Viden & aktuelt i kategorien:
Kurser


Robuste projekter og effektiv risikohåndtering

Effektiv risikostyring kan gøre din økonomi, tidsplan og byggeproces mere robust over for usikkerheder. Dette kursus tager fat i de gode eksempler på, hvordan du kan indarbejde risikostyring både i udbud og processer, så du som bygherre får bedre projekter med færre overraskelser.

Økonomistyring for bygherrer

På dette kursus får du en god grundlæggende introduktion til økonomistyring og contract management for bygherrer. Du bliver klædt på til at overskue og navigere sikkert i den komplekse organisering af samarbejdspartnere og kontraktforhold i byggeprojektet og ikke mindst råd til effektiv opfølgning undervejs.

Budgetplanlægning i byggeprojekter – dynamiske styringsværktøjer

Bliv skarp på den tidlige budgetplanlægning og få inspiration til, hvordan du som bygherre kan bruge den økonomiske ramme for projektet aktivt. På dette kursus får du en introduktion til budgetlægning, økonomistyring og risikohåndtering gennem byggeriets forskellige faser, så du kan styre projektet sikkert i mål.

Totalentrepriser med ABT18: Hvad kræver det af dig som bygherre?

Hvordan sikrer du, at en totalentreprise er det rette valg for dit byggeprojekt, og hvad er succeskriterierne for en vellykket totalentreprise? Denne kursusdag giver dig forståelse for, hvordan du kan anvende totalentreprise efter ABT18, og hvordan du som bygherre opnår den bedste fordeling af risiko, ansvar, budgetsikkerhed og indflydelse.

Totalentrepriser med ABT18: Hvad kræver det af dig som bygherre?

Hvordan sikrer du, at en totalentreprise er det rette valg for dit byggeprojekt, og hvad er succeskriterierne for en vellykket totalentreprise? Denne kursusdag giver dig forståelse for, hvordan du kan anvende totalentreprise efter ABT18, og hvordan du som bygherre opnår den bedste fordeling af risiko, ansvar, budgetsikkerhed og indflydelse.

Grundlæggende udbudsret for bygherrer

På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til de udbudsretlige forhold, som er væsentlige for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer og opmærksomhedspunkter i udbudsprocessen.

ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

Bliv klædt på til at navigere sikkert i ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv i såvel kontraheringsfasen, som i projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl og mangler.

Bygherrerollen 360: Styr på opgaver og ansvar

Dette kursus giver en introduktion til bygherrerollen for dig, som er ny i bygherrefaget eller har brug for at genopfriske din viden på området. Hvilken rolle indtager bygherren i projektet? Hvad indebærer rollen? Og hvad bør man være særligt opmærksom på i de første projekter? Bliv klogere på bygherrens mange ansvarsområder og på, hvordan du bedst griber bygherrerollen an.

Sådan bruger du tildelingskriterier og evalueringsmodeller i dit udbud

Få indsigt i de forskellige muligheder du har for at arbejde med tildelingskriterier og evalueringsmodeller i udbud. Med kurset får du et godt overblik over de lovgivningsmæssige rammer, og vi drøfter, hvor klager og afgørelser peger hen.

Grundlæggende entrepriseret for bygherrer

På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til byggeriets aftaleforhold. Kurset tager dig igennem de grundlæggende organisatoriske forhold i byggesager og giver dig en god platform til at overskue og navigere i de entrepriseretslige regler. Kurset henvender sig til dig, som har brug for en god basisintroduktion til AB-systemet.