Viden & aktuelt i kategorien:
Velfærdsbyggeri og byudvikling


Det mest bæredygtige er det, vi ikke bygger: Flerbrugerhuse og multianvendelse

/
Mange steder arbejder man på at lægge flere funktioner sammen i én bygning, både for at skabe værdi for brugerne ved at opfordre til fællesskab, men også for at tænke i, hvordan vi udnytter vores kvadratmeter bedst muligt. Men hvornår giver det reel værdi for brugerne og i forhold til bygningsdrift? Hvordan organiserer vi byggeri, anvendelse og drift? Og hvordan løser vi de udfordringer, der kan opstå på tværs af interessentgrupper? Det diskuterer vi på denne seminardag.

Spark gang i debatten om fremtidens idræts- og fritidsfaciliteter

/
I idrætsbyggeri gemmer der sig store potentialer i forhold til blandt andet sociale indsatser og sundhed. Ikke mindst hvis vi tænker multifunktionalitet, partnerskaber og nye brugergrupper sammen. På dette seminar sætter vi fokus på, hvordan vi kan skabe forandring med idræts- og fritidsfaciliteter og komme godt igennem processen.

Kom godt i gang med skoleprojektet

/
Med udgangspunkt i Bygherreforeningens dialogværktøj til skolebyggeri får du på denne kursusdag indsigt i de strategiske overvejelser, du bør gøre dig, før du går i gang med dit skoleprojekt. Samtidig sætter vi fokus på overvejelser omkring pædagogik og didaktik og skolens rum og funktioner. På dagen får du også mulighed for at afprøve dialogværktøjet i praksis.

Friplejeloven og friplejeboliger

/
Mange kommuner skal i de kommende år udvide deres plejeboligkapacitet betydeligt. Det sker i en tid med stigende materialepriser, som gør det svært at bygge til det fastsatte rammebeløb og i en tid med rekrutteringsudfordringer på plejeområdet. Flere kommuner kigger derfor mod alternative løsninger som for eksempel friplejehjem. Men lovgivning og regler omkring friplejeboliger er komplekse, og på denne kursusdag kan du få kendskab til reglerne på området, og hvad du skal være særligt opmærksom på i forhold til opførelse og drift af friplejeboliger.

Sunde daginstitutioner: Bæredygtighed, kvalitet og fysiske rum

/
Som en af de første institutioner børn møder, har daginstitutionerne en væsentlig samfundsmæssig opgave. Her er det vigtigt, at der skabes tryghed og nærvær for børnene samtidig med, at omgivelserne og de fysiske rammer indbyder til udfoldelse, leg og udvikling. Det kan dog være en vanskelig opgave for bygherren at leve op til disse forventninger, når institutionerne samtidig skal overholde krav om pasningsgaranti, stramme kommunale budgetter og tilpasses den demografiske udvikling.

Plejeboligkonference

/
Konference om hvordan vi skal bygge plejeboliger nu og i fremtiden.

Fede læringsmiljøer på erhvervsskolerne

/
Hvordan kan vi indrette attraktive ungemiljøer på både eksisterende og nye erhvervsskoler, som taler til de unge og giver dem lyst til at være på skolen? Med denne konference sætter vi fokus på erhvervsskolernes fysiske rum og diskuterer, hvordan man skaber identitet omkring fag og faglighed, men samtidig formår at tiltale en bredere målgruppe.

Konference om innovative læringsrum

/
Skolekonference om innovative læringsrum