Viden & aktuelt i kategorien:
Medlemsmøder


Morgenmøde projekter uden ulykker

, /
Der er stadig for mange ulykker i byggebranchen. Vi sætter derfor med nye data fokus på bygherres gevinst ved at sikre en god ramme for arbejdsmiljø og adfærd på byggepladsen.

Morgenmøde: Vejledning i terrorsikring

, /
Frygten for nye terrorhændelser er dagligdag i store dele af Europa. Flere organisationer inden for bl.a. byggeriet har efterspurgt klarere retningslinjer for hvornår og hvordan man bør arbejde med sikkerhed og terrorsikring. Et behov der kun er blevet mere aktuelt efter sensommerens bombeanslag mod offentlige institutioner i Danmark. Nye anbefalinger og vejledninger er nu på vej. Få et overblik på dette morgenmøde.

Den professionelle bygherres arbejde med FN's 17 verdensmål

/
Bygherreforeningen satte i foråret en proces i gang som skal understøtte medlemmernes arbejde med implementering af FN’s 17 verdensmål – få foreløbige anbefalinger, hør inspirerende cases og drøft, hvordan du som bygherre kan skabe fremdrift ved at sikre bæredygtig udvikling gennem planlægning, indkøb og gennemførelse af bygge- og anlægsprojekter samt i den efterfølgende drift af bygninger og anlæg.

Det første år med det nye aftalesystem

/
Vi diskuterer bygherreerfaringer, muligheder og opmærksomhedspunkter med det nye AB18-system. Enkelte medlemmer har brugt system igennem et stykke tid, mens andre kun er i indledende fase. På mødet deler vi viden og erfaringer. Du får mulighed for at drøfte udfordringer og mulighederne med ligesindende og tage vigtig læring tilbage til egen praksis i din bygherreorganisation.

Morgenmøde: Bygherrens rolle som katalysator for uddannelse af faglærte i Danmark

, /
Der er mangel på faglærte i byggeriet. Det skaber flaskehalsproblemer og giver prisstigninger. Hør mere om, hvordan bygherrerne kan sikre udmøntningen af arbejdsklausuler og skabe flere lærepladser på egne byggepladser – og dermed være med til at løse fremtidige kapacitetsproblemer. Mød bl.a. Byg med unge-alliancen.