Viden & aktuelt i kategorien:
Byggeri, drift og anlæg


BR18 - roller og processer

/
På dette kursus får du en overordnet introduktion til BR18, så du som bygherre rustes til at varetage ansvaret for, at dine byggerier lever op til byggelovgivningen. Vi kommer omkring de administrative regler og tekniske forhold, myndighedsbehandling, certificerings-ordningerne for konstruktioner og brand samt de nye klimakrav. Undervejs sætter vi fokus på succeskriterierne for effektiv tilrettelæggelse af de tværgående processer og samarbejder i projektet.

Evaluering af byggeprocessen og byggeriets effekt

/
Hvad kan vi lære af både de gode og mindre gode erfaringer fra byggeprocesserne? Hvordan kan man evaluere på sin byggeproces og bruge resultaterne optimalt? Og hvordan måler vi funktionen af byggeriet, og om det bruges efter hensigten? På dette seminar diskuterer vi evaluering af både byggeprocessen og byggeriets funktioner fra forskellige vinkler.

Kyst- og klimasikring

/
Danmarks store kyststrækninger kan i fremtiden blive udfordrede af både stormfloder og vandstigninger. Det er derfor vigtigt at have kendskab til risikoen for skader på bygninger i kystnære områder, så bygherren proaktivt kan indtænke diverse foranstaltninger i både nybyggeri og renoveringsprojekter. Samtidig skal vi have fokus på kystnære arealer i byerne og sikre blandt andet havneområder mod klimaforandringerne. På denne seminardag sætter vi fokus på kyst og klimasikring af vores byggeri og byrum.

Renovering og transformation

/
Sammenlignet med fokus på nybyggeri, så er der behov for mere spotlight på transformation og renovering. Fokus på den eksisterende bygningsmasse er helt afgørende for at nedsætte byggebranchens samlede klimaaftryk. På dette seminar kigger vi på, hvordan man kan skabe nyt liv i gamle rammer og sikre en god proces omkring renovering og transformation af eksisterende byggeri.

Bygherreforeningens efteruddannelse til arbejdsmiljøkoordinatorer

/
At løfte rollen som arbejdsmiljøkoordinator kræver høj bevidsthed om egen praksis, beføjelse og systematisering af relationer og processer. Denne efteruddannelse giver dig som arbejdsmiljø-koordinator indblik i de centrale værktøjer, praksisser og virkemidler, der skal til for at sikre en robust og helhedsorienteret indsats.