Viden & aktuelt i kategorien:
Velfærdsbyggeri og byudvikling


Spark gang i debatten om fremtidens idrætsfaciliteter og svømmebade

/
At bygge idrætsfaciliteter og svømmebade kan ofte være udfordrende projekter at kaste sig ud i. For hvordan sørger man for, at projektet lever op til forventningerne hos beslutningstagere og brugerne og sikrer en god anvendelse og drift efterfølgende? På denne seminardag sætter vi fokus på, hvordan vi kan bygge de bedste idrætsfaciliteter og svømmebade gennem en stærk projektstyring og brugerinddragelse og med fokus på multifunktionalitet og sundhed.

Universelt Design Dag 2023

/
Hvordan kan vi skabe ligeværdig adgang for alle mennesker, når vi designer og bygger byer og bygninger? På denne seminardag sætter vi fokus på, hvorfor og hvordan bygherrer bør indtænke universelt design i bygninger og byområder allerede helt tidligt i processen, og hvordan vi kan gøre universelt design konkret og fastholde de gode intentioner hele vejen gennem byggeprocessen. Dagen afholdes i samarbejde med BUILD og Danske Handicaporganisationer.

Sunde daginstitutioner: Bæredygtighed, pædagogik og fysiske rum

/
Som en af de første institutioner børn møder, har daginstitutionerne en væsentlig samfundsmæssig opgave. Her er det vigtigt, at der skabes tryghed og nærvær for børnene samtidig med, at omgivelserne og de fysiske rammer indbyder til udfoldelse, leg og udvikling. Det kan dog være en vanskelig opgave for bygherren at leve op til disse forventninger, når institutionerne samtidig skal overholde krav om pasningsgaranti, stramme kommunale budgetter og tilpasses den demografiske udvikling.

Friplejeloven og friplejeboliger

/
Mange kommuner skal i de kommende år udvide deres plejeboligkapacitet betydeligt. Det sker i en tid med stigende materialepriser, som gør det svært at bygge til det fastsatte rammebeløb og i en tid med rekrutteringsudfordringer på plejeområdet. Flere kommuner kigger derfor mod alternative løsninger som for eksempel friplejehjem. Men lovgivning og regler omkring friplejeboliger er komplekse, og på denne kursusdag kan du få kendskab til reglerne på området, og hvad du skal være særligt opmærksom på i forhold til opførelse og drift af friplejeboliger.

Nærhospitaler og sundhedshuse

/
Sundhedsvæsnet har haft politisk bevågenhed de seneste år, og nærhospitaler og sundhedshuse kan blive en vigtig del af den udvikling sundhedsvæsnet skal igennem de kommende år. Men hvordan skal vi bygge og drifte de nærhospitaler og lokale sundhedshuse, og hvad betyder bygningerne i forhold til samarbejdet mellem kommuner og regioner? Bliv klogere på processen omkring de nye velfærdsbygninger og på, hvordan man skaber de bedste rammer for brugerne.

Udvikling af gode fællesskaber i byudvikling og byggeri

/
Fællesskaberne er blevet en vigtig del af byudviklingen og byggeri, hvor vi samler flere brugergrupper. Mange nye bofællesskaber opføres i disse år, og samtidig er fællesskabet i centrum i udvikling af nye byområder. Det lokale fællesskab bliver i dag tænkt med som en komponent i udviklingen, men hvordan opbygger man et fællesskab som en del af byggeprocessen og et fællesskab, som kan fortsætte i fremtiden? Vær med, når vi diskuterer selvbærende fællesskaber på denne spændende seminardag.

Plejeboligkonference: Hvordan bygger vi til den 3. og 4. alder?

/
I flere år har man talt om ældreboomet, kapacitetsudfordringer og behovet for flere plejeboliger. Men også om en forlænget alderdom, der klassificeres som både den tredje og fjerde alder. Med disse tendenser er det tid til at sætte spørgsmålstegn ved, om vi kan blive ved med at bygge plejeboliger, som vi plejer? Hvilke nye tiltag er der behov for, hvis flest ældre skal have en god alderdom, længere tid i eget hjem og efterfølgende en plejebolig, der tilgodeser de kommende ældregenerationers behov?

Kom godt i gang med skoleprojektet

/
Med udgangspunkt i Bygherreforeningens dialogværktøj til skolebyggeri får du på denne kursusdag indsigt i de strategiske overvejelser, du bør gøre dig, før du går i gang med dit skoleprojekt. Samtidig sætter vi fokus på overvejelser omkring pædagogik og didaktik og skolens rum og funktioner. På dagen får du også mulighed for at afprøve dialogværktøjet i praksis.

Innovative læringsmiljøer og fremtidens ”klasserum”

/
Nye former for undervisning er under udvikling i disse år, og flere og flere skoler indretter sig efter principper for innovative læringsmiljøer, hvor mere åbne læringsarenaer har erstattet det traditionelle klasserum. På denne konference fokuserer vi på sammenhængen mellem de pædagogiske visioner og de fysiske rammer på skolerne, og vi diskuterer, hvordan vi kan sikre, at de understøtter hinanden med baggrund i erfaringer fra skoler og forskning. Konferencen arrangeres i samarbejde med Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Sunde daginstitutioner: Bæredygtighed, pædagogik og fysiske rum

/
Som en af de første institutioner børn møder, har daginstitutionerne en væsentlig samfundsmæssig opgave. Her er det vigtigt, at der skabes tryghed og nærvær for børnene samtidig med, at omgivelserne og de fysiske rammer indbyder til udfoldelse, leg og udvikling. Det kan dog være en vanskelig opgave for bygherren at leve op til disse forventninger, når institutionerne samtidig skal overholde krav om pasningsgaranti, stramme kommunale budgetter og tilpasses den demografiske udvikling. Derudover skal der tænkes på personale, som kan være svært at tiltrække, og er det noget, som en bæredygtig profil kan afhjælpe? På dette seminar tager vi fat i nogen af de udfordrende emner omkring byggeri af daginstitutioner, som mange bygherrer står med i nuværende eller kommende projekter.