Næstformand

Peter Fangel Poulsen, 1967.

Direktør hos BAUHERR.

Erhvervserfaring og uddannelsesbaggrund

Uddannet: Ms Science, Civilingeniør. Designuddannelse Danmarks Designs Skole; efteruddannelse i b.la. ledelse og forhandling

Ansættelsessteder

Virksomhedsejer og direktør – BAUHERR

Privat bygherre – Realdania By og Byg

Offentlig bygherre – DSB, Slots og Ejendomsstyrelsen, DR

Tillidshverv

Medlem af Bygherreforenings forretningsudvalg

Næstformand for Bygherreforeningen

Motivation og mærkesager

Peter Fangel Poulsen har fokus på bygherrens ansvar i byggeriet, som rummer potentiale til at lave væsentlige forandringer, og forbedre både det samfundsmæssig og forretningsmæssige aftryk som branchen efterlader. Han mener at bygherrerne, som en lille og begrænset del af branchen, har brug for at stå sammen for at fremhæve de gode løsninger, lære fra hinanden og skabe et tydeligt aftryk.

Peter mener at en stærk bygherreforening får vi alle gavn af i det daglige. Han arbejder for foreningens synlighed og bygherrens profil på arbejdsmarkedet, det skal være tydeligt hvem de er og hvad de kan.

Peter pointerer at det var en glæde at få AB systemet vedtaget med et flot bygherreafsæt indarbejdet. Foreningens udvalgsarbejde er kommet langt, medlemstallet er støt stigende, og det samme er omsætningen. Foreningen mangler fortsat flere private medlemmer – her kan meget viden vindes. Det samme gælder forståelsen for bæredygtighed og produktivitet – hvor fokus er på at lave reelle og synlige ændringer i branchen. Peter har desuden fokus på at bygherrerne skal lære mere fra hinanden, og foreningens tilbud – både kurser og netværk skal hele tiden målrettes efterspørgslen – foreningen er først og fremmest for medlemmerne.

næstformand
Peter Fangel Poulsen

Indvalgt i bestyrelsen: 2012

Senest genvalgt: 2020