Viden & aktuelt i kategorien:
Kurser


Bygherreprisen Building Awards Licitationen Bygherreforeningen

Vinder af Bygherreprisen 2019: ”Vi har fået københavnerne til at forstå, hvad det er vi laver i Aalborg”

/
Sidste år vandt Himmerland Boligforening Bygherreprisen 2019 ved løfte den ellers udfordrede bydel Aalborg Øst. Den landsdækkende eksponering har givet det nordjyske boligforening vind i sejlende, og har åbnet op for nye fællesskaber og skabt stolthed iblandt medarbejderne. Nu kan alle indstille nye kandidater til prisen frem til d. 18. august, der hylder det ansvarlige samarbejde.
arbejdsmiljø vejdirektoratet sikkerhed ulykker byggeri bo-vest Gentofte Kommune Bygherreforeningen

Topledere viser vejen til færre ulykker

/
Øget fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed i topledelsen hos Gentofte Kommune, Vejdirektoratet og det almene boligselskab Bo-Vest skal føre til færre ulykker og mere produktivitet på de tre organisationers byggepladser. Den nye tilgang bygger på erfaringer fra offshore branchen, hvor det er lykkes næsten at undgå store ulykker.

Renoveringsopgaver i høj kurs hos kommuner efter fjernelse af anlægsloftet

, , , /
Med fjernelsen af anlægsloftet i år, har landets kommuner nu mulighed for at fremskynde opgaver efter eget valg. En rundspørge i tre kommuner viser, at det særligt er planlagte renoveringsopgaver, som bliver fremrykket, da nybyggeri af forskellige årsager er vanskeligt under coronakrisen.
Anlægsloft daginstitution bygherreforeningen corona

Højere anlægsloft bør følges op af højere beløbsgrænser i tilbudsloven

, , , /
Kommunerne skal have mulighed for at igangsætte flere byggeprojekter og dermed være med holde gang i erhvervsliv og beskæftigelse under coronakrisen. Man bør samtidig justere beløbsgrænserne i udbudsreglerne, for at gøre det nemmere at få virksomheder og håndværkere i gang med det samme på fx tomme skoler og daginstitutioner
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Klimapartnerskab viser vejen til et bæredygtigt byggeri

, , , /
Efter fire måneders intensivt arbejde og involvering af mere end 100 fagfolk, har klimapartnerskabet for byggeri og anlæg udgivet sin resultatrapport. Bygherreforeningen har deltaget aktivt i arbejdet og støtter op om mange af de gode forslag.
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

/
Bygherreforeningen skal sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri frem mod februar 2020 komme med bud på, hvordan bygge- og anlægsbranchen skal bidrage til at vi bliver klimaneutrale i 2050 i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling

/
Bygherreforeningen lancerer fredag d. 10 januar et manifest med udgangspunkt i FNs verdensmål, der skal hjælpe bygherrer med en bæredygtig omstilling af deres arbejde.

Kommunikation i bygherreperspektiv - styrk samarbejdet med effektive kommunikationsværktøjer

, /
Som bygherre er din måde at kommunikere på afgørende for, om du kan skabe følgeskab og succes omkring dit projekt. Dette online kursus sætter fokus på kommunikation i bygherreperspektiv og introducerer til kommunikationsværktøjer, der styrker projektlederens indflydelse og relationer og ikke mindst projektets sammenhængskraft.

AB18 for bygherrer

, /
På dette online kursus får du en introduktion til AB18-aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du som bygherre skal kende særligt til.

Verdensmål for begyndere

/
Alle brancher arbejder aktuelt på at leve op til FNs 17 verdensmål, og også bygge- og anlægssektoren er i stigende grad bevidst om sit ansvar. Men hvordan kan du arbejde konkret med verdensmålene i din bygherreorganisation og omsætte målene til praksis? Det får du viden om på denne kursusdag, hvor en af de absolutte pionerer på området giver dig et godt sted at starte med en præsentation af processer og værktøjer. Kursus udbydes i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Introduktion til BR18

/
Her får du en introduktion til BR18 med særligt fokus på de administrative regler og tekniske forhold omkring brand. Vi kommer omkring certificeringsordningerne og sætter fokus på, hvordan du tilrettelægger processer og samarbejde i projektet.

Introduktion til BR18

/
Her får du en introduktion til BR18 med særligt fokus på de administrative regler og tekniske forhold omkring brand. Vi kommer omkring certificeringsordningerne og sætter fokus på, hvordan du tilrettelægger processer og samarbejde i projektet.
corona smitte byggeri byggeplads

Robuste projekter og effektiv risikohåndtering

, /
Effektiv risikostyring kan gøre din økonomi, tidsplan og byggeproces mere robust over for usikkerheder. Dette seminar tager fat i de gode eksempler på, hvordan du kan indarbejde risikostyring både i udbud og processer, så du som bygherre får bedre projekter med færre overraskelser.

Økonomistyring og contract management for bygherrer

/
Få inspiration til, hvordan du som bygherre kan etablere en god form for økonomistyring og kontrakthåndtering allerede tidligt i processen og følge op på denne undervejs i byggeprojektet. På denne dag får du en introduktion til dit arbejde med økonomistyring i kontraktfasen. Du får dermed mulighed for at arbejde med enkle cases og høre andre bygherrers erfaringer.

Byggeriets business case

/
Dette kursus giver dig hjælp til at italesætte dit projekts værdiskabelse. Du lærer således, hvordan du kan etablere et robust fundament for dit byggeri ved at italesætte det som en del af en større økonomisk sammenhæng gennem en god business case. På kurset får du derfor metoder til at afdække potentialerne i projekterne gennem blandt andet overvejelse om formål, scenarie-analyse, gevinstrealisering og følsomhedsanalyse (påvirkning af nøgletal).

Vælg den rette entrepriseform

/
Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du bliver klædt på til at vælge den rette form til dit projekt.

Udbud med forhandling

/
Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i muligheder og faldgruber i processen og du får gode råd og tips til tilrettelæggelsen af udbud og den efterfølgende dialog.