Kurser -

31/10/2019

Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning (YBB 19)

I efteråret kommer den nye Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning (YBB 19). På dette kursus får du indblik i den nye ydelsesbeskrivelse, og hvordan du kan bruge den til at sætte rammer for et godt samarbejde.

Pris

Medlemspris:

2800 kr. ex. moms

Ikke medlemmer:

4100 kr. ex. moms

Tid og sted

Denne nye ydelsesbeskrivelse, som er en del af byggeriets nye aftalesystem, bruger du ved bygherrerådgivning. I ydelsesbeskrivelsen bliver bygherrerådgiverens rolle blandt andet beskrevet ved de forskellige entrepriseformer, og i forbindelse med lejerrådgivning og investorrådgivning.

På dette kursus sætter vi fokus på, hvordan du konkret bedst anvender den nye ydelsesbeskrivelse i dine aftaleforhold. Hvad indeholder ydelsesbeskrivelsen? Og hvilken betydning har de for dig som er bygherre- eller bygherrerådgiver?

Vi afholder samme kursus i Aarhus den 18. november: Se program og tilmelding her

Program

09:30-10:00 Ankomst og morgenmad
Vi starter dagen med at byde på morgenbrød og kaffe

 

10:00-10:15 Velkomst og introduktion til dagen
Vi byder velkommen og rammesætter dagens tema

Christine Skovgaard Madsen, kursuschef, Bygherreforeningen

 

10:15-12:00 Introduktion til YBB 19

YBB 19 – hvad er nyt?
Resultatet af revisionsarbejdet præsenteres, og her får du endvidere overblik over ydelsesbeskrivelsens disponering og særlig fokus på den opdatering, der er sket som følge af de nye AB-18 regler. Vi gennemgår, hvilken betydning de får for bygherre og rådgiver.

 

Indledende rådgivning
Vi fokuserer på ydelsen i projekterne indledende faser, hvor byggeriets rammer aftales som grundlag for udbud og for projektering og udførelse.

 

Bygherrerådgivning ved byggeri i fag-, stor-, eller hovedentreprise
Indlægget fokuserer på ydelser og etablering af samarbejde ved rådgiverudbud, enten som begrænset udbud eller projektkonkurrence.

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

 

12:00-13:00 Frokost

 

13:45-14:15  Indlæg om Indkøb af rådgivningsydelser

Finn Bloch, programchef, Københavns Lufthavne

 

14:15-14:30 Kaffe og kage

 

14.30 – 15:15 Bygherrerådgivning ved totalentreprise

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

 

15:15-15:45 Lejerrådgivning, investorrådgivning og teknisk bestillerrådgivning – OPP
Indlægget fokuserer på hvordan ydelsesbeskrivelsen anvendes ift. de 3 organisationsformer.

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

 

15:45-16:00 Opsamling og videre arbejde

 

16:00 Tak for i dag

 

Underviser

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI
Niels Christian Toppenberg er akademiingeniør fra Aalborg Ingeniørakademi og har en lang erfaring som bygherrerådgiver. Derudover deltager han i en række organisationer og udvalg, herunder udvalg i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). Niels Christian Toppenberg var med til at formulere Ydelsesbeskrivelserne i 2012 og 2013, ligesom han repræsenterer FRI og er hovedforfatter i den aktuelle revision af Ydelsesbeskrivelsr for “Byggeri og Landskab”, “Bygherrerådgivning” og “Anlæg”.

 

Gæsteunderviser

Finn Bloch, programchef, Københavns Lufthavne
Finn har som programchef ansvaret for udvidelsen af Københavns Lufthavne, der skal gå fra ca 25 til 40 mio. passagerer per år. Finn har mange års erfaring inden for projektledelse, forretningsledelse, processer og ikke mindst samarbejder mellem virksomheder i byggeriet.

 

Arrangementsansvarlig er Christine Skovgaard Madsen csm@bygherreforeningen.dk

Del på sociale medier

Linkedin

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 29
  august
  Digitalisering - København

  Præsentation af ny digitaliseringsguide for byg- og driftsherrer

  Bygherreforeningen udarbejder på foranledning af Trafik,- Bygge- og Boligstyrelsen Digitaliseringsguiden: gode råd og tjeklister til at stille digitale krav i udbud. Guiden kan i løbet af efteråret kan tilgås på…

 • 22
  oktober
  Digitalisering - København

  Lancering af Digitaliseringsguiden

  Som led i den nye Digitaliseringsstrategi fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, præsenterer Bygherreforeningen: Digitaliseringsguiden, med gode råd og tjeklister til digitale krav i udbud. Digitaliseringsguiden viser vejen for at højne…

 • 23
  oktober
  Aftaler - København

  Det første år med det nye aftalesystem

  Vi diskuterer bygherreerfaringer, muligheder og opmærksomhedspunkter med det nye AB18-system. Enkelte medlemmer har brugt system igennem et stykke tid, mens andre kun er i indledende fase. På mødet deler vi…