Viden & aktuelt i kategorien:
Online


Bygherreprisen Building Awards Licitationen Bygherreforeningen

Vinder af Bygherreprisen 2019: ”Vi har fået københavnerne til at forstå, hvad det er vi laver i Aalborg”

/
Sidste år vandt Himmerland Boligforening Bygherreprisen 2019 ved løfte den ellers udfordrede bydel Aalborg Øst. Den landsdækkende eksponering har givet det nordjyske boligforening vind i sejlende, og har åbnet op for nye fællesskaber og skabt stolthed iblandt medarbejderne. Nu kan alle indstille nye kandidater til prisen frem til d. 18. august, der hylder det ansvarlige samarbejde.
arbejdsmiljø vejdirektoratet sikkerhed ulykker byggeri bo-vest Gentofte Kommune Bygherreforeningen

Topledere viser vejen til færre ulykker

/
Øget fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed i topledelsen hos Gentofte Kommune, Vejdirektoratet og det almene boligselskab Bo-Vest skal føre til færre ulykker og mere produktivitet på de tre organisationers byggepladser. Den nye tilgang bygger på erfaringer fra offshore branchen, hvor det er lykkes næsten at undgå store ulykker.

Renoveringsopgaver i høj kurs hos kommuner efter fjernelse af anlægsloftet

, , , /
Med fjernelsen af anlægsloftet i år, har landets kommuner nu mulighed for at fremskynde opgaver efter eget valg. En rundspørge i tre kommuner viser, at det særligt er planlagte renoveringsopgaver, som bliver fremrykket, da nybyggeri af forskellige årsager er vanskeligt under coronakrisen.
Anlægsloft daginstitution bygherreforeningen corona

Højere anlægsloft bør følges op af højere beløbsgrænser i tilbudsloven

, , , /
Kommunerne skal have mulighed for at igangsætte flere byggeprojekter og dermed være med holde gang i erhvervsliv og beskæftigelse under coronakrisen. Man bør samtidig justere beløbsgrænserne i udbudsreglerne, for at gøre det nemmere at få virksomheder og håndværkere i gang med det samme på fx tomme skoler og daginstitutioner
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Klimapartnerskab viser vejen til et bæredygtigt byggeri

, , , /
Efter fire måneders intensivt arbejde og involvering af mere end 100 fagfolk, har klimapartnerskabet for byggeri og anlæg udgivet sin resultatrapport. Bygherreforeningen har deltaget aktivt i arbejdet og støtter op om mange af de gode forslag.
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

/
Bygherreforeningen skal sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri frem mod februar 2020 komme med bud på, hvordan bygge- og anlægsbranchen skal bidrage til at vi bliver klimaneutrale i 2050 i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling

/
Bygherreforeningen lancerer fredag d. 10 januar et manifest med udgangspunkt i FNs verdensmål, der skal hjælpe bygherrer med en bæredygtig omstilling af deres arbejde.
Corona bygherre bygherreforeningen byggebranchen

Dokumentation og kontrol

, /
Bygherreforeningen inviterer i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) til en række webinarer, hvor et panel af relevante fagpersoner står klar til at besvare spørgsmål fra deltagerne. På det syvende webinar er der fokus på krav til dokumentation for brandforhold og bærende konstruktioner, der skal foreligge ved ansøgning om byggetilladelse og ibrugtagningstilladelse, herunder omfang, struktur samt tilhørende kontrol.

Indplacering i konstruktionsklasser

, /
Bygherreforeningen inviterer i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) til en række webinarer,, hvor et panel af relevante fagpersoner står klar til at besvare spørgsmål fra deltagerne.

Indplacering i brandklasser

, /
Bygherreforeningen inviterer i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) til en række webinarer, hvor et panel af relevante fagpersoner står klar til at besvare spørgsmål fra deltagerne.

Den certificerede rådgivers virke, herunder hvordan den certificerede kan indgå i byggeriets organisation

, /
Bygherreforeningen inviterer i samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen (TBST) til en række webinarer, hvor et panel af relevante fagpersoner står klar til at besvare spørgsmål fra deltagerne. På det fjerde webinar er der fokus på de overordnede regler for den certificeredes virke, herunder hvordan den certificerede kan indgå i projektorganisationen alt efter, om den certificerede virker som udarbejdende eller kontrollerende. Derudover vil der være en uddybning af den certificeredes mulighed for ”assistance” og ”uddelegering”.

Hvordan skaber vi attraktive seniorboliger og bofællesskaber?

, , , , , /
Interessen for seniorboliger og bofællesskaber stiger stødt, og stadig flere efterspørger boligformer med mere eller mindre forpligtende fællesskaber. Men hvilke konkrete behov skal boligformen understøtte, hvordan kan de fysiske rammer skabe fællesskaber, og hvad bliver der allerede gjort på området?

Verdensmål 12: Den grønne bundlinje i FN’s verdensmål: Bæredygtige byggematerialer og miljøvenlig affaldshåndtering

, /
Verdensmål 12 stiller skarpt på ansvarligt forbrug og produktion. Særligt de delmål, der beskæftiger sig med affaldshåndtering og byggematerialer er vigtige for byggebranchens aktører, da branchen udleder en stor del af Danmarks samlede CO2. På dagen vil vi derfor zoome ind på byggeriets forskellige processer fra et cirkulært perspektiv med fokus på bl.a. materialepas og LCA-analyser. Seminaret udbydes i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Konflikthåndtering, mediation og mægling

, , /
På denne online kursusdag sætter vi fokus på, hvordan du som bygherre kan arbejde aktivt med at forebygge og løse konflikter i byggeprojekter. Med AB18-systemet har vi fået nye muligheder for at løse konflikter, før de eskalerer og risikerer at ende som voldgiftssager.

Introduktion til AB18

/
På dette korte online kursus får du en introduktion til AB18-aftalesystemet med nedslag i de væsentligste elementer, du særligt skal kende til som bygherre.

Online kursus: Praktiske værktøjer til AB-systemet

, /
Bygherreforeningen har udviklet en række praktiske værktøjer, som du kan bruge, når du arbejder med AB18-systemet. På dette online kursus bliver du introduceret til de praktiske værktøjer, og hvordan du bruger dem bedst.

Grundlæggende udbudsret for bygherrer

, /
På dette online kursus får du en grundlæggende introduktion til de udbudsretlige forhold, som er væsentlige for dig som bygherre. Du får kendskab til de forskellige udbudsformer og opmærksomhedspunkter i udbudsprocessen.