Viden & aktuelt i kategorien:
Kurser


Grundlæggende udbudsret for bygherrer

/
På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til de udbudsretlige forhold, som er væsentlige for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer og opmærksomhedspunkter i udbudsprocessen.

ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

/
Bliv klædt på til at navigere sikkert i ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv i såvel kontraheringsfasen, som i projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl og mangler.

ABR18: Bygherrens samarbejde med rådgiver

/
Bliv klædt på til at navigere sikkert i ABR18. På dette kursus gennemgår vi ABR18 med særligt fokus på bygherrens perspektiv i såvel kontraheringsfasen, som i projekterings- og udførelsesfasen og i forbindelse med eventuelle tvister om projekteringsfejl og mangler.

Bygherrerollen 360: Styr på opgaver og ansvar

/
Dette kursus giver en introduktion til bygherrerollen for dig, som er ny i bygherrefaget eller har brug for at genopfriske din viden på området. Hvilken rolle indtager bygherren i projektet? Hvad indebærer rollen? Og hvad bør man være særligt opmærksom på i de første projekter? Bliv klogere på bygherrens mange ansvarsområder og på, hvordan du bedst griber bygherrerollen an.

Bygherrerollen 360: Styr på opgaver og ansvar

/
Dette kursus giver en introduktion til bygherrerollen for dig, som er ny i bygherrefaget eller har brug for at genopfriske din viden på området. Hvilken rolle indtager bygherren i projektet? Hvad indebærer rollen? Og hvad bør man være særligt opmærksom på i de første projekter? Bliv klogere på bygherrens mange ansvarsområder og på, hvordan du bedst griber bygherrerollen an.

Sådan bruger du tildelingskriterier og evalueringsmodeller i dit udbud

/
Få indsigt i de forskellige muligheder du har for at arbejde med tildelingskriterier og evalueringsmodeller i udbud. Med kurset får du et godt overblik over de lovgivningsmæssige rammer, og vi drøfter, hvor klager og afgørelser peger hen.

Grundlæggende entrepriseret for bygherrer

/
På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til byggeriets aftaleforhold. Kurset tager dig igennem de grundlæggende organisatoriske forhold i byggesager og giver dig en god platform til at overskue og navigere i de entrepriseretslige regler. Kurset henvender sig til dig, som har brug for en god basisintroduktion til AB-systemet.

Grundlæggende entrepriseret for bygherrer

/
På dette kursus får du en grundlæggende introduktion til byggeriets aftaleforhold. Kurset tager dig igennem de grundlæggende organisatoriske forhold i byggesager og giver dig en god platform til at overskue og navigere i de entrepriseretslige regler. Kurset henvender sig til dig, som har brug for en god basisintroduktion til AB-systemet.

AB18 for bygherrer

/
På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder, der ligger i AB18-systemet og succeskriterierne for at anvende dokumenterne, så der skabes størst mulig værdi. Alt sammen selvfølgelig set fra bygherres perspektiv.

AB18 for bygherrer

/
På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder, der ligger i AB18-systemet og succeskriterierne for at anvende dokumenterne, så der skabes størst mulig værdi. Alt sammen selvfølgelig set fra bygherres perspektiv.