Viden & aktuelt i kategorien:
Aftaler


Vælg den rigtige entrepriseform

, , , /
Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer ved de forskellige entrepriseformer, så du bliver klædt på til at vælge den rigtige entrepriseform.

Det første år med det nye aftalesystem

/
Vi diskuterer bygherreerfaringer, muligheder og opmærksomhedspunkter med det nye AB18-system. Enkelte medlemmer har brugt system igennem et stykke tid, mens andre kun er i indledende fase. På mødet deler vi viden og erfaringer. Du får mulighed for at drøfte udfordringer og mulighederne med ligesindende og tage vigtig læring tilbage til egen praksis i din bygherreorganisation.

Ydelsesbeskrivelser for bygherrerådgivning (YBB 19)

/
I efteråret kommer den nye ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning (YBB 19). På dette kursus får du indblik i den nye ydelsesbeskrivelse, og hvordan du kan bruge den til at sætte rammer for et godt samarbejde.

Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning (YBB 19)

/
I efteråret kommer den nye Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning (YBB 19). På dette kursus får du indblik i den nye ydelsesbeskrivelse, og hvordan du kan bruge den til at sætte rammer for et godt samarbejde.

BR18 for bygherrer

, /
BR18 betyder nye roller og opgaver i samarbejdet mellem bygherrer, myndigheder og rådgivere. I løbet af dette seminar får du en introduktion til BR18, særligt med fokus på de administrative regler og tekniske forhold omkring brand, energi og tilgængelighed.

Totalentreprise og ABT 18 – hvad kræver det af bygherren?

/
Totalentrepriser er en entrepriseform i vækst, og på denne seminardag sætter vi fokus på ABT18 og dermed totalentreprise. Vi tager fat i centrale spørgsmål som, hvordan sikrer du dig, at en totalentreprise er det rigtige til dit byggeprojekt, og hvordan sikrer du dig, at du som bygherre får den bedste fordeling af risiko, ansvar, budgetsikkerhed og indflydelse?

Konflikthåndtering og forhandling i AB18

, /
Dette kursus handler om konflikthåndtering og konfliktløsning i byggeprojekter med udgangspunkt i de muligheder, der ligger i AB-systemet. Du får samtidig indblik i de værktøjer, du kan bruge til at finde en model for konfliktløsning, der passer dig, og som også bidrager til at udvikle en fælles tilgang til forebyggelse og håndtering af konflikter.

Udbudsret for bygherrer

, /
På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til de udbudsretlige forhold, som er væsentlige at kende for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer og opmærksomhedspunkter i udbudsproceduren.

ABR18: Bygherres samarbejde med rådgiver

, /
Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og efterfølgende i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl. Fokus er på, hvordan bygherren kan samarbejde med rådgiverne, og du får overblik over roller, aftaler og ansvar.

ABR18: Bygherres samarbejde med rådgiver

, /
Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og efterfølgende i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl. Fokus er på, hvordan bygherren kan samarbejde med rådgiverne, og du får overblik over roller, aftaler og ansvar.