• Netværk for seniorboliger og seniorbofællesskaber

De seneste år er efterspørgslen af både gode seniorboliger og særligt bofællesskaber vokset markant. I dette netværk fokuserer vi på byggeri, drift og indretning af seniorboliger og bofællesskaber, og på hvordan de fysiske rammer kan medvirke til højere livskvalitet og stærke fællesskaber.

Indhold

Flere undersøgelser har vist, at når ældre bor sammen med andre, vokser livskvaliteten, og det kan vi understøtte ved at skabe gode fysiske rammer for fællesskabet. Interessen for seniorboliger og bofællesskaber er stigende, og stadig flere ønsker at bo sammen med andre i mere eller mindre forpligtende fællesskaber. Men hvad er det for en type boliger og fællesskaber der er behov for, og hvilke erfaringer kan vi lære af? Hvad er attraktive boliger for seniorerne? Og hvilke forventninger ligger der i fællesskabet?

I dette netværk sætter vi fokus på seniorbofællesskaber og på, hvordan området vil udvikle sig i de kommende år. Her kan du blive inspireret og indhente ny faglig viden om udvikling, byggeri og drift af seniorboliger og seniorbofællesskaber.

Vi drøfter både udfordringer og muligheder for at udvikle både gode eftertragtede boliger og stærke fællesskaber, som ikke altid kommer af sig selv, men ofte skal hjælpes i gang.

Som medlem af netværket får du faglige oplæg fra førende eksperter på området, mulighed for at komme på interessante studieture og mulighed for at opbygge et fagligt netværk og have faglige diskussioner om, hvordan vi bedst løser opgaven med seniorboliger og seniorbofællesskaber.

Netværket er for bygherrer, udviklere, rådgivere og arkitekter og andre, som ønsker at blive klogere på og erfaringsudveksle om gode seniorboliger og bofællesskaber.

Blandt de tilmeldte findes ansatte hos Alboa, Domea.dk, Seniorcampus, Kuben Management, Himmerland Boligforening, Favrskov Kommune, Leif Hansen Bygherrerådgivning og COWI.

Det nye netværk mødes første gang den 11. maj 2021.

Pris og tilmelding

Netværket mødes to gange årligt, og der er fuld forplejning på hvert møde.
Prisen for et års deltagelse er 3.000 kr. ex. moms for medlemmer af Bygherreforeningen og 3.400 kr. ex moms for ikke-medlemmer af Bygherreforeningen.

Har du spørgsmål til deltagelsen i netværket, kan du sende en mail til info@bygherreforeningen.dk

kompetencechef
Christine Skovgaard Madsen

csm@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2395 2143

Kurser og arrangementer relateret til emnet