Viden & aktuelt i kategorien:
Konference


Daginstitutioner: Billigt, hurtigt, godt - Kan det lade sig gøre?

/
Som en af de første institutioner børn møder, har daginstitutionerne en væsentlig samfundsmæssig opgave. Her er det vigtigt, at der skabes tryghed og nærvær for børnene samtidig med, at omgivelserne og de fysiske rammer indbyder til udfoldelse, leg og udvikling. Det kan dog være en vanskelig opgave for bygherren at leve op til disse forventninger, når institutionerne samtidig skal overholde krav om pasningsgaranti, stramme kommunale budgetter og tilpasses den demografiske udvikling. Derudover skal der tænkes på personale, som kan være svært at tiltrække, og er det noget, som en bæredygtig profil kan afhjælpe? På denne konference tager vi fat i nogen af de udfordrende emner omkring byggeri af daginstitutioner, som mange bygherrer står med i nuværende eller kommende projekter.

Fede ungemiljøer på erhvervsskolerne

/
Hvordan kan vi indrette attraktive ungemiljøer på både eksisterende og nye erhvervsskoler, som taler til de unge og giver dem lyst til at være på skolen? Med denne konference sætter vi fokus på erhvervsskolernes fysiske rum og diskuterer, hvordan man skaber identitet omkring fag og faglighed, men samtidig formår at tiltale en bredere målgruppe.