Viden & aktuelt i kategorien:
Seminar


Bæredygtighed klima københavn

Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

/
Bygherreforeningen skal sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri frem mod februar 2020 komme med bud på, hvordan bygge- og anlægsbranchen skal bidrage til at vi bliver klimaneutrale i 2050 i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling

/
Bygherreforeningen lancerer fredag d. 10 januar et manifest med udgangspunkt i FNs verdensmål, der skal hjælpe bygherrer med en bæredygtig omstilling af deres arbejde.

Sådan arbejder du med bygningsvedligehold

/
På dette seminar sætter vi fokus på bygningsvedligehold. Du får indblik i, hvordan du systematiserer og registrerer vedligeholdelse samt arbejder strategisk med at skabe overblik over din bygningsmasse. Du får metoder til at strukturere data og etablere et stærkt beslutningsgrundlag for langsigtede investeringer.

Nye roller og processer med BR18

/
Her får du en introduktion til BR18 med særligt fokus på de administrative regler og tekniske forhold omkring brand, energi og tilgængelighed. Vi sætter fokus på, hvordan du tilrettelægger processer og samarbejde i projektet.

Totalentrepriser med ABT18

/
Få indblik i, hvordan du arbejder bedst med totalentreprise i dit byggeprojekt, og hvordan du som bygherre får den bedste fordeling af risiko, ansvar, budgetsikkerhed og indflydelse. Dette kursus giver dig inspiration til at anvende totalentreprise efter ABT18.

Økonomistyring og contract management for bygherrer

/
Få inspiration til, hvordan du som bygherre kan etablere en god form for økonomistyring og kontrakthåndtering allerede tidligt i processen og følge op på denne undervejs i byggeprojektet. På denne dag får du en introduktion til dit arbejde med økonomistyring i kontraktfasen. Du vil få mulighed for at arbejde med enkle cases og høre andre bygherrers erfaringer.

Tidlig entreprenørinddragelse

, /
Her får du forskellige vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelsen af processen og de rammer, det giver for samarbejde.

Bygherrens forankring af verdensmål

/
Bygherreforeningen lancerer i januar 2020 et manifest, som kan være rettesnor for og inspiration til den professionelle bygherres arbejde med de 17 verdensmål. På dette seminar kan du blive klogere på, hvordan du kan forankre arbejdet med verdensmål i forhold til din egen organisation.

Politisk interessevaretagelse i byggeprocessen

/
Byggeprojekter er ofte under politisk indflydelse og bevågenhed. Derfor er det vigtigt, at du som offentlig bygherre eller privat ejendomsudvikler spiller ind i den politiske beslutningsproces for at sikre, at der opnås ”license to operate”. På dette seminar bliver du inspireret af en række stærke cases og nøglespillere inden for politisk interessevaretagelse, så du kan skabe opbakning til dit byggeprojekt.

Totaløkonomi i byggeprojektet

, , /
Anlægsøkonomien er ofte det styrende parameter, når der skal foretages valg af løsninger, eller når der sker ændringer i projektet, men bør vi ikke i højere grad tænke totaløkonomisk? På denne seminardag tager vi fat i totaløkonomiske vurderinger. Du får indblik i, hvordan du som bygherre indarbejder totaløkonomi i projektet og på de forskellige muligheder for at inkludere totaløkonomi i projekt- og udbudsformer.

Er seniorbofællesskaber fremtidens boligform for ældre?

/
Seniorbofællesskaber er skudt op de seneste år, og stadig flere ønsker at bo sammen med andre i mere eller mindre forpligtende fællesskaber. Men hvad er det for en type boliger og fællesskaber, der er behov for, og hvilke erfaringer kan vi lære af?