Viden & aktuelt i kategorien:
Samarbejde


Kom godt fra start med bæredygtige partnerskaber i byggeriet

, , , , /
Hvad er det bæredygtige partnerskaber kan, og hvordan skal samarbejdet organiseres for at opnå den størst mulige værdiskabelse og effekt? Denne kursusdag giver dig værktøjer til at rammesætte og drive det tværsektorielle partnerskab sikkert i mål. Kurset udbydes i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

BR18 - roller og processer

, , , , /
På dette kursus giver vi dig en overordnet introduktion til BR18, så du som bygherre rustes til at varetage ansvaret for, at dine byggerier lever op til byggelovgivningen. Vi kommer omkring de administrative regler og tekniske forhold, og omkring certificeringsordningerne for konstruktioner og brand. Undervejs sætter vi fokus på succeskriterierne for effektiv tilrettelæggelse af tværgående processer og samarbejder i projektet.

Tidlig entreprenørinddragelse

/
På dette kursus får du bygherrens vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelsen af processen og de rammer, det giver for at samarbejde.