Viden & aktuelt i kategorien:
Seminar


Tidlig entreprenørinddragelse

, /
Bygherreforeningens populære seminar om tidlig entreprenørinddragelse giver dig overblik over forskellige former for tidlig entreprenørinddragelse. I løbet af dagen får du forskellige vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller: Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelsen af processen, og de rammer, det giver for samarbejde.

Byg til drift: Sådan tænker du anvendelsen ind i opførelsen

/
Det er vigtigt, at vi som bygherrer begynder at tænke bygninger som investeringer, både i forhold til at forvalte dem, men også i forhold til at bidrage til en mere bæredygtig fremtid, hvor vi ikke bruger unødvendige ressourcer. På denne dag sætter vi for en gangs skyld driften helt frem i fokus. På seminaret får du inspiration til, hvordan du kan arbejde mere strategisk med at bygge til drift, og dermed medvirke til sikre en god drift i byggeriets levetid

Byggeri til bevægelse: Potentialer i idrætsbyggeri og bevægelsesfaciliteter inde og ude

/
Meget tyder på, at idræts- og bevægelsesfaciliteter vil få et større fokus de kommende år. Flere undersøgelse peger på, at der i netop idrætsbyggeri gemmer sig store potentialer i forhold til blandt andet sociale indsatser og på sundhedsområdet, og ikke mindst hvis man tænker multifunktionalitet, partnerskaber og nye brugergrupper sammen, når man skal træffe beslutninger om byggeri til bevægelse. På denne temadag åbner vi for dialog og erfaringer omkring idrætsbyggeri og bevægelsesfaciliteter inde og ude.

Udfordringer og muligheder med strategiske partnerskaber

, /
Seminaret tager fat i erfaringer de forskellige former for strategiske samarbejder. Du får blandt andet gode råd, hvordan et strategisk partnerskab kan organiseres, både hvad angår kompetencer og kontrakter, og vi diskuterer muligheder og ulemper ved samarbejdsformerne.

Udnyt potentialet med digitalisering i byggeriet

/
Dette seminar giver dig viden, overblik og inspiration til, hvordan du sætter de strategiske rammer for din byggeproces, når det gælder digitalisering. Hør blandt andet om, hvordan du kan forholde dig til digitalisering i udbudsprocessen og om fremtidens digitale udfordringer.

Udbud med det nye AB18-system

/
Få inspiration til at lave udbud med det nye aftalesystem. Dette seminar sætter fokus på de nye bestemmelser i AB18-systemet, og giver dig indblik i, hvor mange valg du skal træffe fra start, herunder hvilke aftaledokumenter og hvilken entrepriseform, du skal anvende. Derudover får du viden om, hvordan du kan sikre bedst muligt samspil med udbudsregler og muligheder for dialog undervejs.