Viden & aktuelt i kategorien:
Bæredygtighed


Bygherreprisen Building Awards Licitationen Bygherreforeningen

Vinder af Bygherreprisen 2019: ”Vi har fået københavnerne til at forstå, hvad det er vi laver i Aalborg”

/
Sidste år vandt Himmerland Boligforening Bygherreprisen 2019 ved løfte den ellers udfordrede bydel Aalborg Øst. Den landsdækkende eksponering har givet det nordjyske boligforening vind i sejlende, og har åbnet op for nye fællesskaber og skabt stolthed iblandt medarbejderne. Nu kan alle indstille nye kandidater til prisen frem til d. 18. august, der hylder det ansvarlige samarbejde.
arbejdsmiljø vejdirektoratet sikkerhed ulykker byggeri bo-vest Gentofte Kommune Bygherreforeningen

Topledere viser vejen til færre ulykker

/
Øget fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed i topledelsen hos Gentofte Kommune, Vejdirektoratet og det almene boligselskab Bo-Vest skal føre til færre ulykker og mere produktivitet på de tre organisationers byggepladser. Den nye tilgang bygger på erfaringer fra offshore branchen, hvor det er lykkes næsten at undgå store ulykker.

Renoveringsopgaver i høj kurs hos kommuner efter fjernelse af anlægsloftet

, , , /
Med fjernelsen af anlægsloftet i år, har landets kommuner nu mulighed for at fremskynde opgaver efter eget valg. En rundspørge i tre kommuner viser, at det særligt er planlagte renoveringsopgaver, som bliver fremrykket, da nybyggeri af forskellige årsager er vanskeligt under coronakrisen.
Anlægsloft daginstitution bygherreforeningen corona

Højere anlægsloft bør følges op af højere beløbsgrænser i tilbudsloven

, , , /
Kommunerne skal have mulighed for at igangsætte flere byggeprojekter og dermed være med holde gang i erhvervsliv og beskæftigelse under coronakrisen. Man bør samtidig justere beløbsgrænserne i udbudsreglerne, for at gøre det nemmere at få virksomheder og håndværkere i gang med det samme på fx tomme skoler og daginstitutioner
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Klimapartnerskab viser vejen til et bæredygtigt byggeri

, , , /
Efter fire måneders intensivt arbejde og involvering af mere end 100 fagfolk, har klimapartnerskabet for byggeri og anlæg udgivet sin resultatrapport. Bygherreforeningen har deltaget aktivt i arbejdet og støtter op om mange af de gode forslag.
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

/
Bygherreforeningen skal sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri frem mod februar 2020 komme med bud på, hvordan bygge- og anlægsbranchen skal bidrage til at vi bliver klimaneutrale i 2050 i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling

/
Bygherreforeningen lancerer fredag d. 10 januar et manifest med udgangspunkt i FNs verdensmål, der skal hjælpe bygherrer med en bæredygtig omstilling af deres arbejde.

Nærheden – Besøg fremtidens forstad

, , , /
Kom med, når vi besøger Høje Taastrups nye bydel, Nærheden, der med sin placering små 20 minutter fra København H og innovative tilgang til at skabe en ny bydel, er et godt bud på, hvordan fremtidens forstad ser ud. Bag byudviklingsselskabet, NærHeden P/S, står Høje Taastrup Kommune og Realdania By & By, og på denne studietur giver NærHedens direktør dig en introduktion til projektet, ligesom du får en rundvisning på området.

Bygherrens brede ansvar: Bæredygtige byer og lokalsamfund

/
Bygherren har ikke alene ansvar for en bygning, men også for at skabe værdi i det omkringliggende byområde. Verdensmål 11 fokuserer på inkluderende, sikre, robuste og bæredygtige byer og lokalsamfund og er derfor vigtigt, når det kommer til bygherrens udviklende rolle. På dette seminar tager vi fat i eksemplerne og diskuterer, hvordan vi skaber gode, trygge by- og boligområder, som indbyder til fællesskab og giver liv omkring bygningerne.

Bæredygtige byggematerialer

/
Et øget fokus på cirkulær økonomi og den bæredygtige dagsorden stiller store krav til bygherrens materialevalg. Men hvad er egentligt bæredygtigt, og hvilke nye tiltag findes på byggematerialeområdet? Der er meget at tage fat i, og på denne seminardag bliver du klogere på, hvordan du kan arbejde med byggematerialer som tilgodeser miljøet, ligesom der vil være oplæg fra bygherrer, som arbejder bevidst med særligt udvalgte materialer.
corona smitte byggeri byggeplads

Find vej i bæredygtighedscertificeringer

/
Det kan være svært at komme godt fra start, når man gerne vil bygge bæredygtigt. På dette seminar bliver du introduceret til forskellige bæredygtighedsklasser, -mærkninger og -certificeringer, som fx DGNB, Svanemærket, Cradle-2-Cradle og den frivillige bæredygtighedsklasse. Du bliver dermed klædt på til at arbejde kvalificeret med forskellige former for bæredygtighed, som passer til netop dit projekt og dine bæredygtighedsambitioner.

Bæredygtige udbud

/
Hvordan kan du indarbejde bæredygtighed i dine udbud, og hvordan sikrer du, at bæredygtighed tænkes ind i dine projekter allerede i udbudsfasen? På denne seminardag får du inspiration til, hvordan du kan gribe fat i de forskellige bæredygtighedsparametre og høste erfaringer fra både bygherrer og andre dele af branchen. Seminaret udbydes i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling – et opgør med silotænkning i byggeriet

/
Verdensmål 17 om partnerskaber for handling er essentielt for bygge- og anlægsbranchen, der i mange tilfælde oplever udfordringer i samarbejdet på tværs, hvor en mangel på tidlig involvering af partnere kan lede til manglende fokus på bæredygtighed, dyrere budgetter og forsinkelser i byggerierne. Partnerskaber på tværs, nationalt såvel som internationalt, er derfor afgørende for at styrke branchens samarbejde og skabe innovation mellem værdikædens aktører, der fremmer det bæredygtige byggeri. Seminaret udbydes i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Fra strategi til praksis: Kom i mål med bæredygtighed

/
Det kan være svært som bygherre at navigere på bæredygtighedsområdet, og der er meget at tage fat på lige fra projektets spæde idéfaser til driften af det færdige byggeri. Dette seminar giver dig inspiration til at arbejde strategisk med bæredygtighed, og få implementeret en bæredygtighedsstrategi, der gavner både den sociale og økonomiske bundlinje.

Verdensmål 12: Den grønne bundlinje i FN’s verdensmål: Bæredygtige byggematerialer og miljøvenlig affaldshåndtering

, /
Verdensmål 12 stiller skarpt på ansvarligt forbrug og produktion. Særligt de delmål, der beskæftiger sig med affaldshåndtering og byggematerialer er vigtige for byggebranchens aktører, da branchen udleder en stor del af Danmarks samlede CO2. På dagen vil vi derfor zoome ind på byggeriets forskellige processer fra et cirkulært perspektiv med fokus på bl.a. materialepas og LCA-analyser. Seminaret udbydes i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Verdensmål for begyndere

/
Alle brancher arbejder aktuelt på at leve op til FNs 17 verdensmål, og også bygge- og anlægssektoren er i stigende grad bevidst om sit ansvar. Men hvordan kan du arbejde konkret med verdensmålene i din bygherreorganisation og omsætte målene til praksis? Det får du viden om på denne kursusdag, hvor en af de absolutte pionerer på området giver dig et godt sted at starte med en præsentation af processer og værktøjer. Kursus udbydes i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Byg til drift

, /
Det er vigtigt, at du som bygherre tænker bygninger som investeringer, både i forhold til at forvalte dem, men også i forhold til at bidrage til en mere bæredygtig fremtid, hvor vi ikke bruger unødvendige ressourcer. På seminaret får du inspiration til, hvordan du kan arbejde mere strategisk med at bygge til drift og tænke den effektive anvendelse af byggeriet ind fra begyndelsen.