Viden & aktuelt i kategorien:
Aftaler


Bygherreprisen Building Awards Licitationen Bygherreforeningen

Vinder af Bygherreprisen 2019: ”Vi har fået københavnerne til at forstå, hvad det er vi laver i Aalborg”

/
Sidste år vandt Himmerland Boligforening Bygherreprisen 2019 ved løfte den ellers udfordrede bydel Aalborg Øst. Den landsdækkende eksponering har givet det nordjyske boligforening vind i sejlende, og har åbnet op for nye fællesskaber og skabt stolthed iblandt medarbejderne. Nu kan alle indstille nye kandidater til prisen frem til d. 18. august, der hylder det ansvarlige samarbejde.
arbejdsmiljø vejdirektoratet sikkerhed ulykker byggeri bo-vest Gentofte Kommune Bygherreforeningen

Topledere viser vejen til færre ulykker

/
Øget fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed i topledelsen hos Gentofte Kommune, Vejdirektoratet og det almene boligselskab Bo-Vest skal føre til færre ulykker og mere produktivitet på de tre organisationers byggepladser. Den nye tilgang bygger på erfaringer fra offshore branchen, hvor det er lykkes næsten at undgå store ulykker.

Renoveringsopgaver i høj kurs hos kommuner efter fjernelse af anlægsloftet

, , , /
Med fjernelsen af anlægsloftet i år, har landets kommuner nu mulighed for at fremskynde opgaver efter eget valg. En rundspørge i tre kommuner viser, at det særligt er planlagte renoveringsopgaver, som bliver fremrykket, da nybyggeri af forskellige årsager er vanskeligt under coronakrisen.
Anlægsloft daginstitution bygherreforeningen corona

Højere anlægsloft bør følges op af højere beløbsgrænser i tilbudsloven

, , , /
Kommunerne skal have mulighed for at igangsætte flere byggeprojekter og dermed være med holde gang i erhvervsliv og beskæftigelse under coronakrisen. Man bør samtidig justere beløbsgrænserne i udbudsreglerne, for at gøre det nemmere at få virksomheder og håndværkere i gang med det samme på fx tomme skoler og daginstitutioner
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Klimapartnerskab viser vejen til et bæredygtigt byggeri

, , , /
Efter fire måneders intensivt arbejde og involvering af mere end 100 fagfolk, har klimapartnerskabet for byggeri og anlæg udgivet sin resultatrapport. Bygherreforeningen har deltaget aktivt i arbejdet og støtter op om mange af de gode forslag.
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

/
Bygherreforeningen skal sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri frem mod februar 2020 komme med bud på, hvordan bygge- og anlægsbranchen skal bidrage til at vi bliver klimaneutrale i 2050 i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling

/
Bygherreforeningen lancerer fredag d. 10 januar et manifest med udgangspunkt i FNs verdensmål, der skal hjælpe bygherrer med en bæredygtig omstilling af deres arbejde.

BR18: Brandregler og certificeringsordningen

, , /
Få overblik over de nye brandregler i BR18. På dette kursus vil du blive introduceret til indholdet i Bygningsreglementet og de tilhørende vejledninger, og vi diskuterer din rolle som bygherre, byggesagsbehandling og brug af eksterne rådgivere.

Online kursus om APP18: Appendikser til AB18

, /
Dette online kursus er for dig, som har brug for at få et overblik over de fire appendikser til AB18: Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamentsbestemmelser.

Ydelsesbeskrivelserne: YBB og YBL

/
Dette kursus giver dig indsigt i Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning (YBB19) og Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab (YBL18). Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre sikrer at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan du kan forbedre samarbejdet med rådgiveren.

ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

/
Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og efterfølgende i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl. Fokus er på, hvordan bygherren kan samarbejde med rådgiverne, og du får overblik over roller, aftaler og ansvar.

Totalentrepriser med ABT18: Hvad kræver det af dig som bygherre?

/
På denne seminardag sætter vi fokus på ABT18 og dermed totalentrepriseformen. Du får indblik i, hvordan du sikrer dig, at en totalentreprise er det rigtige til dit byggeprojekt samt inspiration til, hvordan du som bygherre får den bedste fordeling af risiko, ansvar, budgetsikkerhed og indflydelse med totalentrepriseformen.

AB18 for bygherrer

/
Her får du en introduktion til AB18 med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til som bygherre. Samtidig hører du om de første erfaringer med det nye aftalesystem.

Online kursus om YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

, /
På dette online kursus får du en kort introduktion til Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab: YBL18. Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre sikrer at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan du kan forbedre samarbejdet med rådgiveren.

ABR18: Bygherres samarbejde med rådgiver

/
Få overblik over ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv både i kontraheringsfasen, projekterings- og udførelsesfasen og efterfølgende i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl. Fokus er på, hvordan bygherren kan samarbejde med rådgiverne, og du får overblik over roller, aftaler og ansvar.

Forebyggelse og konfliktløsning i AB18-systemet

/
Hvad udløser konflikter? Og hvornår og hvordan kan man sætte ind for at forebygge og løse dem? Med dette kursus bliver du klædt på til konflikthåndtering. Du får værktøjer til konfliktløsning og kendskab til forskellige personprofiler, som du kan bruge til at forebygge konflikter på både byggeplads og byggemøder.

Online kursus om YBB19: Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning

, , /
På dette online kursus får du en kort introduktion til den nye ydelsesbeskrivelse, og hvordan du kan bruge den til at sætte rammer for et godt samarbejde.