Viden & aktuelt i kategorien:
Kurser


Renoveringsopgaver i høj kurs hos kommuner efter fjernelse af anlægsloftet

, , , /
Med fjernelsen af anlægsloftet i år, har landets kommuner nu mulighed for at fremskynde opgaver efter eget valg. En rundspørge i tre kommuner viser, at det særligt er planlagte renoveringsopgaver, som bliver fremrykket, da nybyggeri af forskellige årsager er vanskeligt under coronakrisen.
Anlægsloft daginstitution bygherreforeningen corona

Højere anlægsloft bør følges op af højere beløbsgrænser i tilbudsloven

, , , /
Kommunerne skal have mulighed for at igangsætte flere byggeprojekter og dermed være med holde gang i erhvervsliv og beskæftigelse under coronakrisen. Man bør samtidig justere beløbsgrænserne i udbudsreglerne, for at gøre det nemmere at få virksomheder og håndværkere i gang med det samme på fx tomme skoler og daginstitutioner
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Klimapartnerskab viser vejen til et bæredygtigt byggeri

, , , /
Efter fire måneders intensivt arbejde og involvering af mere end 100 fagfolk, har klimapartnerskabet for byggeri og anlæg udgivet sin resultatrapport. Bygherreforeningen har deltaget aktivt i arbejdet og støtter op om mange af de gode forslag.
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

/
Bygherreforeningen skal sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri frem mod februar 2020 komme med bud på, hvordan bygge- og anlægsbranchen skal bidrage til at vi bliver klimaneutrale i 2050 i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling

/
Bygherreforeningen lancerer fredag d. 10 januar et manifest med udgangspunkt i FNs verdensmål, der skal hjælpe bygherrer med en bæredygtig omstilling af deres arbejde.

Online kursus om YBL: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

, /
Dette online kursus giver dig indsigt i Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab: YBL18. Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre sikrer at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan du kan forbedre samarbejdet med rådgiveren.

Online seminar: Kom godt fra start - Gode råd til skolebyggeri

, , /
Renovering og ombygningsprojekter på skoleområdet bliver fremrykket i stor stil i de kommende måneder. Men hvad bør du være opmærksom på, hvis du gerne vil forbedre indeklimaet? Og hvordan sikrer du både bevægelse og inspirerende indretning af faglokaler i dit projekt? På dette onlinekursus får du en indføring i godt skolebyggeri.

Online seminar: Kom godt fra start - Gode råd til plejeboligbyggeri

, , /
Flere plejeboligprojekter bliver sat i søen som en del af de opgaver, der fremrykkes i kommunerne efter ophævelsen af anlægsloftet. Står du som bygherre foran renovering eller nybyg på plejeboligområdet, kan du på dette korte onlinekursus få en række gode råd til, hvordan du skaber de mest optimale rammer for de ældre beboere.

Forebyggelse og konfliktløsning i AB18-systemet

/
Hvad udløser konflikter? Og hvornår og hvordan kan man sætte ind for at forebygge og løse dem? Med dette kursus bliver du klædt på til konflikthåndtering. Du får værktøjer til konfliktløsning og kendskab til forskellige personprofiler, som du kan bruge til at forebygge konflikter på både byggeplads og byggemøder.

Online kursus om YBB19: Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning

, /
På dette online kursus får du en kort introduktion til den nye ydelsesbeskrivelse, og hvordan du kan bruge den til at sætte rammer for et godt samarbejde.

Det lærende projektteam: Evalueringskultur og videndeling

, /
Få enkle metoder til at opbygge en professionel feedback/feedforward kultur i byggeprojektet, hvor I med nogle simple processer kan frigøre projektteamets viden, erfaring, kompetencer og potentiale. Højt specialiserede projektdeltagere med stort knowhow, stiller krav til projektlederens evne til at kunne skabe et vidensrum, hvor deltagerne i en ligeværdig dialog deler den viden og indsigter, der er nødvendige for byggeprojektets fremdrift og resultater.

Teamledelse med personlig gennemslagskraft

/
Styrk dit ledelsesrum og indflydelse ved at tilegne dig nogle konkrete og effektive metoder til at styrke din personlige gennemslagskraft. Lær teknikkerne til at formidle det svære budskab og lave aftaler med fordele for alle parter, så du sikrer den nødvendige opbakning til beslutninger i en sammensat projektgruppe med til tider modstridende interesser.

Brandreglerne i BR18 og certificeringsordningen

/
Få overblik over de nye brandregler i BR18. I løbet af denne kursusdag vil du blive introduceret til indholdet i Bygningsreglementet og de tilhørende vejledninger, og vi diskuterer din rolle som bygherre, byggesagsbehandling og brug af eksterne rådgivere.

AB18 og ABR18 forenklet

/
Her får du en introduktion til de forenklede udgaver af AB18 og ABR18. Hvad indeholder de og hvad er de væsentligste ændringer i forhold til grunddokumenterne AB18 og ABR18?

Teamledelse og det effektive projektsamarbejde

, /
Denne kursusdag hjælper dig til at styrke byggeprojektet ved at skabe et stærkt fundament for samarbejdet i projektgruppen. Teamledelse er en proces, hvor du gearer projektgruppen til, at alles faglige og personlige kompetencer kommer i spil til gavn for byggeprojektet. På dette kursus får du viden og værktøjer, som kan hjælpe dig til at sikre samspillet i et effektivt projektteam på både kort og langt sigt.