Viden & aktuelt i kategorien:
Bæredygtighed


Jonathan Grevsen

Ejendomsstrategier for bæredygtighed i kommunerne (Roskilde)

/
En bæredygtig omstilling af de kommunale bygge- og ejendomsfunktioner er afhængig af en strategisk og systematisk tilgang i bygherreorganisationen. Derfor afholder Bygherreforeningen en række seminarer med kommuner som medværter, hvor kommunale chefer og ledere kan diskutere strategisk forankring og implementering af bæredygtighed på ejendomsområdet. Dette seminar afholdes i samarbejde med Roskilde Kommune og er for kommunale chefer og ledere, der har byggeri og anlæg samt ejendoms- og porteføljestrategier som ansvarsområde. 
Jonathan Grevsen

Ejendomsstrategier for bæredygtighed i kommunerne (Favrskov)

/
En bæredygtig omstilling af de kommunale bygge- og ejendomsfunktioner er afhængig af en strategisk og systematisk tilgang i bygherreorganisationen. Derfor afholder Bygherreforeningen en række seminarer med kommuner som medværter, hvor kommunale chefer og ledere kan diskutere strategisk forankring og implementering af bæredygtighed på ejendomsområdet. Dette seminar afholdes i samarbejde med Favrskov Kommune og Aalborg Kommune og er for kommunale chefer og ledere, der har byggeri og anlæg samt ejendoms- og porteføljestrategier som ansvarsområde.

Dokumenteret bæredygtighed – fra ambition til effekt

/
Kravene til bæredygtighed stiger i de kommende år, og mange organisationer indtænker i stigende grad bæredygtighed som en vigtig del af den overordnede strategi. Men hvad gør man, når ambitionerne vokser, og man gerne vil mere end Bygnings-reglementets minimumskrav? Og hvordan sikrer man, at de dokumentationskrav, der udvælges, spiller ind i, og løfter, organisationens strategiske fokus?

Bæredygtige byggematerialer

/
Et øget fokus på cirkulær økonomi og den bæredygtige dagsorden stiller store krav til bygherrens materialevalg. Men hvad er egentligt bæredygtigt, og hvilke nye tiltag findes på byggematerialeområdet? På dette seminar bliver du klogere på, hvordan du kan arbejde med byggematerialer, som tilgodeser miljøet. Dagen giver dig også rig mulighed for at indhente vigtig læring fra andre bygherrer, som arbejder bevidst med særligt udvalgte materialer. Seminaret udbydes i samarbejde med Byggeriets Samfundsansvar.

Det skal du vide om EU’s taksonomi

/
Hvad vil den nye EU-taksonomi for bæredygtig finansiering betyde for den danske byggebranche? Det belyser vi på dette seminar, der kombinerer oplæg og workshop omkring de nye krav til investeringer i nybyggeri og renoveringer med fokus på klima og CO2-forbrug. Du vil også blive klogere på, hvordan vi samtidigt sikrer, at der bliver bygget med den socialt bæredygtige dimension i tankerne. Seminaret udbydes i samarbejde med Byggeriets Samfundsansvar.

Få styr på ”S” i ESG med sociale risikovurderinger

/
Social bæredygtighed bliver i ny international bæredygtighedslovgivning sidestillet med den miljømæssige. Det vil sige, at menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder bliver en lige så vigtig del af byggeriets tilgang til bæredygtighed. En helhedsorienteret tilgang er altså helt afgørende, når vi omstiller vores økonomi og aktiviteter mod fremtidens marked. På dette seminar kan du blive klogere på, hvordan du kan igangsætte initiativer inden for dit ”S” i ESG, der gør dig i stand til at møde den konstante udvikling i markedet. Seminaret udbydes i samarbejde med Byggeriets Samfundsansvar.

Bæredygtige udbud

/
Hvordan arbejder du med bæredygtighed i dine udbud, så du sikrer dig, at det tænkes ind i dine projekter allerede i program- og udbudsfasen og fastholdes frem til aflevering? På denne kursusdag får du inspiration til, hvordan du kan gribe fat i de forskellige bæredygtighedsparametre og praktisk erfaring med at inkludere bæredygtige krav i udbuddet. Kurset udbydes i samarbejde med Byggeriets Samfundsansvar.

Bæredygtige udbud

/
Hvordan arbejder du med bæredygtighed i dine udbud, så du sikrer dig, at det tænkes ind i dine projekter allerede i program- og udbudsfasen og fastholdes frem til aflevering? På denne kursusdag får du inspiration til, hvordan du kan gribe fat i de forskellige bæredygtighedsparametre og praktisk erfaring med at inkludere bæredygtige krav i udbuddet. Kurset udbydes i samarbejde med Byggeriets Samfundsansvar.