En ny ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning (YBB 19) udarbejdet i samarbejde mellem Bygherreforeningen, FRI og Danske Arkitektvirksomheder er sendt i høring sammen med en kort vejledning.

YBB er konsekvens af de nye skærpede regler i ABR18, AB18, den nye ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab 18 samt ikke mindst et generelt behov for en opdatering af Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning 2013. Derfor har Bygherreforeningen sammen med FRI og Danske Arkitektvirksomheder ansøgt om midler til at revidere ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning samt udarbejde en vejledning. Revisionen er sponsoreret af Realdania.

 

Til denne høringsrunde får du præsenteret tankerne bag og hører om de vigtigste principper.

 

Der afholdes et tilsvarende høringsmøde i København onsdag den 27. august kl. 14:00-16:00 hos Bygherreforeningen, Borgergade 111, 1300 København K.

 

Høringssvar skal fremsendes pr mail senest mandag den 2. september 2019 til YB@frinet.dk., men gerne inden den 19. august 2019.

 

Hent høringsnotat, høringsudkast samt vejledning nedenfor.

Høringsnotat YBB 19

Høringsudkast YBB 19

Vejledning

 

Som forberedelse til høringsmødet anbefaler vi at du har orienteret dig grundigt i høringsmaterialet.

 

Program

 

13:30-14:00 Ankomst, registrering og kaffe og kage

14:00-14:05 Velkommen og præsentation af udvalg og arbejdsgruppe

14:05-14:20 Kort om baggrund for revision, arbejdsprocessen bag, formalia og høringsfrist

14:20-15:45 Præsentation af YBB 19 (oplæg og spørgsmål/drøftelser)

  • Definitioner
  • Indledende rådgivning
  • Bygherrerådgivning ved byggeri i fag-, stor- eller hovedentreprise
  • Bygherrerådgivning ved byggeri i totalentreprise
  • Lejerrådgivning
  • Investorrådgivning
  • Teknisk bestillerrådgivning
  • Andre ydelser

15:45-16:00 Opsamling og videre proces

16:00 Afslutning på høringsmødet

 

Gennemgående oplægsholdere

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI
Niels Christian Toppenberg er akademiingeniør fra Aalborg Ingeniørakademi og har en lang erfaring som bygherrerådgiver. Derudover deltager han i en række organisationer og udvalg, herunder udvalg i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). Niels Christian Toppenberg var med til at formulere Ydelsesbeskrivelserne i 2012, ligesom han repræsenterer FRI i den igangværende revision af disse.

 

Jens Henrik Birkmose, AART Architects, Danske Arkitektvirksomheder
Jens Henrik Birkmose har stor erfaring gennem mange år som arkitektrådgiver, og har i særlig grad arbejde med branchens aftaleforhold. Jens Henrik er medlem af Danske Arkitektvirksomheder’s udvalg for Aftaleret og juridiske forhold, og har også deltaget i Danske Arkitektvirksomheder’s følgegruppe ifm. revisionen af AB18/ABR18.

 

Arbejdsgruppen

Finn Bloch, CPH

Flemming Andersen, Flemming Andersen Arkitekter

Hanne Ullum, Bygherreforeningen

Helen Kristensen, Rambøll

Jens Henrik Birkmose, AART Architects, Danske Arkitektvirksomheder

Lars Hauberg, Niras

Morten Stahlschmidt, KANT

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

Peder Nielsen, Sweco

Preben Dahl, Danske Arkitektvirksomheder

Tora Fridel, Emcon

Ulla Sassarsson, FRI

 

Ret til ændringer forbeholdes.