Viden & aktuelt i kategorien:
Kurser


Få overblik over ændringerne i AB18

/
Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan både AB18 og ABR18 adskiller sig fra henholdsvis AB92 og ABR89.

Budgetplanlægning med fokus på successiv kalkulation

, /
Få hjælp til den tidlige budgetplanlægning og inspiration til, hvordan du som bygherre kan bruge den økonomiske ramme for projektet aktivt. På kurset lærer du at arbejde med successiv kalkulation som et dynamisk styringsredskab i forhold til at skære byggeprojektet til i de tidlige faser.

Effektiv kommunikation i komplekse bygge- og anlægsprojekter

/
Få værktøjer til, hvordan du kan effektivisere kommunikationen, sortere informationsflowet og hurtigt skabe struktur og fremdrift på komplekse og tidspressede projekter. Du introduceres bl.a. til videndeling, inddragende processer og effektiv udbredelse af vigtig information.

Sådan gennemfører du et godt udbud med forhandling

, /
Få gode råd og tricks til tilrettelæggelsen af udbud og den efterfølgende dialog. Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i mulighederne og faldgruberne i processen.

Byggeprojekter og udgifter til ledningsarbejder

, /
På dette kursus får du overblik over regler og problemstillinger for ledningsarbejder, som bygherrerne skal have overblik over, når der skal flyttes eksisterende ledninger eller anbringes nye. Det gælder både juridisk, men også strategisk i forhold til at skabe bedre processer og spare udgifter.

Sådan laver du en business case

/
Få inspiration til din business case og lær, hvordan du kan arbejde med dit byggeri som del af en større samfundsøkonomisk eller politisk sammenhæng. Kurset arbejder med bygherrens business case, ligesom du får forskellige redskaber til at formulere dit byggeprojekts visioner til et konkret byggeprogram.

Konflikthåndtering – din personlige tilgang til at forebygge konflikter

/
Kurset giver dig overblik over typiske mønstre i byggesager, der havner i konflikt. Derudover dykker vi ned i konfliktens DNA og forskellige konflikthåndteringsmekanismer. Afsættet er at styrke din personlige tilgang til konflikter.

Bliv bedre til tids- og processtyring i byggeprojekter

, , /
Kurset retter blikket mod planlægningens aktører og dens værktøjer. Du får viden og værktøjer til, hvordan du som bygherre skaber værdi ved at have en planlægningsstrategi og stille krav til leveranceteamet.

Gennemgang af ændringerne i ABR18

/
Dette kursus giver dig et overblik over de vigtigste ændringer fra ABR 89 til ABR 18. Du får indblik i de væsentligste emner i ABR 18 såvel i kontraheringsfasen som i projekterings-/udførelsesfasen samt i forbindelse med eventuelle efterfølgende tvister om projekteringsfejl.

Rådgiveren som leverandør - få overblik over ændringerne i ABR18

/
Dette kursus er for dig, der vant til at arbejde med ABR. Med dette kursus får du et overblik over de væsentligste ændringer fra ABR89 til ABR18. Bl.a. at der stilles større krav til rapportering, advisering og dokumentation samt en udvidelse af de aftalte konfliktløsningsmodeller.