Viden & aktuelt i kategorien:
Velfærdsbyggeri og byudvikling


Sunde daginstitutioner: Bæredygtighed, pædagogik og fysiske rum

/
Som en af de første institutioner børn møder, har daginstitutionerne en væsentlig samfundsmæssig opgave. Her er det vigtigt, at der skabes tryghed og nærvær for børnene samtidig med, at omgivelserne og de fysiske rammer indbyder til udfoldelse, leg og udvikling. Det kan dog være en vanskelig opgave for bygherren at leve op til disse forventninger, når institutionerne samtidig skal overholde krav om pasningsgaranti, stramme kommunale budgetter og tilpasses den demografiske udvikling. Derudover skal der tænkes på personale, som kan være svært at tiltrække, og er det noget, som en bæredygtig profil kan afhjælpe? På dette seminar tager vi fat i nogen af de udfordrende emner omkring byggeri af daginstitutioner, som mange bygherrer står med i nuværende eller kommende projekter.

Fede ungemiljøer på erhvervsskolerne

/
Hvordan kan vi indrette attraktive ungemiljøer på både eksisterende og nye erhvervsskoler, som taler til de unge og giver dem lyst til at være på skolen? Med denne konference sætter vi fokus på erhvervsskolernes fysiske rum og diskuterer, hvordan man skaber identitet omkring fag og faglighed, men samtidig formår at tiltale en bredere målgruppe.

Bygherrefestival 2023

, , , , , , /
Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens nyskabende festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og debatter i uformelle rammer, når vi sammen med markante og inspirerende stemmer fra branchen stiller skarpt på den sociale, miljømæssige og økonomiske bæredygtighed i byggebranchen.

Fremtidens bolig og boligformer

/
Vores måde at bo og organisere os på er under konstant forandring. Og i disse år ses en række nye trends på boligmarkedet, blandt andet er der stor interesse for tiny houses og bofællesskaber, hvor generationer er sammensat på tværs. Men vil interessen for disse boligformer fortsætte? Og hvordan ser fremtidens bolig ud? På denne dag diskuterer vi fremtidens boliger til unge, singler, familier og seniorer med fokus på både privat og alment boligbyggeri.

Det mest bæredygtige er det, vi ikke bygger: Sambrug, flerbrugerhuse og fællesskaber

/
Mange steder arbejder man på at lægge flere funktioner sammen i én bygning, både for at skabe værdi for brugerne ved at opfordre til fællesskab, men også for at tænke i, hvordan vi udnytter vores kvadratmeter bedst muligt. Men hvornår giver det reel værdi for brugerne og i forhold til bygningsdrift? Hvordan organiserer vi byggeri, anvendelse og drift? Og hvordan løser vi de udfordringer, der kan opstå på tværs af interessentgrupper? Det diskuterer vi på denne seminardag.