Viden & aktuelt i kategorien:
Konference


Bæredygtighed klima københavn

Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

/
Bygherreforeningen skal sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri frem mod februar 2020 komme med bud på, hvordan bygge- og anlægsbranchen skal bidrage til at vi bliver klimaneutrale i 2050 i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling

/
Bygherreforeningen lancerer fredag d. 10 januar et manifest med udgangspunkt i FNs verdensmål, der skal hjælpe bygherrer med en bæredygtig omstilling af deres arbejde.

Er klasseværelset dødt? Læringsmiljøer i det 21. århundrede

, /
Hvordan skal vi indrette nye og eksisterende skoler, så de lever op til undervisningen i det 21. århundrede? Er det en god ide at opgive stamklassen til fordel for faglokaler? Og indretter vi skoler, som kan tilpasses tidernes skiftende krav om gode læringsmiljøer og nye undervisningsformer? På denne dag får du blandt andet mulighed for få indblik i temaer og debatter fra vores Netværk for Skolebyggeri.

Byliv og fællesskaber i nye byområder

, /
Som bygherre har du ikke bare ansvar for bygningen, men også for det omkringliggende byområde. I de seneste år er der set flere eksempler på bygherrer, der tager ansvar for at bidrage til udviklingen af nye byområder rundt om i landet. På denne konference tager vi fat i eksemplerne og diskuterer, hvordan vi skaber gode, trygge by- og boligområder, som indbyder til fællesskab og giver liv omkring bygningerne.

Fede ungemiljøer på erhvervsskolerne

, , /
Hvordan kan vi indrette attraktive ungemiljøer på både eksisterende og nye erhvervsskoler, som taler til de unge og giver dem lyst til at være på skolen? Med denne konference sætter vi fokus på erhvervsskolernes fysiske rum og diskuterer, hvordan man skaber identitet omkring fag og faglighed, men samtidig formår at tiltale en bredere målgruppe.

Bygherrens centrale rolle for cirkulær økonomi i bygge- og anlægsbranchen

, , /
Bygherrens ambitioner, prioriteringer, risikovillighed og målsætninger er afgørende for valget af materialer i byggeri og anlæg, og i hvor høj grad affald håndteres effektivt som ressourcer, og dermed hvor stor en andel af genbrug og genanvendelse, der kan opnås.

Projektlederdagen 2020: Professionelle projektledere i bygherreorganisationer

/
Projektlederrollen i en bygherreorganisation er en krævende opgave. Som projektleder skal du ikke kun levere på tid, pris og kvalitet, men også lede en gruppe mennesker til at nå et fælles mål. På denne dag sætter vi projektlederrollen i centrum. Gennem oplæg og diskussioner sætter vi fokus på, hvordan projektlederrollen udvikler sig og hvad det betyder for dig, som er projektleder i en bygherreorganisation.