Viden & aktuelt i kategorien:
Online


Renoveringsopgaver i høj kurs hos kommuner efter fjernelse af anlægsloftet

, , , /
Med fjernelsen af anlægsloftet i år, har landets kommuner nu mulighed for at fremskynde opgaver efter eget valg. En rundspørge i tre kommuner viser, at det særligt er planlagte renoveringsopgaver, som bliver fremrykket, da nybyggeri af forskellige årsager er vanskeligt under coronakrisen.
Anlægsloft daginstitution bygherreforeningen corona

Højere anlægsloft bør følges op af højere beløbsgrænser i tilbudsloven

, , , /
Kommunerne skal have mulighed for at igangsætte flere byggeprojekter og dermed være med holde gang i erhvervsliv og beskæftigelse under coronakrisen. Man bør samtidig justere beløbsgrænserne i udbudsreglerne, for at gøre det nemmere at få virksomheder og håndværkere i gang med det samme på fx tomme skoler og daginstitutioner
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Klimapartnerskab viser vejen til et bæredygtigt byggeri

, , , /
Efter fire måneders intensivt arbejde og involvering af mere end 100 fagfolk, har klimapartnerskabet for byggeri og anlæg udgivet sin resultatrapport. Bygherreforeningen har deltaget aktivt i arbejdet og støtter op om mange af de gode forslag.
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

/
Bygherreforeningen skal sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri frem mod februar 2020 komme med bud på, hvordan bygge- og anlægsbranchen skal bidrage til at vi bliver klimaneutrale i 2050 i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling

/
Bygherreforeningen lancerer fredag d. 10 januar et manifest med udgangspunkt i FNs verdensmål, der skal hjælpe bygherrer med en bæredygtig omstilling af deres arbejde.

Online kursus om YBL: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

, /
Dette online kursus giver dig indsigt i Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab: YBL18. Du får blandt andet svar på, hvordan du som bygherre sikrer at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan du kan forbedre samarbejdet med rådgiveren.

Online seminar: Kom godt fra start - Gode råd til skolebyggeri

, , /
Renovering og ombygningsprojekter på skoleområdet bliver fremrykket i stor stil i de kommende måneder. Men hvad bør du være opmærksom på, hvis du gerne vil forbedre indeklimaet? Og hvordan sikrer du både bevægelse og inspirerende indretning af faglokaler i dit projekt? På dette onlinekursus får du en indføring i godt skolebyggeri.

Online seminar: Kom godt fra start - Gode råd til plejeboligbyggeri

, , /
Flere plejeboligprojekter bliver sat i søen som en del af de opgaver, der fremrykkes i kommunerne efter ophævelsen af anlægsloftet. Står du som bygherre foran renovering eller nybyg på plejeboligområdet, kan du på dette korte onlinekursus få en række gode råd til, hvordan du skaber de mest optimale rammer for de ældre beboere.

Safety First - sikkerhed som ledelsesparameter i bygherreorganisationer

, , , /
Sikkerhed på de danske byggepladser halter, men der er nu evidens for, at et fokus på arbejdsmiljøet giver bedre økonomi for parterne i byggeprocessen. Mød tre organisationer som har sat nyt tiltag i gang, der kan få varig effekt for sikkerhedskulturen og som i sidste ende skal resultere i bedre ledelsesværktøjer og færre ulykker på pladserne.

Online seminar om udbud: Hvordan kommer vi hurtigt i markedet?

/
Mange bygherrer arbejder lige nu for at få projekter hurtigt ud i markedet. Det er vigtigt – og det er mindst lige så vigtigt, at fremrykningen af projekterne sker efter udbudsreglerne og god udbudsskik, så man ikke ender med forhastede udbud, der resulterer i uklare grænseflader, den forkerte kvalitet eller konflikter i projekterne.

Online kursus: Kommunikation i modvind

, /
Som bygherre vil du ikke altid opleve, at folk bifalder dine budskaber. Og måske vil du især opleve dette i den svære Coronatid, som presser og udfordrer os alle. Her er det ikke sikkert, at alle dine beslutninger falder i god jord, hvis de ikke lever op til folks krav eller forventninger. På dette webinar får du nogle effektive og enkle metoder til, hvordan du helt konkret kan gribe det an, når du skal levere upopulære budskaber.

Online kursus: Byggeriets business case

, , /
Med en business case etablerer man et robust fundament for bygge- og anlægsprojekter. På dette kursus lærer du, hvordan du opbygger en business case og synliggør projektets potentialer som en del af en større økonomisk sammenhæng. Kurset giver dig metoder til at afdække potentialerne i projekterne gennem blandt andet formål af projektet, scenarieanalyse, gevinstrealisering og følsomhedsanalyse (påvirkning af nøgletal).

Online kursus om YBB19: Ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning

, /
På dette online kursus får du en kort introduktion til den nye ydelsesbeskrivelse, og hvordan du kan bruge den til at sætte rammer for et godt samarbejde.

Mød en bygherre til online morgenmøde: Cirkulær Økonomi i Upcycle Studios og Ressourcerækkerne

/
Hør historien om Upcycle Studios og Ressourcerækkerne i Ørestad Syd på Amager bygget af henholdsvis NREP og AG gruppen. Projekterne var nomineret til bygherreprisen i 2019 og har vundet flere andre priser, blandt andet fordi de som bygherrer er gået foran i forhold til at tænke cirkulær økonomi og genanvendelse af materialer.

Online kursus om APP18: Appendikser til AB18

/
Dette online kursus er for dig, som har brug for at få et overblik over de fire appendikser til AB18: Projektudvikling, Projektoptimering, Driftskrav og Incitamentsbestemmelser