Viden & aktuelt i kategorien:
Planlægning


Bygherreprisen Building Awards Licitationen Bygherreforeningen

Vinder af Bygherreprisen 2019: ”Vi har fået københavnerne til at forstå, hvad det er vi laver i Aalborg”

/
Sidste år vandt Himmerland Boligforening Bygherreprisen 2019 ved løfte den ellers udfordrede bydel Aalborg Øst. Den landsdækkende eksponering har givet det nordjyske boligforening vind i sejlende, og har åbnet op for nye fællesskaber og skabt stolthed iblandt medarbejderne. Nu kan alle indstille nye kandidater til prisen frem til d. 18. august, der hylder det ansvarlige samarbejde.
arbejdsmiljø vejdirektoratet sikkerhed ulykker byggeri bo-vest Gentofte Kommune Bygherreforeningen

Topledere viser vejen til færre ulykker

/
Øget fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed i topledelsen hos Gentofte Kommune, Vejdirektoratet og det almene boligselskab Bo-Vest skal føre til færre ulykker og mere produktivitet på de tre organisationers byggepladser. Den nye tilgang bygger på erfaringer fra offshore branchen, hvor det er lykkes næsten at undgå store ulykker.

Renoveringsopgaver i høj kurs hos kommuner efter fjernelse af anlægsloftet

, , , /
Med fjernelsen af anlægsloftet i år, har landets kommuner nu mulighed for at fremskynde opgaver efter eget valg. En rundspørge i tre kommuner viser, at det særligt er planlagte renoveringsopgaver, som bliver fremrykket, da nybyggeri af forskellige årsager er vanskeligt under coronakrisen.
Anlægsloft daginstitution bygherreforeningen corona

Højere anlægsloft bør følges op af højere beløbsgrænser i tilbudsloven

, , , /
Kommunerne skal have mulighed for at igangsætte flere byggeprojekter og dermed være med holde gang i erhvervsliv og beskæftigelse under coronakrisen. Man bør samtidig justere beløbsgrænserne i udbudsreglerne, for at gøre det nemmere at få virksomheder og håndværkere i gang med det samme på fx tomme skoler og daginstitutioner
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Klimapartnerskab viser vejen til et bæredygtigt byggeri

, , , /
Efter fire måneders intensivt arbejde og involvering af mere end 100 fagfolk, har klimapartnerskabet for byggeri og anlæg udgivet sin resultatrapport. Bygherreforeningen har deltaget aktivt i arbejdet og støtter op om mange af de gode forslag.
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

/
Bygherreforeningen skal sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri frem mod februar 2020 komme med bud på, hvordan bygge- og anlægsbranchen skal bidrage til at vi bliver klimaneutrale i 2050 i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling

/
Bygherreforeningen lancerer fredag d. 10 januar et manifest med udgangspunkt i FNs verdensmål, der skal hjælpe bygherrer med en bæredygtig omstilling af deres arbejde.

Master Class I: Internationalisering af den danske byggebranche

, , /
Den danske byggebranche internationaliseres i stigende grad. Projekterne vokser i både størrelse og kompleksitet, og anvendelsen af udenlandsk viden og arbejdskraft øges støt. Der kan være store forskelle i at drive et projekt, der primært består af danske kolleger og samarbejdspartnere, og et projekt, hvor der er udenlandske interessenter, medarbejdere og virksomheder involveret. Denne master class stiller skarpt på internationaliseringen af den danske byggebranche.

Morgenmøde: Tager corona livet af de åbne kontorlandskaber?

, , , /
På dette morgenmøde ser vi nærmere på kontorarbejdspladsernes fremtid efter at digitale møder er braget ind som ”new normal” på det danske arbejdsmarked som følge af pandemien.

Nærheden – Besøg fremtidens forstad

, , , /
Kom med, når vi besøger Høje Taastrups nye bydel, Nærheden, der med sin placering små 20 minutter fra København H og innovative tilgang til at skabe en ny bydel, er et godt bud på, hvordan fremtidens forstad ser ud. Bag byudviklingsselskabet, NærHeden P/S, står Høje Taastrup Kommune og Realdania By & By, og på denne studietur giver NærHedens direktør dig en introduktion til projektet, ligesom du får en rundvisning på området.

Evaluering af byggeri

, , , /
Byggeriets tekniske aspekter gennemgås ved 1- og 5- års gennemgang, men giver ikke viden om, hvorvidt byggeriet lever op til den vision og de intentioner, der lå forud for byggeriet. På denne seminardag diskuterer vi, hvordan vi måler effekten af byggeriet. Bruges det efter hensigten og passer det til de brugere og den hverdag, der foregår i det?

Hvordan bygger vi verdens bedste plejebolig?

, /
Når vi bygger plejeboliger, skal vi leve op til en række lovgivningsmæssige krav. Samtidig skal vi tænke i tilgængelighed, demensvenlig indretning, fleksibelt byggeri, hjemlighed, digitale løsninger og en god arbejdsplads. Vi ser nærmere på, hvordan vi gennem plejeboligens fysiske rammer kan øge trivslen og livskvaliteten og dermed skabe optimale løsninger til gavn for både brugere og samfund. Samtidig ser vi på eftereffekten af COVID-19 og de smittereducerende tiltag, der indtrådte i 2020.

Fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter

, , /
I idrætsbyggeri gemmer der sig store potentialer i forhold til blandt andet sociale indsatser og sundhed. Ikke mindst hvis vi tænker multifunktionalitet, partnerskaber og nye brugergrupper sammen. På denne temadag sætter vi fokus på, hvordan vi kan skabe forandring med idræts- og fritidsfaciliteter og komme godt igennem processen.

Det mest bæredygtige er det, vi ikke bygger: Flerbrugerhuse og multianvendelse

, /
Mange steder arbejder man på at lægge flere funktioner sammen i en bygning, både for at skabe værdi for brugerne ved at opfordre til fællesskab, men også for at tænke i kloge kvadratmeter. Men hvornår giver det reel værdi? Hvordan organiserer vi byggeri og drift? Og hvordan løser vi de udfordringer, der kan opstå på tværs af interessentgrupper? Det diskuterer vi på denne dag.

Drømmen om det gode skolebyggeri

/
Når vi skal i gang med at bygge eller ombygge en skole er det vigtigt, at vi stiller os selv de rigtige spørgsmål helt fra begyndelsen af projektet. På denne konferencedag sætter vi fokus på, hvordan vi kan indrette nye og eksisterende skoler, så de lever op til undervisningen i det 21. århundrede. Og hvordan vi bygger skoler, som kan tilpasses tidernes skiftende krav om gode læringsmiljøer og nye undervisningsformer, samtidig med at vi har fokus på et godt undervisningsmiljø og elevernes trivsel.

Byggeriets business case

/
Bliv bedre til at italesætte dit projekts værdiskabelse. På dette kursus lærer du, hvordan du etablerer et robust fundament for dit byggeri ved at italesætte det som del af en større økonomisk sammenhæng - gennem den gode business case. Kurset giver dig metoder til at afdække potentialerne i projekterne, blandt andet gennem overvejelser om formål, scenarieanalyse, gevinstrealisering og følsomhedsanalyse (påvirkning af nøgletal).

Bygherrernes projektlederuddannelse del 2: Strategisk ledelse, forretninger og processer

, /
Uddannelsens anden del fokuserer på på strategiske valg, beslutningsgrundlag og samarbejdsstrategier.