Viden & aktuelt i kategorien:
Byggeri, drift og anlæg


Studietur til Statens Naturhistoriske Museum

/
Statens Naturhistoriske Museum har tidligere været spredt over fire lokationer, men samles nu i et stort museumskompleks bestående af både eksisterende og nye bygninger. Vejdirektoratet er bygherre på byggeriet, der startede i 2019 og forventes overdraget til Københavns Universitet/museet ved årsskiftet i 2023/2024. Kom med på studietur, hvor vi skal se det næsten færdige museumsbyggeri og høre om processen undervejs.

BR18 - roller og processer

/
På dette kursus giver vi dig en overordnet introduktion til BR18, så du som bygherre rustes til at varetage ansvaret for, at dine byggerier lever op til byggelovgivningen. Vi kommer omkring de administrative regler og tekniske forhold, myndighedsbehandling samt certificeringsordningerne for konstruktioner og brand. Undervejs sætter vi fokus på succeskriterierne for effektiv tilrettelæggelse af tværgående processer og samarbejder i projektet.

Evaluering af byggeprocessen og byggeriets effekt

/
Hvad kan vi lære af både de gode og mindre gode erfaringer fra byggeprocesserne? Hvordan kan man evaluere på sin byggeproces og bruge resultaterne optimalt? Og hvordan måler vi funktionen af byggeriet, og om det bruges efter hensigten? På dette seminar diskuterer vi evaluering af både byggeprocessen og byggeriets funktioner fra forskellige vinkler.

Kyst- og klimasikring

/
Danmarks store kyststrækninger kan i fremtiden blive udfordrede af både stormfloder og vandstigninger. Det er derfor vigtigt at have kendskab til risikoen for skader på bygninger i kystnære områder, så bygherren proaktivt kan indtænke diverse foranstaltninger i både nybyggeri og renoveringsprojekter. Samtidig skal vi have fokus på kystnære arealer i byerne og sikre blandt andet havneområder mod klimaforandringerne. På denne seminardag sætter vi fokus på kyst og klimasikring af vores byggeri og byrum.

Renovering og transformation

/
Sammenlignet med fokus på nybyggeri, så er der behov for mere spotlight på transformation og renovering. Fokus på den eksisterende bygningsmasse er helt afgørende for at nedsætte byggebranchens samlede klimaaftryk. Bliv klogere på, hvordan man kan skabe nyt liv i gamle rammer og sikre en god proces omkring renovering og transformation af eksisterende byggeri.

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

/
Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret og gæsteprincippet, og du får indblik i dine muligheder for at forebygge ubehagelige overraskelser, når du skal købe arealer og sikre rettigheder til dine projekter.

BR18 - roller og processer

/
På dette kursus giver vi dig en overordnet introduktion til BR18, så du som bygherre rustes til at varetage ansvaret for, at dine byggerier lever op til byggelovgivningen. Vi kommer omkring de administrative regler og tekniske forhold, myndighedsbehandling samt certificeringsordningerne for konstruktioner og brand. Undervejs sætter vi fokus på succeskriterierne for effektiv tilrettelæggelse af tværgående processer og samarbejder i projektet.

Byg til drift

/
Som bygherre skal du kunne tænke bygninger som investeringer i forhold til både den fremtidige brug og forvaltning af bygningerne, så ressourcerne udnyttes optimalt i hele bygningernes livscyklus. For at sikre, at bygninger vedbliver med at være attraktive og bæredygtige i brug, er det vigtigt at tænke drift ind allerede tidligt i designprocessen. På denne seminardag, der udbydes i samarbejde med Dansk Facilities Management, stiller vi skarpt på, hvordan byggeri og drift kan berige hinanden.

Bygherreforeningens efteruddannelse til arbejdsmiljøkoordinatorer

/
Succesfuld arbejdsmiljøkoordination er et væsentligt aktiv for bygherreorganisationen. Dette 2-dags efteruddannelsesforløb giver dig som arbejdsmiljøkoordinator indsigt i nyeste viden på området og i de centrale værktøjer og praksisser, der skal til for at føre bygherreorganisation og medarbejdere sikkert ind i fremtiden.

Det gode byggeprogram

/
Byggeprogrammet er et af bygherrens vigtigste redskaber til at sikre, at visioner og krav i et projekt bliver fastlagt og kan overleveres til de parter, der skal stå for realiseringen af projektet. Få indblik i grundelementerne i det gode byggeprogram, og de nødvendige strategiske overvejelser bag, og bliv rustet til at skabe den bedst mulige platform for dit projekt.