygherrerådgivning YBB19 er en del af byggeriets aftalesystem. I ydelsesbeskrivelsen bliver bygherrerådgiverens rolle blandt andet beskrevet ved de forskellige entrepriseformer og i forbindelse med lejerrådgivning og investorrådgivning.

På dette kursus får du indblik i, hvordan du konkret bedst anvender YBB19 i dine aftaleforhold. Hvad indeholder ydelsesbeskrivelsen? Og hvilken betydning har den for dig, som er bygherre eller bygherrerådgiver.

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenbrød
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe.

 

09:30-09:45 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema.

Hanne Ullum, vicedirektør, Bygherreforeningen

 

09:45-10:15 Revisionen af YBB19
Her hører du om revisionsarbejdet med YBB19. Du får overblik over ydelsesbeskrivelsens disponering med særligt fokus på den opdatering, der er sket som følge af revisionen af AB18-reglerne. Vi gennemgår, hvilken betydning det har for bygherre, såvel som rådgiver.

Jens Henrik Birkmose, Birkmose Consulting ApS og gennemgående underviser på dagen

 

10:15-10:45 Indledende rådgivning
Vi fokuserer på ydelsen i projekternes indledende faser, hvor byggeriets rammer aftales som grundlag for udbud, projektering og udførelse.

 

10:45-12:00 Bygherrerådgivning ved byggeri i fag-, stor-, eller hovedentreprise
I dette indlæg fokuserer vi på ydelser og etablering af samarbejde ved rådgiverudbud – enten som begrænset udbud eller projektkonkurrence.

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-14:00 Indkøb af rådgivningsydelser
Hvordan arbejder en stor bygherre med indkøb af rådgivningsydelser?

Finn Bloch, underdirektør, Nye Grønne Værksteder, DSB og tidligere programchef, Københavns Lufthavne

 

14:00-14:30 Bygherrerådgivning ved totalentreprise
Hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for bygherrerådgivning ved totalentreprise?

 

14:30-14:45 Eftermiddagskaffe

 

14:45-15:15 Lejerrådgivning, investorrådgivning og teknisk bestillerrådgivning – OPP
Indlægget fokuserer på, hvordan ydelsesbeskrivelsen anvendes i forhold til de tre organisationsformer.

 

15:15-15:45 Opsamling og det videre arbejde

 

15:45-16:00 Spørgsmål og evaluering

 

16:00 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Underviser

Jens Henrik Birkmose, Birkmose Consulting ApS
Jens Henrik Birkmose har stor erfaring gennem mange år som arkitektrådgiver og har i særlig grad arbejdet med branchens aftaleforhold. Jens Henrik er medlem af Danske Arkitektvirksomheders udvalg for Aftaleret og juridiske forhold og har også deltaget i Danske Arkitektvirksomheders følgegruppe ifm. revisionen af AB18/ABR18.

 

Oplægsholder

Finn Bloch, underdirektør, Nye Grønne Værksteder, DSB og tidligere programchef, Københavns Lufthavne
Finn har som tidligere programchef i Københavns Lufthavne haft ansvaret for de seneste års storstilede udvidelse af Københavns Lufthavne og har mange års erfaring inden for projektledelse, forretningsledelse, processer og ikke mindst samarbejder mellem virksomheder i byggeriet. Finn tiltræder i januar 2022 ny stilling som underdirektør i DSB med ansvar for at opbygge faciliteter til de nyindkøbte togsæt. Programmet, Nye Grønne Værksteder, har et budget på ca. 5 mia kr, fordelt på forskellige lokationer i Øst og Vest og sætter fokus på at skabe så grønne løsninger som muligt, både ved opførelsen og i den efterfølgende drift.

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

Tilmeldingsvilkår

Når du tilmelder dig et arrangement eller uddannelsesforløb fra Bygherreforeningen modtager du en bekræftelse med det samme, og du er herefter tildelt en plads på arrangementet.

Deltagergebyret faktureres tidligst 14 dage før arrangementets start. Ved afbud tidligere end 30 dage før afholdelsesdatoen, vil du ikke blive faktureret. Tilmeldingen er herefter bindende. Såfremt du bliver forhindret i at deltage i et arrangement, er du naturligvis velkommen til at sende en anden fra din virksomhed i dit sted.

Ved uforudsete hændelser (f.eks. ved undervisers sygdom) eller manglende tilmeldinger kan arrangementet flyttes eller aflyses. Bliver arrangementet flyttet til en anden dato, har du mulighed for at framelde dig uden beregning.

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

 

Uddannelsesforløb i ‘Byggeriets aftaler’

I Bygherreakademiet har vi samlet en række af vores kurser og seminarer i egentlige uddannelsesforløb. Her tilmelder du dig flere kurser samtidig, og til reduceret pris, og klædes således godt på til at overskue og håndtere de opgaver, der ligger inden for det pågældende fagområde. Alle kurser kan selvfølgelig også fortsat købes enkeltvist. Ønsker du at følge uddannelsesforløbet i ‘Byggeriets aftaler’, så læs mere og tilmeld dig via siden her.

 

 

Topfoto: Samuel Oakes