Viden & aktuelt i kategorien:
Seminar


Jordstrategier som planlægningsinstrument

, /
På dette miniseminar får du indsigt i en række konkrete værktøjer til at udarbejde og implementere kommunale jordstrategier som planlægningsinstrument, og du hører en række eksempler fra et antal kommuner.

Få inspiration til strategiske partnerskaber

, /
Seminaret tager fat i erfaringer fra strategiske partnerskaber for at evaluere på, hvilke elementer af partnerskabet, som har fungeret. Du får gode råd til det organisatoriske set op både hvad angår kompetencer og kontrakter, og vi diskuteres muligheder og ulemper ved samarbejdsformen.

Økonomistyring for bygherrer

, , /
Få inspiration til, hvordan du som bygherre kan etablere en god form for økonomistyring og risikohåndtering allerede tidligt i processen og følge op på denne undervejs i byggeprojektet. Seminaret tager fat på økonomistyring under de nye aftalevilkår. Her får du et overblik over aftaleforhold, honorarmodeller og økonomistyring i et totaløkonomisk perspektiv, hvor drift, vedligehold tænkes ind i budgettet fra start.

Byg verdensmålene ind i byggeprojekterne - med besøg i FN byen

, /
Bliv klogere på, hvordan du kan tænke bæredygtighed og verdensmålene som en strategisk faktor og markedsdifferentiation. På seminaret giver Bygherreforeningen og Foreningen For Byggeriets Samfundsansvar i samarbejde med førende aktører inden for området en række bud på, hvordan verdensmålene kan skabe værdi for din forretning/for byggeriet.

Udnyt potentialet med digitalisering i byggeriet

/
Seminaret giver dig viden, overblik og inspiration fra praktikere og udviklere til, hvordan du sætter de strategiske rammer for din byggeproces og krav, som du med fordel kan stille til IT-leverandører og samarbejdsparter.

Sådan får du mest værdi med totalentrepriser med det nye ABT18

, , /
Med dette seminar får du indblik i, hvornår totalentreprise efter ABT18 er velegnet, hvordan udbud og kontrakt skal se ud samt, hvordan samarbejdet organiseres bedst. Du får dermed inspiration til, hvordan mulighederne for dialog indgår, og hvilken rolle aftalesystemets appendikser kan spille for samarbejdet. Derudover er der fokus på bygherrens rolle, og hvordan faseopdelinger og godkendelse af projektmaterialet kan bruges aktivt til at få indsigt og indflydelse undervejs.

Udbud med det nye AB18-system

/
Få inspiration til at lave udbud med det nye aftalesystem. Dette seminar sætter fokus på de nye bestemmelser i AB18-systemet, hvor mange valg skal træffes fra start, herunder hvilke aftaledokumenter og hvilken entrepriseform, der skal anvendes. Derudover får du viden om, hvordan du kan sikre bedst muligt samspil med udbudsregler og muligheder for dialog undervejs.

Udbud med det nye AB18-system

/
Få inspiration til at lave udbud med det nye aftalesystem. Dette seminar sætter fokus på de nye bestemmelser i AB18-systemet, hvor mange valg skal træffes fra start, herunder hvilke aftaledokumenter og hvilken entrepriseform, der skal anvendes. Derudover får du viden om, hvordan du kan sikre bedst muligt samspil med udbudsregler og muligheder for dialog undervejs.