Viden & aktuelt i kategorien:
Arrangement


Bygherreprisen Building Awards Licitationen Bygherreforeningen

Vinder af Bygherreprisen 2019: ”Vi har fået københavnerne til at forstå, hvad det er vi laver i Aalborg”

/
Sidste år vandt Himmerland Boligforening Bygherreprisen 2019 ved løfte den ellers udfordrede bydel Aalborg Øst. Den landsdækkende eksponering har givet det nordjyske boligforening vind i sejlende, og har åbnet op for nye fællesskaber og skabt stolthed iblandt medarbejderne. Nu kan alle indstille nye kandidater til prisen frem til d. 18. august, der hylder det ansvarlige samarbejde.
arbejdsmiljø vejdirektoratet sikkerhed ulykker byggeri bo-vest Gentofte Kommune Bygherreforeningen

Topledere viser vejen til færre ulykker

/
Øget fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed i topledelsen hos Gentofte Kommune, Vejdirektoratet og det almene boligselskab Bo-Vest skal føre til færre ulykker og mere produktivitet på de tre organisationers byggepladser. Den nye tilgang bygger på erfaringer fra offshore branchen, hvor det er lykkes næsten at undgå store ulykker.

Renoveringsopgaver i høj kurs hos kommuner efter fjernelse af anlægsloftet

, , , /
Med fjernelsen af anlægsloftet i år, har landets kommuner nu mulighed for at fremskynde opgaver efter eget valg. En rundspørge i tre kommuner viser, at det særligt er planlagte renoveringsopgaver, som bliver fremrykket, da nybyggeri af forskellige årsager er vanskeligt under coronakrisen.
Anlægsloft daginstitution bygherreforeningen corona

Højere anlægsloft bør følges op af højere beløbsgrænser i tilbudsloven

, , , /
Kommunerne skal have mulighed for at igangsætte flere byggeprojekter og dermed være med holde gang i erhvervsliv og beskæftigelse under coronakrisen. Man bør samtidig justere beløbsgrænserne i udbudsreglerne, for at gøre det nemmere at få virksomheder og håndværkere i gang med det samme på fx tomme skoler og daginstitutioner
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Klimapartnerskab viser vejen til et bæredygtigt byggeri

, , , /
Efter fire måneders intensivt arbejde og involvering af mere end 100 fagfolk, har klimapartnerskabet for byggeri og anlæg udgivet sin resultatrapport. Bygherreforeningen har deltaget aktivt i arbejdet og støtter op om mange af de gode forslag.
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

/
Bygherreforeningen skal sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri frem mod februar 2020 komme med bud på, hvordan bygge- og anlægsbranchen skal bidrage til at vi bliver klimaneutrale i 2050 i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling

/
Bygherreforeningen lancerer fredag d. 10 januar et manifest med udgangspunkt i FNs verdensmål, der skal hjælpe bygherrer med en bæredygtig omstilling af deres arbejde.

Netværk om sundhedsbyggeri

/
Som medlem af dette netværk får du faglige oplæg fra eksperter på området og mulighed for at komme på interessante studiebesøg, hvor du ser eksempler på innovative sundhedsbyggerier landet over.

Bygherrenetværket for flere faglærte i byggebranchen

/
I dette nye netværk vil projektledere og ledere fra bygherreorganisationer inspirere og dele erfaringer med hinanden. Vi skal bl.a. dele viden omkring uddannelsesklausuler, dimensionering og måltal, lærlingeplaner, samt forskellige rekrutteringsindsatser, der skaffer unge til branchen. Samt andre emner som netværkets medlemmer ønsker at dykke ned i.

Master Class I: Internationalisering af den danske byggebranche

/
Den danske byggebranche internationaliseres i stigende grad. Projekterne vokser i både størrelse og kompleksitet, og anvendelsen af udenlandsk viden og arbejdskraft øges støt. Der kan være store forskelle i at drive et projekt, der primært består af danske kolleger og samarbejdspartnere, og et projekt, hvor der er udenlandske interessenter, medarbejdere og virksomheder involveret. Denne master class stiller skarpt på internationaliseringen af den danske byggebranche.

Netværk om kontorarbejdspladser og kontorbyggeri

/
I dette netværk kan du blive inspireret og indhente ny faglig viden om indretning af fremtidens kontor og de fysiske rammer på kontorarbejdspladser.

Netværk for seniorboliger og seniorbofællesskaber

/
I dette netværk sætter vi fokus på seniorbofællesskaber og på, hvordan området vil udvikle sig i de kommende år. Her kan du blive inspireret og indhente ny faglig viden om udvikling, byggeri og drift af seniorboliger og seniorbofællesskaber.

Netværk om afprøvning af frivillig bæredygtighedsklasse

/
Den frivillige bæredygtigsklasse skal sikre mere bæredygtige byggerier i Danmark. Det er et succeskriterium for klassen, at den finder relativ bred anvendelse, således at erfaringerne med parametrene efter endt afprøvningsperiode kan indarbejdes som krav i BR. I dette netværk diskuterer udfordringer og udpeges fremtidige løsninger som input et kommende BR.

Netværk for universelt design og tilgængelighed

/
Retten til lige adgang og deltagelse i det offentlige rum gælder alle, uanset alder og funktionsevne. Alligevel møder mange mennesker – både den voksende gruppe af ældre og mennesker med handicap – udfordringer i deres adgang til institutioner, arbejdsmarkedet og skoler.
Bygherreforeningen Nyt Hospital Nordsjælland Region Hovedstaden lærlinge struktør

Udbudsnetværk

/
Udbud og indkøb er en central opgave i alle bygherreorganisationer. Det er et komplekst felt, og der er mange detaljer, som det kan være værdifuldt at dele erfaringer om med andre bygherrer.

Netværk for skoler og læring

/
Folkeskolen er under udvikling, og kravene til de fysiske rammer har ændret sig markant. Det kræver nytænkning blandt bygherrerne. I dette netværk gør vi os overvejelser om fremtidens skoler. Netværket mødes to gange årligt.

Netværk for samarbejde og rådgivningsydelser

/
Kvaliteten af rådgivningsydelser i byggeriet har været under debat de seneste år, og netop rådgivningsydelser har en central placering i byggeprocessen. I dette netværk diskuterer vi, hvad henholdsvis bygherrer, rådgivere og entreprenører kan gøre for at sikre kvaliteten. Netværket mødes tre gange årligt.