Viden & aktuelt i kategorien:
Seminar


Skab værdi med diversitet i byggeriet

/
Der er akut mangel på arbejdskraft i byggeriet. Vi står med en markant udfordring, som efterhånden har trukket sine synlige spor på tværs af hele branchens værdikæde. Det er velkendt, at virksomheder og organisationer kan opnå en markant konkurrencemæssig fordel ved at skabe diverse og inklusive arbejdspladser. Men hvordan får vi rekrutteret bredt, i praksis, og hvordan får vi igangsat de nødvendige initiativer til styrket diversitet i byggeriet?

Hvordan understøtter vi udflytningen af studiepladser?

/
I sommeren 2021 blev en aftale om udflytning af studiepladser indgået med støtte fra et bredt flertal i Folketinget. Aftalen skal sikre, at der er gode muligheder for uddannelse i hele Danmark. På dette seminar kigger vi på, hvad det bl.a. vil kræve af landets mange kommuner at blive beriget med nye uddannelser og flere studiepladser. For hvordan tiltrækker man studerende til en uddannelse i fx Kalundborg, når samme uddannelse udbydes i København? Og hvordan får man de studerende til at blive boende og arbejde i byen efter endt uddannelse? Med andre ord: hvordan skaber vi både attraktive campusområder og byer, der tiltrækker og fastholder studerende?

Svømmebade: Undgå at projektet havner på dybt vand

/
Det er ikke sjældent, at man hører om svømmebade, hvor der akut er opdaget problemer med konstruktionen, svamp i gulvet, forkerte mål på bassiner el.lign. At bygge eller renovere svømmebade kan nemlig være en teknisk, kompliceret og lang proces, hvor mange aktører skal tale sammen og få et samarbejde til at fungere for, at projektet har de bedste forudsætninger for at få succes og holde i mange år. På dette seminar samler vi op på erfaringer fra kommuners arbejde med svømmebade, bliver klogere på driften af svømmebade og får et indblik i ’fremtidens svømmebad’.

Universelt design og ligeværdig adgang for alle

/
Universelt design handler om meget mere end tilgængelighed, ramper og handicaptoiletter. Det handler om ligeværdig adgang og deltagelsesmuligheder for alle mennesker. På denne dag sætter vi fokus på, hvordan vi kan arbejde med social bæredygtighed i forhold til universelt design i bygninger, hvordan begrebet skal forstås og ikke mindst, hvordan vi kan sikre, at de gode intentioner fastholdes hele vejen gennem projektet. Dagen afholdes i samarbejde med BUILD og Danske Handicaporganisationer.

Strategiske partnerskaber i byggeriet

/
De seneste år har de strategiske partnerskaber i byggeriet for alvor fået fat, men hvordan går det med dem, og hvilke erfaringer fra både udbuds- og gennemførelsesfasen kan vi lære af? Seminaret tager fat i forskellige former for strategiske samarbejder. Du får blandt andet gode råd til, hvordan et strategisk partnerskab kan organiseres, hvad angår både kompetencer, udbud og kontrakter.

Bæredygtige byggematerialer

/
Et øget fokus på cirkulær økonomi og den bæredygtige dagsorden stiller store krav til bygherrens materialevalg. Men hvad er egentligt bæredygtigt, og hvilke nye tiltag findes på byggematerialeområdet? På dette seminar bliver du klogere på, hvordan du kan arbejde med byggematerialer, som tilgodeser miljøet. Dagen giver selvfølgelig også rig mulighed for at indhente vigtig læring fra andre bygherrer, som arbejder bevidst med særligt udvalgte materialer. Seminaret udbydes i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.

Det skal du vide om EU’s taksonomi

, , , /
Har du styr på, hvad den nye EU-taksonomi for bæredygtig finansiering får af konsekvenser for din organisation? Til oktober sætter Bygherreforeningen og FBSA fokus på den kommende taksonomi og krav til investeringer i såvel nybyggeri, som renoveringer. Her får du en god introduktion til taksonomiens opbygning og hovedpunkter, så du er klar til at møde og håndtere de kommende krav.

Fremtidens bolig og boligformer

/
Vores måde at bo og organisere os på er under konstant forandring. Og i disse år ses en række nye trends på boligmarkedet, blandt andet er der stor interesse for tiny houses og bofællesskaber, hvor generationer er sammensat på tværs. Men vil interessen for disse boligformer fortsætte? Og hvordan ser fremtidens bolig ud? På denne dag diskuterer vi fremtidens boliger til unge, singler, familier og seniorer med fokus på både privat og alment boligbyggeri.

Bæredygtige udbud

/
Hvordan kan du indarbejde bæredygtighed i dine udbud, og hvordan sikrer du, at bæredygtighed tænkes ind i dine projekter allerede i udbudsfasen? På denne seminardag får du inspiration til, hvordan du kan gribe fat i de forskellige bæredygtighedsparametre og høste erfaringer fra både bygherrer og andre dele af branchen. Seminaret udbydes i samarbejde med Foreningen for Byggeriets Samfundsansvar.