Viden & aktuelt i kategorien:
Udbud og marked


Tidlig entreprenørinddragelse

/
Her får du bygherrens vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelse af processen og ikke mindst succeskriterierne for at kunne høste gevinsterne af den tidlige inddragelse.

Udbud med forhandling

/
Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i muligheder og faldgruber i processen, og du får gode råd og tips til tilrettelæggelsen af udbud og den efterfølgende dialog.

Grundlæggende udbudsret for bygherrer

/
På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til de udbudsretlige forhold, som er væsentlige for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer og opmærksomhedspunkter i udbudsprocessen.

Den delegerede bygherremodel

/
Med en ændring af almenboligloven i januar 2020 blev der skabt bedre mulighed for, at boligorganisationer kan opføre almene boliger i samarbejde med private udviklere. Den delegerede bygherremodel begynder nu at vinde frem. Men hvad er det, denne samarbejdsform kan? Hvor kan den skabe værdi, og hvad er spillereglerne for de almene, private og kommunale aktører?

Tidlig entreprenørinddragelse

/
Her får du bygherrens vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelse af processen og ikke mindst succeskriterierne for at kunne høste gevinsterne af den tidlige inddragelse.

Strategiske partnerskaber i byggeriet

/
De seneste år har de strategiske partnerskaber i byggeriet for alvor fået fat. Men hvordan går det med dem, og hvilke erfaringer fra både udbuds- og gennemførelsesfasen kan vi lære af? Seminaret her tager fat i de forskellige former for strategiske samarbejder. Du får blandt andet gode råd til, hvordan et strategisk partnerskab kan organiseres, hvad angår såvel kompetencer, som udbud og kontrakter.

Vælg den rette entrepriseform

/
Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form til netop dit projekt.

Uddannelsesforløb: Udbudsret for bygherrer

/
Tilmeld dig det samlede uddannelsesforløb i udbudsret og få en god introduktion til de udbudsretlige forhold, der er særligt væsentlige for dig som bygherre. Med forløbet bliver du fortrolig med de forskellige udbudsformer og lovgivningsmæssige rammer.

Sådan bruger du tildelingskriterier og evalueringsmodeller i dit udbud

/
Få indsigt i de forskellige muligheder, du har for at arbejde med tildelingskriterier og evalueringsmodeller i udbud. Kurset giver dig overblik over de lovgivningsmæssige rammer, og vi drøfter, hvor klager og afgørelser peger hen.

Udbud med forhandling

/
Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i muligheder og faldgruber i processen, og du får gode råd og tips til tilrettelæggelsen af udbud og den efterfølgende dialog.