Viden & aktuelt i kategorien:
Kurser


Bliv klædt på til de nye roller og processer med BR18

, /
Få indblik i de nye processer og roller, som det nye bygningsreglement (BR18) har medført. Du bliver introduceret til betydningen af ændringerne og specifikke aspekter af BR18 som en ny frivillig bæredygtighedsklasse og tilgængelighed. Du bliver klogere på intentionerne bag reglementet og får værktøjer til at håndtere ændringerne i din hverdag som bygherre. Kurset afholdes i samarbejde med SBi.

Budgetplanlægning for bygherrer - sæt den økonomiske projektramme

, /
Som bygherre er det vigtigt at kunne lave præcise budgetoverslag og styre både økonomi og risici både indledningsvis og undervejs i byggeprojektet. Det handler altså om at få identificeret cost drivers og risici tidligt og have styr på såvel økonomistyring og risikostyring i projekterne – både indledningsvis og undervejs.

Bedre planlægning og styring af tid, proces og ydelser i det nye AB18-system

, /
Få inspiration til bedre praksis fra de nye bestemmelser om tidsstyring i AB18 og ABR18. Dette kursus giver dig indblik i, hvorfor det er vigtigt med strategier og tidlige beslutninger for at opnå præcision igennem hele dit projekt. Derudover der fokus på, hvordan du kan følge op på tids- og ydelsesplaner, herunder ved rådgiverens levering af faser og på byggemøder samt, hvilke principper der kan bruges fra et bygherreperspektiv som eksempelvis lokationsbaseret planlægning og lean construction.

Bygherrens samarbejde med rådgivere i ABR18 - få overblik over roller, aftaler og ansvar

, , /
Dette kursus giver dig et overblik over de vigtigste ændringer fra ABR 89 til ABR 18. Du får indblik i de væsentligste emner i ABR 18 såvel i kontraheringsfasen som i projekterings-/udførelsesfasen samt i forbindelse med eventuelle efterfølgende tvister om projekteringsfejl.

Kom i dybden med AB-systemet

/
Todags-kurset giver dig de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver godt funderet i det nye AB-system. På kurset bliver du klar til at navigere i alle aftaledokumenter i hele systemet, så du kan være en værdiskabende sparringspartner både internt i organisationen og eksternt med samarbejdspartnere og leverandører.

Få overblik over ændringerne i AB18

/
Endags-kurset er for dig, der kender til det nuværende AB-system og skal have overblik over de vigtigste ændringer. På kurserne får du et komprimeret overblik over, hvordan det nye AB18 adskiller sig fra AB92.

Få overblik over de nye ydelsesbeskrivelser (YBL18)

, /
Kurset giver dig overblik over de nye ydelsesbeskrivelser, der ligesom det nye AB-system har gennemgået en revision for at gøre dem tidssvarende og for at sikre et meningsfuldt samspil med AB-systemet. På kurset får du lejlighed til at diskutere, hvordan man som bygherre sikrer at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan samarbejdet med rådgiveren kan forbedres. Samtidig får du en kort introduktion til de afvigelser, som Bygherreforeningen kommer til at foreslå til ydelsesbeskrivelserne.

Bygherrens samarbejde med rådgivere i ABR18 – få overblik over roller, aftaler og ansvar

/
Dette kursus giver dig et overblik over de vigtigste ændringer fra ABR 89 til ABR 18. Du får indblik i de væsentligste emner i ABR 18 såvel i kontraheringsfasen som i projekterings-/udførelsesfasen samt i forbindelse med eventuelle efterfølgende tvister om projekteringsfejl.

Få overblik over ændringerne i AB

/
Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan både AB18 og ABR18 adskiller sig fra henholdsvis AB92 og ABR89.

Få overblik over ændringerne i AB18

/
Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan både AB18 og ABR18 adskiller sig fra henholdsvis AB92 og ABR89.