Viden & aktuelt i kategorien:
Kurser


Dokumenteret bæredygtighed - fra ambition til effekt

/
Kravene til bæredygtighed stiger i de kommende år. Der er flere tilgange til bæredygtighed at vælge mellem, herunder krav til dokumentation, som i sidste ende afspejler organisationens bæredygtighedsambitioner. Hvilke effekter vil I opnå og, ikke mindst, hvordan vil I dokumentere? På dette kursus får du et godt indblik i, hvor langt man kan nå med den frivillige bæredygtighedsklasse samt en introduktion til to af tidens mest anvendte certificeringer, DGNB og Svanemærket. Kurset afholdes i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering

/
Den nye ydelsesbeskrivelse for arbejdsmiljøkoordinering beskriver de ydelser og rammer, der udgør fundamentet for aftalen mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator. Denne kursusdag giver en grundig introduktion til ydelsesbeskrivelsen. Vi dykker ned i definitionen af ydelser i såvel projekterings-, som udførelsesfase og øvrige ydelser. Alt sammen med fokus på de områder, der kan kræve særlig opmærksomhed og særligt tæt samarbejde mellem bygherre og arbejdsmiljøkoordinator.

Kom godt i gang med skoleprojektet

/
Med udgangspunkt i Bygherreforeningens dialogværktøj til skolebyggeri får du på denne kursusdag indsigt i de strategiske overvejelser, du bør gøre dig, før du går i gang med dit skoleprojekt. Samtidig sætter vi fokus på overvejelser omkring pædagogik og didaktik og skolens rum og funktioner. På dagen får du også mulighed for at afprøve dialogværktøjet i praksis.

Ny i bygherrerollen

/
Dette kursus giver en introduktion til bygherrerollen for dig, som er ny i bygherrefaget. Hvilken rolle indtager bygherren i projektet? Hvad indebærer rollen? Og hvad bør man være særligt opmærksom på i de første projekter? Bliv klogere på bygherrens mange ansvarsområder og på, hvordan du bedst griber bygherrerollen an.

Vælg den rette entrepriseform

/
Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form til netop dit projekt.

Totalentrepriser med ABT18: Hvad kræver det af dig som bygherre?

/
Hvordan sikrer du, at en totalentreprise er det rette valg for dit byggeprojekt, og hvad er succeskriterierne for en vellykket totalentreprise? Denne kursusdag giver dig forståelse for, hvordan du kan anvende totalentreprise efter ABT18, og hvordan du som bygherre opnår den bedste fordeling af risiko, ansvar, budgetsikkerhed og indflydelse.

Uddannelsesforløb: Udbudsret for bygherrer

/
Tilmeld dig det samlede uddannelsesforløb i udbudsret og få en god introduktion til de udbudsretlige forhold, der er særligt væsentlige for dig som bygherre. Med forløbet bliver du fortrolig med de forskellige udbudsformer og lovgivningsmæssige rammer.

Sådan bruger du tildelingskriterier og evalueringsmodeller i dit udbud

/
Få indsigt i de forskellige muligheder, du har for at arbejde med tildelingskriterier og evalueringsmodeller i udbud. Kurset giver dig overblik over de lovgivningsmæssige rammer, og vi drøfter, hvor klager og afgørelser peger hen.

Udbud med forhandling

/
Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i muligheder og faldgruber i processen, og du får gode råd og tips til tilrettelæggelsen af udbud og den efterfølgende dialog.

ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

/
Bliv klædt på til at navigere sikkert i ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv i såvel kontraheringsfasen, som i projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl og mangler.