Viden & aktuelt i kategorien:
Udbud og marked


Forsyningssikkerhed i usikre tider

/
De danske forsyningsselskaber står midt i en omfattende omstilling af sektoren, der skal blive endnu mere grøn og gøre danskerne uafhængige af russisk gas. En omstilling, der skal være bæredygtig for klimaet og for selskabernes egen og forbrugernes økonomi. Med denne konference stiller vi skarpt på forsyningsselskabernes rolle som indkøbere af avancerede anlæg, der driver vigtige samfundsfunktioner, og vi diskuterer mulighederne i et usikkert marked.

Få styr på ændringerne i udbudsloven

, /
Den 1. juli 2022 træder ændringerne af udbudsloven fra 2016 i kraft. Dette online kursus giver dig overblik over ændringerne, hvad de har af konsekvenser for dig som bygherre, og hvor du nu bør være særligt opmærksom.

Få styr på ændringerne i udbudsloven

/
Den 1. juli 2022 træder ændringerne af udbudsloven fra 2016 i kraft. Brug en formiddag i Bygherreforeningen og få overblik over ændringerne, hvad de har af konsekvenser for dig som bygherre, og hvor du nu bør være særligt opmærksom.

Udbud med forhandling

/
Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i muligheder og faldgruber i processen, og du får gode råd og tips til tilrettelæggelsen af udbud og den efterfølgende dialog.

Strategiske partnerskaber i byggeriet

/
De seneste år har de strategiske partnerskaber i byggeriet for alvor fået fat, men hvordan går det med dem, og hvilke erfaringer fra både udbuds- og gennemførelsesfasen kan vi lære af? Seminaret tager fat i forskellige former for strategiske samarbejder. Du får blandt andet gode råd til, hvordan et strategisk partnerskab kan organiseres, hvad angår både kompetencer, udbud og kontrakter.

Sådan bruger du tildelingskriterier og evalueringsmodeller i dit udbud

, /
Få indsigt i de forskellige muligheder, du har for at arbejde med tildelingskriterier og evalueringsmodeller i udbud. Kurset giver dig overblik over de lovgivningsmæssige rammer, og vi drøfter, hvor klager og afgørelser peger hen.