Viden & aktuelt i kategorien:
Seminar


Få inspiration til strategiske partnerskaber

, /
Seminaret tager fat i erfaringer fra strategiske partnerskaber for at evaluere på, hvilke elementer af partnerskabet, som har fungeret. Du får gode råd til det organisatoriske set op både hvad angår kompetencer og kontrakter, og vi diskuteres muligheder og ulemper ved samarbejdsformen.

Økonomistyring for bygherrer

, , /
Få inspiration til, hvordan du som bygherre kan etablere en god form for økonomistyring og risikohåndtering allerede tidligt i processen og kontinuerligt følge op på denne undervejs i byggeprojektet. Seminaret tager fat på de nye AB18, ABR18 og YBL18, hvor der er kommet nye regler vedrørende budgettering og styringen af økonomien samt nye roller og ansvar. Ligesom du får indblik i, hvordan bygherrerådgiveren kan gå fra at være en betroet rådgiver til i højere grad at være ”projekteringsentrepreneur”.

Styrk din markedsposition og få verdensmålene ind i forretningen

, /
Bliv klogere på, hvordan du kan tænke bæredygtighed og verdensmålene som en strategisk faktor og markedsdifferentiation. På seminaret giver Bygherreforeningen og Foreningen For Byggeriets Samfundsansvar i samarbejde med førende aktører inden for området en række bud på, hvordan verdensmålene kan skabe værdi for din forretning/for byggeriet.

Udnyt potentialet med digitalisering i byggeriet

/
Seminaret giver dig viden, overblik og inspiration fra praktikere og udviklere til, hvordan du sætter de strategiske rammer for din byggeproces og krav, som du med fordel kan stille til IT-leverandører og samarbejdsparter.

Hvordan og hvornår egner ABT18/Totalentreprise sig til dit projekt?

, , /
Med dette seminar får du indblik i, hvornår totalentreprise efter ABT18 er velegnet, hvordan udbud og kontrakt skal se ud samt, hvordan samarbejdet organiseres bedst. Du får dermed inspiration til, hvordan mulighederne for dialog indgår, og hvilken rolle aftalesystemets appendikser kan spille for samarbejdet. Derudover er der fokus på bygherrens rolle, og hvordan faseopdelinger og godkendelse af projektmaterialet kan bruges aktivt til at få indsigt og indflydelse undervejs.

Udbud med det nye AB18-system

/
Få inspiration til at lave udbud med det nye aftalesystem. Dette seminar sætter fokus på de nye bestemmelser i AB18-systemet, hvor mange valg skal træffes fra start, herunder hvilke aftaledokumenter og hvilken entrepriseform, der skal anvendes. Derudover får du viden om, hvordan du kan sikre bedst muligt samspil med udbudsregler og muligheder for dialog undervejs.

Udbud med det nye AB18-system

/
Få inspiration til at lave udbud med det nye aftalesystem. Dette seminar sætter fokus på de nye bestemmelser i AB18-systemet, hvor mange valg skal træffes fra start, herunder hvilke aftaledokumenter og hvilken entrepriseform, der skal anvendes. Derudover får du viden om, hvordan du kan sikre bedst muligt samspil med udbudsregler og muligheder for dialog undervejs.

Skab opbakning og fremdrift i dit byggeprojekt

, , , /
Få inspiration fra bl.a. Københavns Lufthavn og PensionDanmark til, hvordan du som bygherre skaber opbakning til dit byggeprojekt og undgår fordyrelser og forsinkelser pga. af modstand fra brugere, kunder, naboer og politikere osv. Gennem en række cases får du input til, hvordan du opbygger tillid og legitimitet omkring dit projekt og undgår at snævre særinteresser, uden blik for den overordnede værdiskabelse, tager over.

Byg til drift - sådan gør du byggeriet nøgleklart

, , /
Det koster langt mere at drifte en bygning over 30 år, end det koster at opføre den. Alligevel er driften ikke altid regnet ind, når byggeriet planlægges, og alt for ofte er byggerier ikke klar til drift ved aflevering. Det giver utilfredse brugere og belaster miljøet, da man bruger unødvendige ressourcer, som kunne være undgået, hvis man som bygherre tænkte i brugerbehov, totaløkonomi og værdiskabelse. Så hvordan sikrer man et nøglefærdigt byggeri? Og hvordan anvender man ydelsesbeskrivelserne til at følge op på leverancer?

Tidlig entreprenørinddragelse – sådan skabes der værdi for alle

, , , /
Få værktøjer til at fastlægge projektets spilleregler, når entreprenøren inddrages tidligt. På seminaret får du viden om, hvornår og hvordan entreprenørens kompetencer kan bringes i spil bedst muligt. Ligesom du får indblik i, hvor-dan samarbejdet kan glide, så alle parter får udbytte af entreprenørens tidlige inddragelse.