Viden & aktuelt i kategorien:
Proces og strategi


Kom godt fra start med bæredygtige partnerskaber i byggeriet

, , , , /
Hvad er det bæredygtige partnerskaber kan, og hvordan skal samarbejdet organiseres for at opnå den størst mulige værdiskabelse og effekt? Denne kursusdag giver dig værktøjer til at rammesætte og drive det tværsektorielle partnerskab sikkert i mål. Kurset udbydes i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Byggeriets Business Case

, , /
Få værktøjer til at italesætte dit projekts værdiskabelse. På dette kursus lærer du, hvordan du etablerer et robust fundament for dit byggeri ved at italesætte det som del af en større økonomisk sammenhæng – gennem den gode Business Case. Du lærer at afdække potentialerne i projekterne, blandt andet gennem overvejelser om formål, scenarieanalyse, gevinstrealisering og følsomhedsanalyse (påvirkning af nøgletal).

BR18 - roller og processer

, , , , /
På dette kursus giver vi dig en overordnet introduktion til BR18, så du som bygherre rustes til at varetage ansvaret for, at dine byggerier lever op til byggelovgivningen. Vi kommer omkring de administrative regler og tekniske forhold, og omkring certificeringsordningerne for konstruktioner og brand. Undervejs sætter vi fokus på succeskriterierne for effektiv tilrettelæggelse af tværgående processer og samarbejder i projektet.