Viden & aktuelt i kategorien:
Kurser


Udbud med forhandling

/
Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i muligheder og faldgruber i processen, og du får gode råd og tips til tilrettelæggelsen af udbud og den efterfølgende dialog.

Bæredygtige udbud

/
Hvordan arbejder du med bæredygtighed i dine udbud, så du sikrer dig, at det tænkes ind i dine projekter allerede i program- og udbudsfasen og fastholdes frem til aflevering? På denne kursusdag får du inspiration til, hvordan du kan gribe fat i de forskellige bæredygtighedsparametre og høste erfaringer fra både bygherrer og andre dele af branchen. Kurset udbydes i samarbejde med Byggeriets Samfundsansvar.

Kyst- og klimasikring

/
Danmarks store kyststrækninger kan i fremtiden blive udfordrede af både stormfloder og vandstigninger. Det er derfor vigtigt at have kendskab til risikoen for skader på bygninger i kystnære områder, så bygherren proaktivt kan indtænke diverse foranstaltninger i både nybyggeri og renoveringsprojekter. Samtidig skal vi have fokus på kystnære arealer i byerne og sikre blandt andet havneområder mod klimaforandringerne. På denne seminardag sætter vi fokus på kyst og klimasikring af vores byggeri og byrum.

Bæredygtige udbud

/
Hvordan arbejder du med bæredygtighed i dine udbud, så du sikrer dig, at det tænkes ind i dine projekter allerede i program- og udbudsfasen og fastholdes frem til aflevering? På denne kursusdag får du inspiration til, hvordan du kan gribe fat i de forskellige bæredygtighedsparametre og høste erfaringer fra både bygherrer og andre dele af branchen. Kurset udbydes i samarbejde med Byggeriets Samfundsansvar.

Grundlæggende udbudsret for bygherrer

/
På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til de udbudsretlige forhold, som er væsentlige for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer og opmærksomhedspunkter i udbudsprocessen.

Ny i bygherrerollen

/
Dette kursus giver en introduktion til bygherrerollen for dig, som er ny i bygherrefaget. Hvilken rolle indtager bygherren i projektet? Hvad indebærer rollen? Og hvad bør man være særligt opmærksom på i de første projekter? Bliv klogere på bygherrens mange ansvarsområder og på, hvordan du bedst griber bygherrerollen an.

Den delegerede bygherremodel

/
Med en ændring af almenboligloven i januar 2020 blev der skabt bedre mulighed for, at boligorganisationer kan opføre almene boliger i samarbejde med private udviklere. Den delegerede bygherremodel begynder nu at vinde frem. Men hvad er det, denne samarbejdsform kan? Hvor kan den skabe værdi, og hvad er spillereglerne for de almene, private og kommunale aktører?

Grundlæggende entrepriseret for bygherrer

/
På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til byggeriets aftaleforhold. Kurset tager dig igennem de grundlæggende organisatoriske forhold i byggesager og giver dig en god platform til at overskue og navigere i de entrepriseretslige regler. Kurset henvender sig til dig, som har brug for en god basisintroduktion til AB-systemet.

BR18 - roller og processer

/
På dette kursus får du en overordnet introduktion til BR18, så du som bygherre rustes til at varetage ansvaret for, at dine byggerier lever op til byggelovgivningen. Vi kommer omkring de administrative regler og tekniske forhold, myndighedsbehandling, certificerings-ordningerne for konstruktioner og brand samt de nye klimakrav. Undervejs sætter vi fokus på succeskriterierne for effektiv tilrettelæggelse af de tværgående processer og samarbejder i projektet.

Tidlig entreprenørinddragelse

/
Her får du bygherrens vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelse af processen og ikke mindst succeskriterierne for at kunne høste gevinsterne af den tidlige inddragelse.