Viden & aktuelt i kategorien:
Aftaler


Udbudsret for bygherrer

, /
På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til de udbudsretlige forhold, som er væsentlige at kende til for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer og opmærksomhedspunkter i udbudsproceduren.

Medlemsmøde om AB18

/
Bygherreforeningen afholder medlemsmøde om AB18, og her kan du bl.a. møde medlemmer fra foreningens Rammebetingelsesudvalg, som står bag Bygherreforeningens AB18-guide. På dagen vil du blive klogere på AB18, og få redskaber, der kan hjælpe bygherrer med at høste fordelene ved aftalesystemet.

ABR18: Bygherres samarbejde med Rådgiver

, /
Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv i både kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og efterfølgende i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl. Fokus er på, hvordan bygherren kan samarbejde med rådgiverne, og du får overblik over roller, aftaler og ansvar.

ABR18: Bygherres samarbejde med Rådgiver

, /
Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv i både kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og efterfølgende i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl. Fokus er på, hvordan bygherren kan samarbejde med rådgiverne, og du får overblik over roller, aftaler og ansvar.

AB18 for bygherrer

/
Kurset AB18 for bygherrer giver dig de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver godt funderet i AB-systemet. Du kommer igennem alle aftaledokumenter, så du kan håndtere blandt andet kontraktindgåelse og projektstyring ud fra byggeriets nye aftalesystem, og får det sat i sammenhæng med YBL18. Samtidig får du Bygherreforeningens forslag til paradigmer og konkrete bud på redskaber.

AB18 for bygherrer

/
Kurset AB18 for bygherrer giver dig de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver godt funderet i AB-systemet. Du kommer igennem alle aftaledokumenter, så du kan håndtere blandt andet kontraktindgåelse og projektstyring ud fra byggeriets nye aftalesystem, og får det sat i sammenhæng med YBL18. Samtidig får du Bygherreforeningens forslag til paradigmer og konkrete bud på redskaber.

Overblik over ydelsesbeskrivelser (YBL18)

/
Kurset giver dig indsigt i de nye ydelsesbeskrivelser YBL18. Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre sikrer at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan du kan forbedre samarbejdet med rådgiveren. Du får også en introduktion Bygherreforeningens forslag til afvigelser og hører om arbejdet med ydelsesbeskrivelser for bygherrerådgivning.

Overblik over ydelsesbeskrivelserne (YBL18)

/
Kurset giver dig indsigt i de nye ydelsesbeskrivelser YBL18. Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre sikrer at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan du kan forbedre samarbejdet med rådgiveren. Du får også introduktion til Bygherreforeningens forslag til afvigelser og hører om arbejdet med ydelsesbeskrivelsen for bygherrerådgivning.

Udbud med AB18-systemet

/
På dette seminar diskuterer vi med erfarne jurister og praktikere hvordan vi udbyder med det nye aftalesystem. Vi sætter rammen med de nye bestemmelser i AB18-systemet, og sætter især fokus på de mange valg du skal træffe fra start, herunder hvilke aftaledokumenter og hvilken entrepriseform, du skal anvende. Derudover får du viden om, hvordan du kan sikre bedst muligt samspil med udbudsregler og de forskellige muligheder for dialog undervejs.