Viden & aktuelt i kategorien:
Økonomi


Robuste projekter med effektiv risikostyring

, , /
Seminaret tager fat i de gode eksempler på, hvordan risikostyring kan indarbejdes både i udbud og processer, så bygherren får bedre projekter med færre overraskelser. Effektiv risikostyring kan gøre din økonomi, tidsplan og byggeproces mere robust over for usikkerheder.

Tidlig entreprenørinddragelse – sådan skabes der værdi for alle

, , /
Få værktøjer til at fastlægge projektets spilleregler, når entreprenøren inddrages tidligt. På seminaret får du viden om, hvornår og hvordan entreprenørens kompetencer kan bringes i spil bedst muligt. Ligesom du får indblik i, hvordan samarbejdet kan glide, så alle parter får udbytte af entreprenørens tidlige inddragelse.

Budgetplanlægning med fokus på successiv kalkulation

, /
Få hjælp til den tidlige budgetplanlægning og inspiration til, hvordan du som bygherre kan bruge den økonomiske ramme for projektet aktivt. På kurset lærer du at arbejde med successiv kalkulation som et dynamisk styringsredskab i forhold til at skære byggeprojektet til i de tidlige faser.

Sådan gennemfører du et godt udbud med forhandling

, /
Få gode råd og tricks til tilrettelæggelsen af udbud og den efterfølgende dialog. Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i mulighederne og faldgruberne i processen.

Byggesagens skjulte faktorer - håndtering af ledningsarbejder

, /
På dette kursus får du overblik over regler og problemstillinger for ledningsarbejder, som bygherrerne skal have overblik over, når der skal flyttes eksisterende ledninger eller anbringes nye. Det gælder både juridisk, men også strategisk i forhold til at skabe bedre processer og spare udgifter.

Sådan laver du en business case

/
Få inspiration til din business case og lær, hvordan du kan arbejde med dit byggeri som del af en større samfundsøkonomisk eller politisk sammenhæng. Kurset arbejder med bygherrens business case, ligesom du får forskellige redskaber til at formulere dit byggeprojekts visioner til et konkret byggeprogram.

Bygherrens strategier for værdiskabelse i renovering

, , , /
Renoveringsopgaver byder ofte på en række udfordringer, der ikke kendes i nybyggeri. Derfor kræver renoveringer adskillige hensyn og særlige kvalifikationer fra bygherren. Med dette kursus bliver du klædt på til opgaven med nye erfarings- og forskningsbaserede redskaber.