Ydelsesbeskrivelsen for bygherrerådgivning: YBB19 er en del af byggeriets nye aftalesystem.  I ydelsesbeskrivelsen bliver bygherrerådgiverens rolle blandt andet beskrevet ved de forskellige entrepriseformer og i forbindelse med lejerrådgivning og investorrådgivning.

På dette kursus sætter vi fokus på, hvordan du konkret bedst anvender den nye ydelsesbeskrivelse i dine aftaleforhold. Hvad indeholder ydelsesbeskrivelsen? Og hvilken betydning har de for dig som er bygherre eller bygherrerådgiver?

Program

 

09:00-09:30 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

  

09:30-09:40 Velkomst og introduktion til dagen

Christine Skovgaard Madsen, kursuschef, Bygherreforeningen

 

09:40-11:10 Om revisionen – og hvad er nyt?
Her hører du om resultatet af revisionsarbejdet med YBB19. Du får overblik over ydelsesbeskrivelsens disponering med særlig fokus på den opdatering, der er sket som følge af de nye AB-18 regler. Vi gennemgår, hvilken betydning de får for bygherre og rådgiver.

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

 
11:10-12:00 Indledende rådgivning
Vi fokuserer på ydelsen i projekternes indledende faser, hvor byggeriets rammer aftales som grundlag for udbud og for projektering og udførelse.

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

  

12:00-13:00 Frokost

   

13:00-13:45 Bygherrerådgivning ved byggeri i fag-, stor-, eller hovedentreprise
Dette indlæg fokuserer på ydelser og etablering af samarbejde ved rådgiverudbud, enten som begrænset udbud eller projektkonkurrence.

Jens Henrik Birkmose, COO, AART architects

  

13:45-14:30 Bygherrerådgivning ved totalentreprise
Hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for bygherrerådgivning ved totalentreprise?

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

  

14:30-14:45 Kaffe og kage

  

14:45-15:15 Lejerrådgivning, investorrådgivning og teknisk bestillerrådgivning – OPP
Indlægget fokuserer på hvordan ydelsesbeskrivelsen anvendes i forhold til de 3 organisationsformer.

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

 

15:15-15:30 Opsamling og det videre arbejde

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

  

15:30 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes

 

Underviser

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI
Niels Christian Toppenberg er akademiingeniør fra Aalborg Ingeniørakademi og har en lang erfaring som bygherrerådgiver. Derudover deltager han i en række organisationer og udvalg, herunder udvalg i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). Niels Christian Toppenberg var med til at formulere Ydelsesbeskrivelserne i 2012 og 2013, ligesom han repræsenterer FRI og er hovedforfatter i den aktuelle revision af Ydelsesbeskrivelsr for “Byggeri og Landskab”, “Bygherrerådgivning” og “Anlæg”.

Oplægsholder

Jens Henrik Birkmose, COO, AART architects

 

Praktisk

Kurset er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.

 

Kursusforløb i AB-systemet

Vi har samlet vores kurser i en række kursusforløb, som gør det nemmere for dig at navigere i vores kursusudbud. Du kan som altid vælge blot at deltage i et enkelt kursus, eller du kan vælge at deltage i hele forløbet, så du bliver godt på inden for det enkelte område. Hvis du vil tage et helt kursusforløb eller en del af det, så kontakt om, så hjælper vi med tilmelding. Du kan også opnå rabat ved at købe flere kurser på en gang.