Viden & aktuelt i kategorien:
Byggeri, drift og anlæg


Universelt Design Dag 2024

/
Hvordan kan vi skabe ligeværdig adgang for alle mennesker, når vi designer og bygger byer og bygninger? På denne konferencedag sætter vi fokus på, hvorfor og hvordan bygherrer bør indtænke universelt design i bygninger og byområder allerede helt tidligt i processen, og hvordan vi kan gøre universelt design konkret og fastholde de gode intentioner hele vejen gennem byggeprocessen. Dagen afholdes i samarbejde med BUILD og Danske Handicaporganisationer.

Bygherreforeningens efteruddannelse til arbejdsmiljøkoordinatorer

/
Succesfuld arbejdsmiljøkoordination er et væsentligt aktiv for bygherreorganisationen. Men rollen som arbejdsmiljøkoordinator er ofte svær at sætte faste standarder for, og det kan være udfordrende at finde frem til en systematik, der sikrer, at indsatsen opnår den ønskede tyngde og effekt. At løfte rollen som arbejdsmiljøkoordinator, og indgå som proaktiv sparringspartner, kræver desuden høj bevidsthed om egen praksis og systematisering af relationer og processer.

Det gode byggeprogram

, /
Uafhængigt af hvilken udbuds- eller konkurrenceform, man anvender i sit byggeri, er byggeprogrammet et essentielt redskab, som kan afklare bygherrens visioner og værdier. Det gode byggeprogram bliver til i en dialogproces og skaber det bedste fundament for, at det færdige byggeri lever op til bygherrens, driftspersonalet og brugernes forventninger. På dette kursus får du indsigt i, hvad et godt byggeprogram skal kunne og bør indeholde, og hvilken rolle det spiller i aftalesystemet.

Det gode byggeprogram

, /
Uafhængigt af hvilken udbuds- eller konkurrenceform, man anvender i sit byggeri, er byggeprogrammet et essentielt redskab, som kan afklare bygherrens visioner og værdier. Det gode byggeprogram bliver til i en dialogproces og skaber det bedste fundament for, at det færdige byggeri lever op til bygherrens, driftspersonalet og brugernes forventninger. På dette kursus får du indsigt i, hvad et godt byggeprogram skal kunne og bør indeholde, og hvilken rolle det spiller i aftalesystemet.

BR18 – roller og processer

/
På dette kursus får du en overordnet introduktion til BR18, så du som bygherre rustes til at varetage ansvaret for, at dine byggerier lever op til byggelovgivningen. Vi kommer omkring de administrative regler og tekniske forhold, myndighedsbehandling, certificeringsordningerne for konstruktioner og brand og de nye klimakrav. Undervejs sætter vi fokus på succeskriterierne for effektiv tilrettelæggelse af de tværgående processer og samarbejder i projektet.

BR18 – roller og processer

/
På dette kursus får du en overordnet introduktion til BR18, så du som bygherre rustes til at varetage ansvaret for, at dine byggerier lever op til byggelovgivningen. Vi kommer omkring de administrative regler og tekniske forhold, myndighedsbehandling, certificeringsordningerne for konstruktioner og brand og de nye klimakrav. Undervejs sætter vi fokus på succeskriterierne for effektiv tilrettelæggelse af de tværgående processer og samarbejder i projektet.

Brug Drift Byg 2024

/
Kan vi opfylde behovene i vores eksisterende portefølje gennem transformation og optimeret drift, eller skal vi bygge nyt? Og når vi transformerer eller bygger nyt, hvordan får vi så planlagt og designet byggeriet, så brugen og driften er tænkt grundigt ind fra start? Vi glæder os til at byde dig velkommen på Brug Drift Byg 2024.

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

/
Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret og gæsteprincippet, og du får indblik i dine muligheder for at forebygge ubehagelige overraskelser, når du skal købe arealer og sikre rettigheder til dine projekter.

Bæredygtig renovering og transformation

/
Sammenlignet med fokus på nybyggeri, så er der behov for mere spotlight på transformation og renovering. Fokus på den eksisterende bygningsmasse er helt afgørende for at nedsætte byggebranchens samlede klimaaftryk. På dette seminar kigger vi på, hvordan man kan skabe nyt liv i gamle rammer og sikre en god proces omkring renovering og transformation af eksisterende byggeri.

Evaluering af byggeprocessen og byggeriets effekt

/
Hvad kan vi lære af både de gode og mindre gode erfaringer fra byggeprocesserne? Hvordan kan man evaluere på sin byggeproces og bruge resultaterne optimalt? Og hvordan måler vi funktionen af byggeriet, og om det bruges efter hensigten? På dette seminar diskuterer vi evaluering af både byggeprocessen og byggeriets funktioner fra forskellige vinkler.