Nedbring CO2-udledning gennem energirenovering - Bygherreforeningen

Blog -

06/03/2018

Nedbring CO2-udledning gennem energirenovering

Blogindlæg skrevet af: Søren Riis Dietz, BJERG Arkitektur

 

Årets Byggeri i kategorien ’Bolig’ 2017 går til boligbebyggelsen Toftebo. I dommernes vurdering af projektet lyder det: ”Toftebo som forgangseksempel demonstrerer, at det er muligt at renovere den eksisterende bygningsmasse til passivhusstandard inden for den almene ramme. Renoveringsprojektet bærer præg af omtanke, ansvarlighed og fremsynethed, der samtidig anviser en vej, som langt flere af vores byggerier bør gå…”.
..Boligbebyggelsen Toftebo i Værløse blev oprindelig opført som etage-
boliger i 1950èrne. Bebyggelsen rummer i alt 83 familieboliger.
Renoveringen af Toftebo har kostet cirka 34 millioner kroner eksklusive
moms.Med energirenoveringen har beboerne en samlet lavere boligudgift.

 

Boligbebyggelsen Toftebo i Værløse blev oprindelig opført som etage-
boliger i 1950èrne. Bebyggelsen rummer i alt 83 familieboliger.
Renoveringen af Toftebo har kostet cirka 34 millioner kroner eksklusive
moms.Med energirenoveringen har beboerne en samlet lavere boligudgift.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

’Energirevolution’ og grøn omstilling gennem fremtidssikret arkitektur
Når vi taler om energirevolution, må vi forholde os til en radikal forandring af hvordan, vi producerer og konsumerer energi i vores bestræbelser på at nedbringe udledning af fossile brændstoffer. Dette gælder også i byggeriet i vores tilgang til at fremtidssikre arkitekturen. Toftebo er et unikt eksempel på, hvordan en holistisk, ambitiøs og totaløkonomisk tilgang til renovering af en eksisterende bygningsmasse kan muliggøre en hurtigere og nødvendig energi- og CO² besparende renovering af almene boliger. Toftebo som eksempel og svaret på fremtidens renovering af den almene bolig, kan i større skala spare Danmark for milliarder af kroner i opvarmning og CO²-udledning.

 

Gå udenom Landsbyggefonden – tænk totaløkonomisk
For at dette kan efterleves må vi tænke og arbejde ud fra et større, totaløkonomisk perspektiv.

I forbindelse med renovering af Toftebo blev der gennem processen lavet 2 parallelle analyseforløb. Et standard forløb efter bogen, med en helhedsplan, forberedt til indsendelse til landsbyggefonden, samt et passivhus-scenarie.

De 2 scenarier blev sammenlignet økonomisk, og det viste sig, af den fulde analyse, at passivhus-renovering, totaløkonomisk set var billigere at udføre, end den simple, nødvendige reparation af bygningerne i henhold til tilstandsrapporterne.

For beboerne var det billigere, at energirenovere bygningerne, hvormed der blandt andet er opnået et bedre indeklima og et markant lavt energiforbrug. Samlet set har det betydet en reduktion i varmebehov på 93% samt reduktion i CO² på 89%.

Ved at gå udenom landsbyggefonden, og i stedet arbejde med et strategisk energiøkonomisk fokus, er Toftebo energirenoveret til fremtidssikret arkitektur med sundt indeklima.

Energirenoveringen omhandler en renovering af boligbebyggelsens facader inklusive vinduer og døre, altaner og tekniske installationer. Heriblandt ventilationsanlæg som gennem sit særlige design renser og udskifter luften, samt genanvender varmen med op til 85%.

 

Gevinst for beboerne
I fællesskab med beboerne er der skabt de bedste forudsætninger for, at der i Toftebo kan drages maksimal fordel af renoveringen i form af markant reducerede energiudgifter, bedre indeklima, højere komfort samt mere socialt liv og større tryghed i foreningen.

Et helt særligt succeskriterie, er at det fra beboere i Toftebo lyder, at de gennem den del af forrige vinter, hvor den nye isolering var opsat på bygningen, og ventilationsanlæggene var operative, mærkede en markant ændring i forhold til et yderst nedsat behov for at tænde for varmeapparaterne. Beregninger viser desuden, at der opnås en reduktion i bygningernes varmebehov på 93%.
Med energirenoveringen har beboerne opnået en samlet lavere boligudgift.

 

Et mønstereksempel på arkitektur i den grønne omstilling
Den grønne omstilling haster. Toftebo er derfor også et slående eksempel på, at der ved at skrue op for energiambitionerne, er mulighed for at udnytte enorme energibesparelser, til at udføre en stor del af de nødvendige energirenoveringer nu og her, udenom statslig støtte og udenom Landsbyggefondens mangeårige horisont.

 

Hvordan fremtidssikrer vi arkitekturen gennem renovering?
Hvis Danmark som samfund skal være CO² neutrale i 2050 og København skal opnå sit mål om at blive verdens første CO² neutrale hovedstad, bør alt det vi renoverer nu være efter samme standarter som Toftebo. Med den udledning af CO² som gør sig gældende nu, har vi 8 år til at rette op på vores bygningsmasser og få dem renoveret til fremtidssikret lavenergihuse.  Det er ikke kun et spørgsmål om et skifte fra fossilbasseret til ikke fossilbasseret udledning. Det handler også om at skrue helt ned for biomasse-baserede brændstoffer. Det gør vi gennem det fremtidssikrede lavenergihus efter passivhus-kriterierne.

Bæredygtighed i form af energieffektiv arkitektur er BJERG Arkitekturs mission, og gennem samarbejde med vores partnere, er det med Toftebo lykkes at vise, at passivhusrenovering betaler sig.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev