Viden & aktuelt i kategorien:
Planlægning


Bæredygtighed klima københavn

Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

/
Bygherreforeningen skal sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri frem mod februar 2020 komme med bud på, hvordan bygge- og anlægsbranchen skal bidrage til at vi bliver klimaneutrale i 2050 i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling

/
Bygherreforeningen lancerer fredag d. 10 januar et manifest med udgangspunkt i FNs verdensmål, der skal hjælpe bygherrer med en bæredygtig omstilling af deres arbejde.

Morgenmøde om brandvejledninger til BR18

, /
De nye vejledninger til BR18 kapitel 5 om brand er nu blevet udgivet. Der mangler blot enkelte temaer, men du kan allerede nu få en hurtig indføring i det omfattende materiale. På dette morgenmøde vil Trafik- Bygge- og Boligstyrelsen fortælle om de væsentligste temaer i de nye vejledninger.

Er klasseværelset dødt? Læringsmiljøer i det 21. århundrede

, /
Hvordan skal vi indrette nye og eksisterende skoler, så de lever op til undervisningen i det 21. århundrede? Er det en god ide at opgive stamklassen til fordel for faglokaler? Og indretter vi skoler, som kan tilpasses tidernes skiftende krav om gode læringsmiljøer og nye undervisningsformer? På denne dag får du blandt andet mulighed for få indblik i temaer og debatter fra vores Netværk for Skolebyggeri.

Byliv og fællesskaber i nye byområder

, /
Som bygherre har du ikke bare ansvar for bygningen, men også for det omkringliggende byområde. I de seneste år er der set flere eksempler på bygherrer, der tager ansvar for at bidrage til udviklingen af nye byområder rundt om i landet. På denne konference tager vi fat i eksemplerne og diskuterer, hvordan vi skaber gode, trygge by- og boligområder, som indbyder til fællesskab og giver liv omkring bygningerne.

Tidlig entreprenørinddragelse

, /
Her får du forskellige vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelsen af processen og de rammer, det giver for samarbejde.

Fede ungemiljøer på erhvervsskolerne

, , /
Hvordan kan vi indrette attraktive ungemiljøer på både eksisterende og nye erhvervsskoler, som taler til de unge og giver dem lyst til at være på skolen? Med denne konference sætter vi fokus på erhvervsskolernes fysiske rum og diskuterer, hvordan man skaber identitet omkring fag og faglighed, men samtidig formår at tiltale en bredere målgruppe.

Bygherrernes Projektlederuddannelse

, , , /
Projektlederuddannelsen er direkte målrettet de udfordringer, du som proces- og projektleder står over for på et byggeprojekt. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group.

Bygherrernes projektlederuddannelse Del 1: Projekt- og procesledelse

, , , /
Projektlederuddannelsen er direkte målrettet de udfordringer, du som projektleder står over for på et byggeprojekt. Uddannelsens første del fokuserer på projekt- og procesledelse i byggeriet gennem konkrete projektledelsesmodeller og styringsværktøjer.

Bygherrernes Projektlederuddannelse Del 2: Strategisk ledelse, forretninger og processer

, , , /
Projektlederuddannelsen er direkte målrettet de udfordringer, du som proces- og projektleder står over for på et byggeprojekt. Uddannelsens anden del fokuserer på strategiske valg, beslutningsgrundlag og samarbejdsstrategier.

Totaløkonomi i byggeprojektet

, , /
Anlægsøkonomien er ofte det styrende parameter, når der skal foretages valg af løsninger, eller når der sker ændringer i projektet, men bør vi ikke i højere grad tænke totaløkonomisk? På denne seminardag tager vi fat i totaløkonomiske vurderinger. Du får indblik i, hvordan du som bygherre indarbejder totaløkonomi i projektet og på de forskellige muligheder for at inkludere totaløkonomi i projekt- og udbudsformer.