Viden & aktuelt i kategorien:
Kurser


Bygherreprisen Building Awards Licitationen Bygherreforeningen

Vinder af Bygherreprisen 2019: ”Vi har fået københavnerne til at forstå, hvad det er vi laver i Aalborg”

/
Sidste år vandt Himmerland Boligforening Bygherreprisen 2019 ved løfte den ellers udfordrede bydel Aalborg Øst. Den landsdækkende eksponering har givet det nordjyske boligforening vind i sejlende, og har åbnet op for nye fællesskaber og skabt stolthed iblandt medarbejderne. Nu kan alle indstille nye kandidater til prisen frem til d. 18. august, der hylder det ansvarlige samarbejde.
arbejdsmiljø vejdirektoratet sikkerhed ulykker byggeri bo-vest Gentofte Kommune Bygherreforeningen

Topledere viser vejen til færre ulykker

/
Øget fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed i topledelsen hos Gentofte Kommune, Vejdirektoratet og det almene boligselskab Bo-Vest skal føre til færre ulykker og mere produktivitet på de tre organisationers byggepladser. Den nye tilgang bygger på erfaringer fra offshore branchen, hvor det er lykkes næsten at undgå store ulykker.

Renoveringsopgaver i høj kurs hos kommuner efter fjernelse af anlægsloftet

, , , /
Med fjernelsen af anlægsloftet i år, har landets kommuner nu mulighed for at fremskynde opgaver efter eget valg. En rundspørge i tre kommuner viser, at det særligt er planlagte renoveringsopgaver, som bliver fremrykket, da nybyggeri af forskellige årsager er vanskeligt under coronakrisen.
Anlægsloft daginstitution bygherreforeningen corona

Højere anlægsloft bør følges op af højere beløbsgrænser i tilbudsloven

, , , /
Kommunerne skal have mulighed for at igangsætte flere byggeprojekter og dermed være med holde gang i erhvervsliv og beskæftigelse under coronakrisen. Man bør samtidig justere beløbsgrænserne i udbudsreglerne, for at gøre det nemmere at få virksomheder og håndværkere i gang med det samme på fx tomme skoler og daginstitutioner
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Klimapartnerskab viser vejen til et bæredygtigt byggeri

, , , /
Efter fire måneders intensivt arbejde og involvering af mere end 100 fagfolk, har klimapartnerskabet for byggeri og anlæg udgivet sin resultatrapport. Bygherreforeningen har deltaget aktivt i arbejdet og støtter op om mange af de gode forslag.
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

/
Bygherreforeningen skal sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri frem mod februar 2020 komme med bud på, hvordan bygge- og anlægsbranchen skal bidrage til at vi bliver klimaneutrale i 2050 i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling

/
Bygherreforeningen lancerer fredag d. 10 januar et manifest med udgangspunkt i FNs verdensmål, der skal hjælpe bygherrer med en bæredygtig omstilling af deres arbejde.

BR18 – roller og processer

/
På dette kursus giver vi dig en overordnet introduktion til BR18, så du som bygherre rustes til at varetage ansvaret for, at dine byggerier lever op til byggelovgivningen. Vi kommer omkring de administrative regler og tekniske forhold, og omkring certificeringsordningerne for konstruktioner og brand. Undervejs sætter vi fokus på succeskriterierne for effektiv tilrettelæggelse af tværgående processer og samarbejder i projektet.

Sådan bruger du tildelingskriterier og evalueringsmodeller i dit udbud

/
Få indsigt i de forskellige muligheder, du har for at arbejde med tildelingskriterier og evalueringsmodeller i udbud. Kurset giver dig overblik over de lovgivningsmæssige rammer, og vi drøfter, hvor klager og afgørelser peger hen.

Udvikling af gode fællesskaber i byudvikling

/
Fællesskaberne er blevet en vigtig del af byudviklingen Mange nye bofællesskaber opføres i disse år, og samtidig er fællesskabet i centrum i udvikling af nye byområder. Det lokale fællesskab bliver i dag tænkt med som en komponent i udviklingen, men hvordan opbygger man et fællesskab som en del af byggeprocessen, og et fællesskab, som kan fortsætte i fremtiden? Vær med, når vi diskuterer selvbærende fællesskaber på denne spændende seminardag.

Praktiske værktøjer til AB-systemet

, /
Bygherreforeningen har udviklet en række praktiske værktøjer, som kan hjælpe dig til at få det størst mulige udbytte af de mange muligheder, der ligger integreret i AB-systemet. På dette online kursus får du en introduktion til de forskellige værktøjer, så du er godt klædt på til at anvende aftalesystemets regler proaktivt som professionel bygherre.

Udbud med forhandling

/
Udbud med forhandling er en fleksibel udbudsform, som Bygherreforeningen anbefaler sine medlemmer. På dette kursus får du et godt indblik i muligheder og faldgruber i processen, og du får gode råd og tips til tilrettelæggelsen af udbud og den efterfølgende dialog.

Ny i bygherrerollen

, , /
På dette endagskursus får du en grundlæggende introduktion til de opgaver og det ansvar, der ligger i rollen som bygherre. Dagen giver dig overblik over bygherrens rolle i byggeprocessen og samarbejde med øvrige parter i projektet. På kurset kommer vi rundt i de forskellige faser som byggeriet gennemløber og drøfter blandt andet kontraktforhold, brugerinddragelse og drift.

Byggeriets Business Case

, , /
Få værktøjer til at italesætte dit projekts værdiskabelse. På dette kursus lærer du, hvordan du etablerer et robust fundament for dit byggeri ved at italesætte det som del af en større økonomisk sammenhæng – gennem den gode Business Case. Du lærer at afdække potentialerne i projekterne, blandt andet gennem overvejelser om formål, scenarieanalyse, gevinstrealisering og følsomhedsanalyse (påvirkning af nøgletal).

Konflikthåndtering, mediation og mægling

/
Denne kursusdag sætter fokus på, hvordan du som bygherre kan arbejde aktivt med at håndtere konflikter i byggeprojekter. AB18-systemet byder på en række værktøjer til at forebygge og løse konflikter, før de eskalerer, og måske når hele vejen til Voldgiftsnævnet. Dette kursus ruster dig til at spotte og navigere i konflikter og giver råd og input til anvendelse af de værktøjer til konflikthåndtering, mediation og mægling, du finder i AB18.

Møder med resultater: Værktøjer til mødefacilitering

/
Nedbring mødetiden og skab stærkere resultater i samspil med projektgruppen. Med dette kursus introduceres du til en række effektive metoder til bedre mødefacilitering, så du er rustet til at bringe projektgruppen fra idé til færdigt projekt med en tydelig struktur.

YBL18 – Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

/
Dette kursus giver dig indsigt i Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab, YBL18. På dagen får du blandt andet svar på, hvordan du som bygherre sikrer at få de rette ydelser til opgaven og hvordan du kan forbedre samarbejdet med rådgiveren.