På dette kursus introduceres du til ydelsesbeskrivelserne YBL18 og YBB19.

Om formiddagen får du overblik over Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018, YBL18, som er en del af aftalesystemet fra 2018. Om eftermiddagen ser vi nærmere på YBB19, som bruges i forbindelse med bygherrerådgivningen. I ydelsesbeskrivelsen bliver bygherrerådgiverens rolle blandt andet beskrevet ved de forskellige entrepriseformer samt i forbindelse med lejerrådgivning og investorrådgivning.

Dagen tager afsæt i en blanding af oplæg og debat og sætter fokus på, hvordan du konkret bedst anvender de nye ydelsesbeskrivelser i dine aftaleforhold.

 

 

Program


09:00-09:30 Ankomst og morgenbrød
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe.

 

09:30-09:45 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema.

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

09:45-10:00 Introduktion til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab, YBL18
Her får du et overblik over, og introduktion til, YBL18 og til indledende rådgivning.

Jens Henrik Birkmose, Birkmose Consulting ApS

 

10:00-10:45 Forslags- og projektfaserne
Hvordan arbejder du med YBL18 i projekteringsledelse og projektgennemgang?
Funktionsudbud og entreprenørprojektering, risiko- og budgetstyring gennemgåes ligeledes.

Jens Henrik Birkmose, Birkmose Consulting ApS

 

10:45-11:00 Pause

 

11:00-11:30 Udførelses- og afleveringsfaserne
Samarbejdet mellem rådgiver og bygherre under udførelsen.
Brug af appendikser til AB-systemet.

Jens Henrik Birkmose, Birkmose Consulting ApS

 

11:30-12:00 Bygherreforeningens afvigelser til YBL18
Bygherreforeningen har foreslået en række afvigelser fra YBL18, de bliver gennemgået her.

Jens Henrik Birkmose, Birkmose Consulting ApS

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-13:30 Introduktion til YBB19 
Introduktion til YBB19, herunder; byggeriets organisering, indledende rådgivning og grundlag for projektering og udførelse. Ejendomsstrategi og teknisk finansieringsanalyse.

Jens Henrik Birkmose, Birkmose Consulting ApS

 

13:30-14:15 Perspektivering på brugen af de nye regler
I dagens gæsteoplæg skal vi høre mere om den praktiske erfaring med anvendelse og implementering af AB18-systemet, herunder i særlig grad Ydelsesbeskrivelse YBL18.

Ketty Christiansen, teamkoordinator for analyse, bygherrerådgivning og projektledelse, Vejle Kommune

 

14:15-14:30 Kaffepause

 

14:30-15:00 Bygherrerådgivning ved totalentreprise
Indlægget fokuserer på ydelser og etablering af samarbejde i totalentrepriser.

Jens Henrik Birkmose, Birkmose Consulting ApS

 

15:00-15:45 Lejerrådgivning, investorrådgivning og teknisk bestillerrådgivning – OPP
Indlægget fokuserer på hvordan ydelsesbeskrivelsen anvendes ift. de 3 organisationsformer.

Jens Henrik Birkmose, Birkmose Consulting ApS

 

15:45-16:00 Opsamling og spørgsmål16:00 Tak for i dag

 

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

 

Undervisere

Jens Henrik Birkmose, Birkmose Consulting ApS
Jens Henrik Birkmose har stor erfaring gennem mange år som arkitektrådgiver og har i særlig grad arbejdet med branchens aftaleforhold. Jens Henrik er medlem af Danske Arkitektvirksomheders udvalg for Aftaleret og juridiske forhold og har også deltaget i Danske Arkitektvirksomheders følgegruppe ifm. revisionen af AB18/ABR18.

Oplægsholdere

Ketty Christiansen, teamkoordinator for analyse, bygherrerådgivning og projektledelse, Vejle Kommune

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Kursusforløb i AB-systemet

Vi har samlet vores kurser i en række kursusforløb, som gør det nemmere for dig at navigere i vores kursusudbud. Du kan, som altid, vælge blot at deltage i et enkelt kursus, eller du kan vælge at deltage i hele forløbet, så du bliver klædt godt på inden for de enkelte områder. Ønsker du at tage et helt kursusforløb, eller en del af det, kontakt os da gerne – så hjælper vi med tilmeldingen. Du kan også opnå rabat ved at købe flere kurser på en gang.