Viden & aktuelt i kategorien:
Aftaler


Bliv klædt på til de nye roller og processer med BR18

, , /
Ændringerne i Bygningsreglementet betyder nye roller og opgaver i samarbejdet mellem bygherrer, myndigheder og rådgivere. I løbet af denne kursusdag introducerer vi til det samlede BR18, så du får overblik over administrative regler og væsentlige tekniske forhold. Derudover diskuterer vi, hvordan bygherren kan bidrage i samarbejdet med myndighed og rådgivere for at sikre lovens opfyldelse og bygher-rens intentioner med projektet.

Morgenmøde: Sådan styrer du dit byggeprojekt med de fire appendikser

/
Få inspiration til at anvende de fire appendikser i kombination med grunddokumenterne AB18, ABR18 og/eller ABT18. Appendikserne kan være en hjælp til at styre dit byggeri i specifik retning og skabe en bedre byggesag med inddragelse af de rette kompetencer og styr på incitamenterne.

Morgenmøde: Digitalisering af byggeprocessen med AB18

/
Bliv skarp på, hvordan du kan bruge AB18 og ABR18 som udgangspunkt for at stille krav til digitalisering og bliv klogere på IKT-lederens og projekteringslederens roller. Det digitale byggeri udvikler sig hastigt og præger samarbejdet mellem parterne. Derfor sætter mødet også fokus på koblingen til IKT-bestemmelser i den nye YBL 2018.

Sådan får du mest værdi med totalentrepriser med det nye ABT18

, , , , /
Med dette seminar får du indblik i, hvornår totalentreprise efter ABT18 er velegnet, hvordan udbud og kontrakt skal se ud samt, hvordan samarbejdet organiseres bedst. Du får dermed inspiration til, hvordan mulighederne for dialog indgår, og hvilken rolle aftalesystemets appendikser kan spille for samarbejdet. Derudover er der fokus på bygherrens rolle, og hvordan faseopdelinger og godkendelse af projektmaterialet kan bruges aktivt til at få indsigt og indflydelse undervejs.

Udbud med det nye AB18-system

/
Få inspiration til at lave udbud med det nye aftalesystem. Dette seminar sætter fokus på de nye bestemmelser i AB18-systemet, hvor mange valg skal træffes fra start, herunder hvilke aftaledokumenter og hvilken entrepriseform, der skal anvendes. Derudover får du viden om, hvordan du kan sikre bedst muligt samspil med udbudsregler og muligheder for dialog undervejs.

Udbud med det nye AB18-system

/
Få inspiration til at lave udbud med det nye aftalesystem. Dette seminar sætter fokus på de nye bestemmelser i AB18-systemet, hvor mange valg skal træffes fra start, herunder hvilke aftaledokumenter og hvilken entrepriseform, der skal anvendes. Derudover får du viden om, hvordan du kan sikre bedst muligt samspil med udbudsregler og muligheder for dialog undervejs.

AB18: Introduktion til byggeriets aftalesystem

/
Todags-kurset giver dig de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver godt funderet i det nye AB-system. På kurset bliver du klar til at navigere i alle aftaledokumenter i hele systemet, så du kan være en værdiskabende sparringspartner både internt i organisationen og eksternt med samarbejdspartnere og leverandører.

Bygherrens samarbejde med rådgivere i ABR18 – få overblik over roller, aftaler og ansvar

/
Dette kursus giver dig et overblik over de vigtigste ændringer fra ABR 89 til ABR 18. Du får indblik i de væsentligste emner i ABR 18 såvel i kontraheringsfasen som i projekterings-/udførelsesfasen samt i forbindelse med eventuelle efterfølgende tvister om projekteringsfejl.

Få overblik over ændringerne i AB

/
Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan både AB18 og ABR18 adskiller sig fra henholdsvis AB92 og ABR89.

Få overblik over ændringerne i AB18

/
Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan både AB18 og ABR18 adskiller sig fra henholdsvis AB92 og ABR89.