Viden & aktuelt i kategorien:
Seminar


Vælg den rigtige entrepriseform

, , , /
Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? Vi hører om fordele, ulemper og erfaringer ved de forskellige entrepriseformer, så du bliver skarp på, hvilken form der passer til dit projekts behov.

Robuste projekter og effektiv risikostyring

, /
Dette kursus tager fat i de gode eksempler på, hvordan du kan indarbejde risikostyring både i udbud og byggeriets processer, så du som bygherre får bedre projekter med færre overraskelser.

Totaløkonomi i byggeprojektet

/
Anlægsøkonomien er ofte det styrende parameter, når der skal foretages valg af løsninger, eller når der sker ændringer i projektet, men bør vi ikke i højere grad tænke totaløkonomisk? På denne seminardag tager vi fat i totaløkonomiske vurderinger. Du får indblik i, hvordan du som bygherre indarbejder totaløkonomi i projektet og på de forskellige muligheder for at inkludere totaløkonomi i projekt- og udbudsformer.

Bæredygtige byggematerialer og cirkulær økonomi

, /
Hvor langt er vi med genanvendelse, cirkulær økonomi og bæredygtige byggematerialer? Det spørger vi oplægsholderne om på dette seminar, hvor du får inspiration til at arbejde med bæredygtige processer og materialer.

Seniorboliger og fremtidens bolig

/
Seniorbofællesskaber er skudt op de seneste år, og stadig flere ønsker at bo sammen med andre i mere eller mindre forpligtende fællesskaber. Men hvad er det for en type boliger og fællesskaber der er behov for, og hvilke erfaringer kan vi lære af?

Robuste projekter og effektiv risikostyring

/
Effektiv risikostyring kan gøre din økonomi, tidsplan og byggeproces mere robust over for usikkerheder. Dette seminar tager fat i de gode eksempler på, hvordan du kan indarbejde risikostyring både i udbud og processer, så bygherren får bedre projekter med færre overraskelser.

Indeklima i skoler og daginstitutioner

/
Hvordan skaber vi et godt indeklima i skoler og daginstitutioner? Igen og igen viser undersøgelser at indeklimaet har stor betydning for indlæring og trivsel, og på dette seminar tager vi fat i problematikken og sætter fokus på, hvordan vi kan skabe løsninger til bedre indeklima i byggeri til børn.

Økonomistyring for bygherrer

, , /
Få inspiration til, hvordan du som bygherre kan etablere en god form for økonomistyring og risikohåndtering allerede tidligt i processen og følge op på denne undervejs i byggeprojektet. Seminaret tager fat på økonomistyring under de nye aftalevilkår. Her får du et overblik over aftaleforhold, honorarmodeller og økonomistyring fra forskellige perspektiver, hvor drift og vedligehold tænkes ind i budgettet fra start.

Kommunale flerbrugerhuse og kloge kvadratmeter

/
Mange steder arbejder man på at lægge flere funktioner sammen i et hus, både for at skabe værdi for brugerne ved at opfordre til fællesskab, men også for at tænke i kloge kvadratmeter. Men hvornår giver det reel værdi? Hvordan organiserer vi byggeri og drift? Og hvordan løser vi de udfordringer, der kan opstår på tværs af interessentgrupper?

Bygherren for bordenden

, /
Få optimeret dit beslutningsgrundlag og placer dig for bordenden i dine projekter med et godt greb om byggeriets styringsredskaber. Dette seminar giver dig indsigt i, hvordan du med begreber som kvalitetsmål, videndeling, data og åbenhed i samarbejdet kan styrke dit beslutningsgrundlag og etablere grundlaget for bedre en byggeproces med dine samarbejdspartnere med hånden på kogepladen og dig for bordenden.