Viden & aktuelt i kategorien:
Medlemsmøder


Morgenmøde: Sådan styrer du dit byggeprojekt med de fire appendikser

/
Få inspiration til at anvende de fire appendikser i kombination med grunddokumenterne AB18, ABR18 og/eller ABT18. Appendikserne kan være en hjælp til at styre dit byggeri i specifik retning og skabe en bedre byggesag med inddragelse af de rette kompetencer og styr på incitamenterne.

Morgenmøde: Digitalisering af byggeprocessen med AB18

/
Bliv skarp på, hvordan du kan bruge AB18 og ABR18 som udgangspunkt for at stille krav til digitalisering og bliv klogere på IKT-lederens og projekteringslederens roller. Det digitale byggeri udvikler sig hastigt og præger samarbejdet mellem parterne. Derfor sætter mødet også fokus på koblingen til IKT-bestemmelser i den nye YBL 2018.

Morgenmøde: Samfundsansvar i byggeprocessen med AB18

/
Mødet giver dig viden om de nye aftaledokumenters øgede fokus på overtrædelse af gældende regler eller aftalte vilkår om samfundsansvar, herunder sikkerhed og arbejdsmiljø. Du får indblik i de kontraktuelle og proceduremæssige krav, men også i dine muligheder for at forebygge og håndtere eventuelle overtrædelser gennem formulering af udbudsbetingelserne og efterfølgende kontrol.

Morgenmøde: Forenklet AB/ABR

/
Få indsigt i, hvordan du kan bruge de forenklede versioner af AB og ABR. De forenklede versioner er tiltænkt mindre krævende opgaver, så man kan spare på de administrative ressourcer uden at påtage sig for stor en risiko som bygherre. Mødet giver dig styr på afgørende forskelle til AB18 og ABR18 som fx tidsplaner, sikkerhedsstillelse, projektgennemgang og omprojektering.