Ydelsesbeskrivelsen for bygherrerådgivning YBB19 er en del af byggeriets nye aftalesystem.  I ydelsesbeskrivelsen bliver bygherrerådgiverens rolle blandt andet beskrevet ved de forskellige entrepriseformer og i forbindelse med lejerrådgivning og investorrådgivning.

På dette kursus sætter vi fokus på, hvordan du konkret bedst anvender den nye ydelsesbeskrivelse i dine aftaleforhold. Hvad indeholder ydelsesbeskrivelsen? Og hvilken betydning har de for dig som er bygherre eller bygherrerådgiver?

 

Program


09:00-09:30 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

09:30-09:40 Velkomst og introduktion til dagen

Christine Skovgaard Madsen, kursuschef, Bygherreforeningen

 

9:40-10:15 Om revisionen – og hvad er nyt?
Her hører du om resultatet af revisionsarbejdet med YBB19. Du får overblik over ydelsesbeskrivelsens disponering med særlig fokus på den opdatering, der er sket som følge af de nye AB-18 regler. Vi gennemgår, hvilken betydning de får for bygherre og rådgiver.

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

 

10:15-10:45 Indledende rådgivning
Vi fokuserer på ydelsen i projekterne indledende faser, hvor byggeriets rammer aftales som grundlag for udbud og for projektering og udførelse.

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

 

10:45-12:00 Bygherrerådgivning ved byggeri i fag-, stor-, eller hovedentreprise
Indlægget fokuserer vi på ydelser og etablering af samarbejde ved rådgiverudbud, enten som begrænset udbud eller projektkonkurrence.

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:00-14:00  Indkøb af rådgivningsydelser
Hvordan arbejder en stor bygherre som Københavns Lufthavne med indkøb af rådgivningsydelser?

Finn Bloch, programchef, Københavns Lufthavne

 

14:00-14:30 Bygherrerådgivning ved totalentreprise
Hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for bygherrerådgivning ved totalentreprise?

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

 

14:30-14:45 Kaffe og kage

 

14:45-15:15 Lejerrådgivning, investorrådgivning og teknisk bestillerrådgivning – OPP
Indlægget fokuserer på hvordan ydelsesbeskrivelsen anvendes i forhold til de 3 organisationsformer.

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

 

15:15-15:30 Opsamling og det videre arbejde

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

 


15:30 Tak for i dag

 

Ret til ændringer forbeholdes.

 

Underviser

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI
Niels Christian Toppenberg er akademiingeniør fra Aalborg Ingeniørakademi og har en lang erfaring som bygherrerådgiver. Derudover deltager han i en række organisationer og udvalg, herunder udvalg i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). Niels Christian Toppenberg var med til at formulere Ydelsesbeskrivelserne i 2012 og 2013, ligesom han repræsenterer FRI og er hovedforfatter i den aktuelle revision af Ydelsesbeskrivelsr for “Byggeri og Landskab”, “Bygherrerådgivning” og “Anlæg”.

 

Oplægsholder

Finn Bloch, programchef, Københavns Lufthavne
Finn har som programchef ansvaret for udvidelsen af Københavns Lufthavne, der skal gå fra ca 25 til 40 mio. passagerer per år. Finn har mange års erfaring inden for projektledelse, forretningsledelse, processer og ikke mindst samarbejder mellem virksomheder i byggeriet.

 

Praktisk

Kurset afholdes fra kl. 09:00-15:30 og er inklusiv morgenkaffe, frokost og eftermiddagskaffe. Læs mere om praktisk information.

 

Internt kursus

Kurset kan også afholdes i din organisation. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Kontakt os for at få et tilbud.