Viden & aktuelt i kategorien:
Aftaler


Bygherreprisen Building Awards Licitationen Bygherreforeningen

Vinder af Bygherreprisen 2019: ”Vi har fået københavnerne til at forstå, hvad det er vi laver i Aalborg”

/
Sidste år vandt Himmerland Boligforening Bygherreprisen 2019 ved løfte den ellers udfordrede bydel Aalborg Øst. Den landsdækkende eksponering har givet det nordjyske boligforening vind i sejlende, og har åbnet op for nye fællesskaber og skabt stolthed iblandt medarbejderne. Nu kan alle indstille nye kandidater til prisen frem til d. 18. august, der hylder det ansvarlige samarbejde.
arbejdsmiljø vejdirektoratet sikkerhed ulykker byggeri bo-vest Gentofte Kommune Bygherreforeningen

Topledere viser vejen til færre ulykker

/
Øget fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed i topledelsen hos Gentofte Kommune, Vejdirektoratet og det almene boligselskab Bo-Vest skal føre til færre ulykker og mere produktivitet på de tre organisationers byggepladser. Den nye tilgang bygger på erfaringer fra offshore branchen, hvor det er lykkes næsten at undgå store ulykker.

Renoveringsopgaver i høj kurs hos kommuner efter fjernelse af anlægsloftet

, , , /
Med fjernelsen af anlægsloftet i år, har landets kommuner nu mulighed for at fremskynde opgaver efter eget valg. En rundspørge i tre kommuner viser, at det særligt er planlagte renoveringsopgaver, som bliver fremrykket, da nybyggeri af forskellige årsager er vanskeligt under coronakrisen.
Anlægsloft daginstitution bygherreforeningen corona

Højere anlægsloft bør følges op af højere beløbsgrænser i tilbudsloven

, , , /
Kommunerne skal have mulighed for at igangsætte flere byggeprojekter og dermed være med holde gang i erhvervsliv og beskæftigelse under coronakrisen. Man bør samtidig justere beløbsgrænserne i udbudsreglerne, for at gøre det nemmere at få virksomheder og håndværkere i gang med det samme på fx tomme skoler og daginstitutioner
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Klimapartnerskab viser vejen til et bæredygtigt byggeri

, , , /
Efter fire måneders intensivt arbejde og involvering af mere end 100 fagfolk, har klimapartnerskabet for byggeri og anlæg udgivet sin resultatrapport. Bygherreforeningen har deltaget aktivt i arbejdet og støtter op om mange af de gode forslag.
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

/
Bygherreforeningen skal sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri frem mod februar 2020 komme med bud på, hvordan bygge- og anlægsbranchen skal bidrage til at vi bliver klimaneutrale i 2050 i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling

/
Bygherreforeningen lancerer fredag d. 10 januar et manifest med udgangspunkt i FNs verdensmål, der skal hjælpe bygherrer med en bæredygtig omstilling af deres arbejde.

Kursusforløb: Ydelsesbeskrivelser for arbejdsmiljøkoordinering og bæredygtigt byggeri

, /
Med dette kursusforløb kommer du godt fra start med de nye ydelsesbeskrivelser for henholdsvis arbejdsmiljøkoordinering og bæredygtighed i byggeriet, som begge lanceres i foråret 2022. Forløbet giver et godt overblik over de to ydelsesbeskrivelser og indsigt i de centrale processer, aftaler og særlige opmærksomhedspunkter, set fra bygherres perspektiv.

Kursusforløb: Udbudsret for bygherrer

, /
Tilmeld dig det samlede kursusforløb i udbudsret og få en god introduktion til de udbudsretlige forhold, der er særligt væsentlige for dig som bygherre. Med forløbet bliver du fortrolig med de forskellige udbudsformer og lovgivningsmæssige rammer.

Kursusforløb i AB18-systemet: Rådgiveraftaler efter ABR18, YBL18 og YBB19

/
Tilmeld dig kursusforløbet i aftalesystemet om rådgiveraftaler efter ABR18, YBL18 og YBB19. Med det samlede kursusforløb får du en god introduktion til rådgiveraftaler, set fra bygherrens perspektiv, og en god base for at navigere sikkert i samarbejderne med rådgivere.

Kursusforløb i AB18-systemet: Entrepriseaftaler

/
Tilmeld dig kursusforløbet i AB18-systemet og entrepriseaftaler. Med det samlede kursusforløb får du en god introduktion til entrepriseret set fra bygherrens perspektiv og klædes på til at navigere sikkert i systemet.  

Ydelsesbeskrivelse for bæredygtigt byggeri

, /
I foråret 2022 lanceres en ny ydelsesbeskrivelse for bæredygtighed i byggeriet, som udruster rådgiver og bygherre med et langt stærkere aftalegrundlag for socialt, miljømæssigt og økonomisk bæredygtigt byggeri. På dette kursus får du indblik i den nye ydelsesbeskrivelse herunder processer, begreber, aftaler og særlige opmærksomhedspunkter, så du er klædt på til at navigere sikkert gennem de relevante ydelser og snitflader.

Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering

, /
Den nye ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering beskriver de ydelser og rammer, der udgør fundamentet for aftalen mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator. Denne kursusdag giver en grundig introduktion til ydelsesbeskrivelsen. Vi dykker ned i definitionen af ydelser i såvel projekterings-, som udførelsesfase og øvrige ydelser - alt sammen med fokus på de områder, der kan kræve særlig opmærksomhed og særligt tæt samarbejde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator.

BR18 – roller og processer

, , , , /
På dette kursus giver vi dig en overordnet introduktion til BR18, så du som bygherre rustes til at varetage ansvaret for, at dine byggerier lever op til byggelovgivningen. Vi kommer omkring de administrative regler og tekniske forhold, og omkring certificeringsordningerne for konstruktioner og brand. Undervejs sætter vi fokus på succeskriterierne for effektiv tilrettelæggelse af tværgående processer og samarbejder i projektet.

APP18 – Appendikser til AB18

/
På dette kursus får du overblik over de fire appendikser til AB18; Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamenter - alt sammen med udgangspunkt i bygherrernes muligheder og behov.

YBL18 og YBB19

/
På denne kursusdag får du mulighed for at stifte bekendtskab med både YBL18 og YBB19. Du får en introduktion til hver af ydelsesbeskrivelserne og forslag til, hvordan du som bygherre kan bruge dem til at sætte rammen for et godt samarbejde.

YBB19 – Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning

, /
Bliv fortrolig med Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning, YBB19, og hør hvordan du kan bruge den til at sætte rammen for et godt samarbejde. Kurset giver dig et godt overblik over ydelsesbeskrivelsen og gode råd til, hvordan du konkret anvender YBB19 i dine aftaleforhold.