Viden & aktuelt i kategorien:
Konference


Professionelle projektledere i bygherreorgranisationer

/
Denne dag er for dig, som er projektleder i en bygherreorganisation. Gennem oplæg og diskussioner går vi i dybden med de krav som stilles til projektlederrollen ligesom vi kommer ind på hvordan denne rolle udvikler sig, og hvad det betyder for dig.

Hvordan bygger vi verdens bedste plejebolig?

/
Når vi bygger plejeboliger, skal vi leve op til en række lovgivningsmæssige krav. Samtidig skal vi tænke i tilgængelighed, demensvenlig indretning, fleksibelt byggeri, hjemlighed og en god arbejdsplads. På denne konferencedag tager vi fat på, hvilke rammer, der er for plejeboligbyggeri, og hvordan vi kan udfordre dem for at skabe optimale løsninger til gavn for både brugere og samfund.

Fremtidsperspektiver for bæredygtigt byggeri i EU og Danmark

, /
Hvordan skal bæredygtigt byggeri vurderes, og hvordan kan det gøres mainstream? På denne konference diskuteres erfaringerne med Level(s), EU-kommissionens bud på en metode til vurdering af bæredygtigt byggeri. Kom og bidrag til debatten om fremtiden for bæredygtigt byggeri!