Næstformand

Peter Fangel Poulsen, 52 år.
Direktør hos BAUHERR.

Erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund

Uddannet: Ms Science, Civilingeniør. Designuddannelse Danmarks Designs Skole; efteruddannelse i b.la. ledelse og forhandling

Ansættelsessteder

Virksomhedsejer og direktør – BAUHERR

Privat bygherre – Realdania By og Byg

Offentlig bygherre – DSB, Slots og Ejendomsstyrelsen, DR

Tillidshverv

Medlem af Bygherreforenings forretningsudvalg

Næstformand for Bygherreforeningen

Motivation og mærkesager

Bygherrens ansvar i byggeriet rummer potentiale til at lave væsentlige forandringer, og bedre både det samfundsmæssig og forretningsmæssige aftryk som branchen efterlader. Men vi er også en lille og begrænset del af branchen, og har brug for at stå sammen for at fremhæve de gode løsninger, lære fra hinanden og skabe et tydeligt aftryk.

En stærk bygherreforening får vi alle gavn af i det daglige. Jeg vil arbejde for foreningens synlighed og bygherrens profil på arbejdsmarkedet, det skal være tydeligt hvem vi er og hvad vi kan.

Det var en glæde at få AB systemet vedtaget, og med et flot bygherreafsæt indarbejdet. Foreningens udvalgsarbejde er kommet langt, medlemstallet er støt stigende, og det samme er omsætningen. Foreningen mangler fortsat flere private medlemmer – her kan meget viden vindes. Det samme gælder vores forståelse for bæredygtighed og produktivitet – hvor vi kan lave reelle og synlige ændringer i branchen. Vi skal stadig lære mere fra hinanden, og foreningens tilbud – både kurser, netværk skal hele tiden målrettes efterspørgslen – foreningen er først og fremmest for medlemmerne.

næstformand
Peter Fangel Poulsen

Indvalgt i bestyrelsen: 2012

Senest genvalgt: 2020