Viden & aktuelt i kategorien:
Seminar


Bygherreprisen Building Awards Licitationen Bygherreforeningen

Vinder af Bygherreprisen 2019: ”Vi har fået københavnerne til at forstå, hvad det er vi laver i Aalborg”

/
Sidste år vandt Himmerland Boligforening Bygherreprisen 2019 ved løfte den ellers udfordrede bydel Aalborg Øst. Den landsdækkende eksponering har givet det nordjyske boligforening vind i sejlende, og har åbnet op for nye fællesskaber og skabt stolthed iblandt medarbejderne. Nu kan alle indstille nye kandidater til prisen frem til d. 18. august, der hylder det ansvarlige samarbejde.
arbejdsmiljø vejdirektoratet sikkerhed ulykker byggeri bo-vest Gentofte Kommune Bygherreforeningen

Topledere viser vejen til færre ulykker

/
Øget fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed i topledelsen hos Gentofte Kommune, Vejdirektoratet og det almene boligselskab Bo-Vest skal føre til færre ulykker og mere produktivitet på de tre organisationers byggepladser. Den nye tilgang bygger på erfaringer fra offshore branchen, hvor det er lykkes næsten at undgå store ulykker.

Renoveringsopgaver i høj kurs hos kommuner efter fjernelse af anlægsloftet

, , , /
Med fjernelsen af anlægsloftet i år, har landets kommuner nu mulighed for at fremskynde opgaver efter eget valg. En rundspørge i tre kommuner viser, at det særligt er planlagte renoveringsopgaver, som bliver fremrykket, da nybyggeri af forskellige årsager er vanskeligt under coronakrisen.
Anlægsloft daginstitution bygherreforeningen corona

Højere anlægsloft bør følges op af højere beløbsgrænser i tilbudsloven

, , , /
Kommunerne skal have mulighed for at igangsætte flere byggeprojekter og dermed være med holde gang i erhvervsliv og beskæftigelse under coronakrisen. Man bør samtidig justere beløbsgrænserne i udbudsreglerne, for at gøre det nemmere at få virksomheder og håndværkere i gang med det samme på fx tomme skoler og daginstitutioner
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Klimapartnerskab viser vejen til et bæredygtigt byggeri

, , , /
Efter fire måneders intensivt arbejde og involvering af mere end 100 fagfolk, har klimapartnerskabet for byggeri og anlæg udgivet sin resultatrapport. Bygherreforeningen har deltaget aktivt i arbejdet og støtter op om mange af de gode forslag.
klimapartnerskab rapport bilag bygherreforeningen

Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

/
Bygherreforeningen skal sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri frem mod februar 2020 komme med bud på, hvordan bygge- og anlægsbranchen skal bidrage til at vi bliver klimaneutrale i 2050 i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling

/
Bygherreforeningen lancerer fredag d. 10 januar et manifest med udgangspunkt i FNs verdensmål, der skal hjælpe bygherrer med en bæredygtig omstilling af deres arbejde.

Bæredygtige udbud

, /
Hvordan kan du indarbejde bæredygtighed i dine udbud, og hvordan sikrer du, at bæredygtighed tænkes ind i dine projekter allerede i udbudsfasen? På denne seminardag får du inspiration til, hvordan du kan gribe fat i de forskellige bæredygtighedsparametre og høste erfaringer fra både bygherrer og andre dele af branchen. 

Bæredygtige byggematerialer

/
Hvor langt er vi med genanvendelse, cirkulær økonomi og bæredygtige byggematerialer? Og hvilke materialer er rent faktisk mest bæredygtige? Det spørger vi oplægsholderne om på dette seminar, hvor du får inspiration til at arbejde med bæredygtige processer og materialer. Seminaret afholdes i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Bygherrens forankring af verdensmål

/
På dette seminar får du inspiration fra bygherreorganisationer og Bygherreforeningen til arbejdet med FN’s 17 verdensmål i din egen organisation.

Tidlig entreprenørinddragelse

, /
Her får du forskellige vinkler på fordele og ulemper ved de forskellige modeller for tidlig entreprenørinddragelse. Både i forhold til det juridiske, tilrettelæggelsen af processen og de rammer, det giver for samarbejde.

Totalentrepriser med ABT18: Hvad kræver det af dig som bygherre?

/
På denne seminardag sætter vi fokus på ABT18 og dermed totalentrepriseformen. Du får indblik i, hvordan du sikrer dig, at en totalentreprise er det rigtige til dit byggeprojekt samt inspiration til, hvordan du som bygherre får den bedste fordeling af risiko, ansvar, budgetsikkerhed og indflydelse med totalentrepriseformen.

Online seminar: Digital mødefacilitering og effektive webinarer

, , /
Som følge af COVID-19 har mange fået øjnene op for online møder og webinarer, som på mange måder er mere effektive end fysiske møder. Men det online rum stiller store krav til kommunikationen, og derfor kan du nu blive klogere på, hvad der skal til, for at blive en god online mødefacilitator og på, hvordan afholder du et udbytterigt webinar.

Økonomistyring og contract management for bygherrer

/
Få inspiration til, hvordan du som bygherre kan etablere en god form for økonomistyring og kontrakthåndtering allerede tidligt i processen og følge op på denne undervejs i byggeprojektet. På denne dag får du en introduktion til dit arbejde med økonomistyring i kontraktfasen. Du vil få mulighed for at arbejde med enkle cases og høre andre bygherrers erfaringer.

Byg til drift: Byggeri som holder i fremtiden

, /
Det er vigtigt, at du som bygherre tænker bygninger som investeringer, både i forhold til at forvalte dem, men også i forhold til at bidrage til en mere bæredygtig fremtid, hvor vi ikke bruger unødvendige ressourcer. På seminaret får du inspiration til, hvordan du kan arbejde mere strategisk med at bygge med integreret drift for øje og tænke den effektive anvendelse af byggeriet ind fra begyndelsen.

Byliv og fællesskaber i nye byområder

, /
Som bygherre har du ikke bare ansvar for bygningen, men også for det omkringliggende byområde. I de seneste år er der set flere eksempler på bygherrer, der tager ansvar for at bidrage til udviklingen af nye byområder rundt om i landet. På dette seminar tager vi fat i eksemplerne og diskuterer, hvordan vi skaber gode og trygge by- og boligområder, som indbyder til fællesskab og giver liv omkring bygningerne.