Viden & aktuelt i kategorien:
Konference


Plejeboligkonference: Hvordan bygger vi til den 3. og 4. alder?

/
I flere år har man talt om ældreboomet, kapacitetsudfordringer og behovet for flere plejeboliger. Men også om en forlænget alderdom, der klassificeres som både den tredje og fjerde alder. Med disse tendenser er det tid til at sætte spørgsmålstegn ved, om vi kan blive ved med at bygge plejeboliger, som vi plejer? Hvilke nye tiltag er der behov for, hvis flest ældre skal have en god alderdom, længere tid i eget hjem og efterfølgende en plejebolig, der tilgodeser de kommende ældregenerationers behov?

Daginstitutioner: Billigt, hurtigt, godt - Kan det lade sig gøre?

/
Som en af de første institutioner børn møder, har daginstitutionerne en væsentlig samfundsmæssig opgave. Her er det vigtigt, at der skabes tryghed og nærvær for børnene samtidig med, at omgivelserne og de fysiske rammer indbyder til udfoldelse, leg og udvikling. Det kan dog være en vanskelig opgave for bygherren at leve op til disse forventninger, når institutionerne samtidig skal overholde krav om pasningsgaranti, stramme kommunale budgetter og tilpasses den demografiske udvikling. Derudover skal der tænkes på personale, som kan være svært at tiltrække, og er det noget, som en bæredygtig profil kan afhjælpe? På denne konference tager vi fat i nogen af de udfordrende emner omkring byggeri af daginstitutioner, som mange bygherrer står med i nuværende eller kommende projekter.