Viden & aktuelt i kategorien:
Seminar


Dokumenteret bæredygtighed – fra ambition til effekt

/
Kravene til bæredygtighed stiger i de kommende år, og mange organisationer indtænker i stigende grad bæredygtighed som en vigtig del af den overordnede strategi. Men hvad gør man, når ambitionerne vokser, og man gerne vil mere end Bygnings-reglementets minimumskrav? Og hvordan sikrer man, at de dokumentationskrav, der udvælges, spiller ind i, og løfter, organisationens strategiske fokus?

Bæredygtige byggematerialer

/
Et øget fokus på cirkulær økonomi og den bæredygtige dagsorden stiller store krav til bygherrens materialevalg. Men hvad er egentligt bæredygtigt, og hvilke nye tiltag findes på byggematerialeområdet? På dette seminar bliver du klogere på, hvordan du kan arbejde med byggematerialer, som tilgodeser miljøet. Dagen giver dig også rig mulighed for at indhente vigtig læring fra andre bygherrer, som arbejder bevidst med særligt udvalgte materialer. Seminaret udbydes i samarbejde med Byggeriets Samfundsansvar.

Evaluering af byggeprocessen og byggeriets effekt

/
Hvad kan vi lære af både de gode og mindre gode erfaringer fra byggeprocesserne? Hvordan kan man evaluere på sin byggeproces og bruge resultaterne optimalt? Og hvordan måler vi funktionen af byggeriet, og om det bruges efter hensigten? På dette seminar diskuterer vi evaluering af både byggeprocessen og byggeriets funktioner fra forskellige vinkler.

Spark gang i debatten om fremtidens idrætsfaciliteter og svømmebade

/
At bygge idrætsfaciliteter og svømmebade kan ofte være udfordrende projekter at kaste sig ud i. For hvordan sørger man for, at projektet lever op til forventningerne hos beslutningstagere og brugerne og sikrer en god anvendelse og drift efterfølgende? På denne seminardag sætter vi fokus på, hvordan vi kan bygge de bedste idrætsfaciliteter og svømmebade gennem en stærk projektstyring og brugerinddragelse og med fokus på multifunktionalitet og sundhed.

Universelt Design Dag 2023

/
Hvordan kan vi skabe ligeværdig adgang for alle mennesker, når vi designer og bygger byer og bygninger? På denne seminardag sætter vi fokus på, hvorfor og hvordan bygherrer bør indtænke universelt design i bygninger og byområder allerede helt tidligt i processen, og hvordan vi kan gøre universelt design konkret og fastholde de gode intentioner hele vejen gennem byggeprocessen. Dagen afholdes i samarbejde med BUILD og Danske Handicaporganisationer.

Det skal du vide om EU’s taksonomi

/
Hvad vil den nye EU-taksonomi for bæredygtig finansiering betyde for den danske byggebranche? Det belyser vi på dette seminar, der kombinerer oplæg og workshop omkring de nye krav til investeringer i nybyggeri og renoveringer med fokus på klima og CO2-forbrug. Du vil også blive klogere på, hvordan vi samtidigt sikrer, at der bliver bygget med den socialt bæredygtige dimension i tankerne. Seminaret udbydes i samarbejde med Byggeriets Samfundsansvar.

Sunde daginstitutioner: Bæredygtighed, pædagogik og fysiske rum

/
Som en af de første institutioner børn møder, har daginstitutionerne en væsentlig samfundsmæssig opgave. Her er det vigtigt, at der skabes tryghed og nærvær for børnene samtidig med, at omgivelserne og de fysiske rammer indbyder til udfoldelse, leg og udvikling. Det kan dog være en vanskelig opgave for bygherren at leve op til disse forventninger, når institutionerne samtidig skal overholde krav om pasningsgaranti, stramme kommunale budgetter og tilpasses den demografiske udvikling.

Få styr på ”S” i ESG med sociale risikovurderinger

/
Social bæredygtighed bliver i ny international bæredygtighedslovgivning sidestillet med den miljømæssige. Det vil sige, at menneskerettigheder og arbejdstagerrettigheder bliver en lige så vigtig del af byggeriets tilgang til bæredygtighed. En helhedsorienteret tilgang er altså helt afgørende, når vi omstiller vores økonomi og aktiviteter mod fremtidens marked. På dette seminar kan du blive klogere på, hvordan du kan igangsætte initiativer inden for dit ”S” i ESG, der gør dig i stand til at møde den konstante udvikling i markedet. Seminaret udbydes i samarbejde med Byggeriets Samfundsansvar.

Nærhospitaler og sundhedshuse

/
Sundhedsvæsnet har haft politisk bevågenhed de seneste år, og nærhospitaler og sundhedshuse kan blive en vigtig del af den udvikling sundhedsvæsnet skal igennem de kommende år. Men hvordan skal vi bygge og drifte de nærhospitaler og lokale sundhedshuse, og hvad betyder bygningerne i forhold til samarbejdet mellem kommuner og regioner? Bliv klogere på processen omkring de nye velfærdsbygninger og på, hvordan man skaber de bedste rammer for brugerne.

Renovering og transformation

/
Sammenlignet med fokus på nybyggeri, så er der behov for mere spotlight på transformation og renovering. Fokus på den eksisterende bygningsmasse er helt afgørende for at nedsætte byggebranchens samlede klimaaftryk. På dette seminar kigger vi på, hvordan man kan skabe nyt liv i gamle rammer og sikre en god proces omkring renovering og transformation af eksisterende byggeri.