• Netværk om anlæg, infrastruktur og landskab

Anlægs- og infrastrukturprojekter er som hovedregel vitale for vores samfundsudvikling og påvirker typisk vores naturmiljø og landskaber. I dette netværk videndeler og diskuterer vi, hvordan vi i fællesskab sikrer en bæredygtig udvikling indenfor dette område.

Formål  

Infrastruktur- og anlægsprojekter er ofte meget indgribende i byer og landskaber, og påvirker miljøet og klimaet gennem udvinding af store mængder af geologiske råstoffer som grus, sand og olie, de skaber landskabsforandringer, og medfører ofte øget trafik og CO2-udledninger. På positivsiden skaber projekterne mobilitet, livskvalitet for mange samt samfundsvækst i form af erhvervsudvikling og arbejdspladser. Samlet set er der tale om en sektor af overordentlig væsentlig samfundsbetydning.

Der er mange måder at arbejde med disse problemstillinger på, og der findes forskellige eksempler på, hvordan det lykkes at flytte sektoren i en mere bæredygtig retning. Anlægsbygherrerne står i spidsen for og er ansvarlige for denne udvikling, og i netværket vil vi diskutere rammebetingelser, centrale udfordringer og de gode løsninger.

Målgruppe  

Netværket vil være et forum for dig, der som bygherre eller bygherrerådgiver beskæftiger dig med anlægs-, infrastruktur- og landskabsprojekter, og hvor du sammen med andre innovative og dygtige bygherrer kan indhente og dele ny viden, og blive inspireret af andres erfaringer.

Temaer  

De konkrete temaer for netværket fastlægges løbende i dialog med deltagerne, men forventes bl.a. at omfatte:

  • Klimaberegninger – LCA-beregninger og EPDer
  • Materialer – bæredygtig brug af genanvendelige materialer som beton, asfalt og granit og genanvendte materialer versus jomfruelige råstoffer
  • Biodiversitet – på land og i vand
  • Overskudsjord som ressource i infrastruktur og landskabsprojekter
  • Byggepladser – omstilling af maskinparker til at være fossil- eller emissionsfrie
  • Udbud – bæredygtighed som krav versus tildelingskriterie

Tid og sted 

Netværket mødes tre gange årligt, og der er fuld forplejning på hvert møde. Netværksmøder holdes som udgangspunkt som fysiske møder i BLOXHUB i København, men kan, hvis netværket beslutter sig herfor, afholdes hos netværkets deltagere på skift. Onlinedeltagelse vil kunne tilbydes i begrænset omfang, når møderne holdes i BLOXHUB, men anbefales ikke som netværksformat.

Netværket mødes første gang den 17. januar 2022 kl. 13.00-16.00.

Pris for deltagelse 

Prisen for et års deltagelse er 4.500 kr. ex. moms for medlemmer af Bygherreforeningen og 5.100 kr. ex moms for ikke-medlemmer af Bygherreforeningen.

Har du spørgsmål til deltagelsen i netværket, kan du sende en mail til info@bygherreforeningen.dk

projektchef
Graves Simonsen

gks@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2030 2750

Kommunikationskonsulent
Andreas Holst-Olesen

aho@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 4075 8373

Topfoto: Niras A/S (jordhåndtering.dk)

Kurser og arrangementer relateret til emnet