Med AB18-systemet fra 2018 kom også en revision af Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 2018 (YBL 2018).

På dette kursus tager vi udgangspunkt i YBL18 og sætter fokus på, hvordan du bedst anvender ydelsesbeskrivelsen i dine aftaleforhold. For eksempel: Hvad indeholder ydelsesbeskrivelsen? Hvilken betydning har den for dig som bygherre? Og hvilke beslutninger om supplerende opgaver skal du tage i tilknytning til ydelsesbeskrivelser, herunder afregningsform og aftaleform?

Da det ikke var alle Bygherreforeningens ønsker, der blev imødekommet under udarbejdelsen til YBL18, besluttede Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg at formulere forslag til afvigelser. På dette kursus gennemgår vi også foreningens forslag til afvigelser.

 

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenbrød
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe.

 

09:30-09:45 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema.

Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

 

09:45-11:30 Introduktion til Ydelsesbeskrivelsen YBL18
Her får du overblik over nyheder i YBL18. Vi gennemgår, hvilken betydning ydelsesbeskrivelsen har for dig som bygherre. Du hører kort om Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning (YBB19) og Ydelsesbeskrivelse for Anlæg (YBA19), som kom i efteråret 2019.

Jens Henrik Birkmose, Birkmose Consulting ApS

 

11:30-12:00 Projekteringsledelse og projektgennemgang
Hvordan arbejder du med YBL18 i projekteringsledelse og projektgennemgang?

Jens Henrik Birkmose, Birkmose Consulting ApS

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-15:00 Gennemgang af YBL18 med fokus på relationen mellem bygherre og rådgiver
Vi gennemgår YBL18 med fokus på relationen mellem bygherre og rådgiver i forhold til  leverandørprojektering, digitalisering og risiko- og budgetstyring

Jens Henrik Birkmose, Birkmose Consulting ApS og Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S og formand for Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg

 

15:00-15:15 Kaffepause

 

15:15-15:45 Bygherreforeningens forslag til afvigelser
Ikke alle Bygherreforeningens ønsker blev imødekommet i arbejdet med YBL 18. Derfor besluttede Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg at formulere forslag til afvigelser fra YBL18, som du hører baggrunden for her.

Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S og formand for Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg

 

15:45-16:00 Opsamling og evaluering

Jens Henrik Birkmose, Birkmose Consulting ApS

 

16:00 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Undervisere

Jens Henrik Birkmose, Birkmose Consulting ApS
Jens Henrik Birkmose har stor erfaring gennem mange år som arkitektrådgiver og har i særlig grad arbejdet med branchens aftaleforhold. Jens Henrik er medlem af Danske Arkitektvirksomheders udvalg for Aftaleret og juridiske forhold og har også deltaget i Danske Arkitektvirksomheders følgegruppe ifm. revisionen af AB18/ABR18.

Oplægsholdere

Bjarne Bæk, Senior Legal Counsel, Københavns Lufthavne A/S og formand for Bygherreforeningens Rammebetingelsesudvalg
Bjarne Bæk har ansvaret for udarbejdelsen af Københavns Lufthavnes udbud og kontrakter og har i sin egenskab af formand for Rammebetingelsesudvalget været med til at formulere Bygherreforeningens forslag til afvigelser fra YBL18.

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe.
Læs mere om praktisk information.

 

Kursusforløb i AB-systemet

Vi har samlet vores kurser i en række kursusforløb, som gør det nemmere for dig at navigere i vores kursusudbud. Du kan, som altid, vælge blot at deltage i et enkelt kursus, eller du kan vælge at deltage i hele forløbet, så du bliver klædt godt på inden for de enkelte områder. Ønsker du at tage et helt kursusforløb, eller en del af det, kontakt os da gerne – så hjælper vi med tilmeldingen. Du kan også opnå rabat ved at købe flere kurser på en gang.