Viden & aktuelt i kategorien:
Kurser


Bæredygtighed klima københavn

Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

/
Bygherreforeningen skal sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri frem mod februar 2020 komme med bud på, hvordan bygge- og anlægsbranchen skal bidrage til at vi bliver klimaneutrale i 2050 i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling

/
Bygherreforeningen lancerer fredag d. 10 januar et manifest med udgangspunkt i FNs verdensmål, der skal hjælpe bygherrer med en bæredygtig omstilling af deres arbejde.

AB 18 forenklet + ABR forenklet

/
Her får du en introduktion til de forenklede former af AB18 og ABR18. Hvad indeholder de, hvor er bestemmelserne fastholdt, og hvor er de udeladt? Du kan vælge at deltage hele dagen, kun om formiddagen om AB18 eller eftermiddag om ABR18.

Teamledelse og det effektive projektsamarbejde

, /
Denne kursusdag hjælper dig til at styrke byggeprojektet ved at skabe et stærkt fundament for samarbejdet i projektgruppen. Teamledelse er en proces, hvor du gearer projektgruppen til, at alles faglige og personlige kompetencer kommer i spil til gavn for byggeprojektet. På dette kursus får du viden og værktøjer, som kan hjælpe dig til at sikre samspillet i et effektivt projektteam på både kort og langt sigt.

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

/
Dette kursus giver dig indsigt i Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab: YBL18. Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre sikrer at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan du kan forbedre samarbejdet med rådgiveren.

Sådan gennemfører du et godt udbud med forhandling

/
Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i mulighederne og faldgruberne i processen, og du får gode råd og tricks til tilrettelæggelsen af udbud og den efterfølgende dialog.

Konflikthåndtering og forhandling i AB18

/
Her er fokus på konflikthåndtering og konfliktløsning i byggeprojekter med udgangspunkt i de muligheder, der ligger i AB18-systemet. Du får samtidig indblik i de værktøjer, du kan bruge til at finde en model for konfliktløsning.

APP18: Appendikser til AB18

/
Denne dag er for dig, som har brug for at få helt styr på de fire appendikser til AB18: Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamentsbestemmelser.

Værktøjer til AB-systemet

/
Bygherreforeningen har udviklet en række praktiske værktøjer, som du kan bruge, når du arbejder med AB18-systemet. På dette kursus bliver du introduceret til de praktiske værktøjer, og hvordan du bruger dem.

Tildelingskriterier og evalueringsmodeller i udbud

, /
Få viden og indsigt i de forskellige muligheder du har for at arbejde med tildelingskriterier og evalueringsmodeller i udbud. Kurset giver dig overblik over de lovgivningsmæssige rammer, og vi drøfter, hvor klager, anker og afgørelser peger hen.

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

/
Dette kursus giver dig indsigt i Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab: YBL18. Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre sikrer at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan du kan forbedre samarbejdet med rådgiveren.

Byggeriets business case

/
Lær hvordan du kan etablere et robust fundament for dit byggeri, som en del af en større økonomisk sammenhæng ved at opbygge projektets business case og impact case. Kurset giver dig metoder til at afdække potentialerne i projekterne gennem blandt andet følsomhedsanalyser og mulige værdiskabelser.