• Netværk om evaluering af byggeri

Evaluering af byggeri er oftest et strategisk valg, der kan give enorm værdifuld viden om en bygnings performance og slutbrugerne oplevede kvalitet. Men hvilke redskaber har vi til at evaluere et byggeri? Det diskutere vi bl.a. i dette netværk.

Formål

I dette netværk diskuterer vi, hvordan vi måler effekten af byggeriet. Bruges det efter hensigten og passer det til de brugere og den hverdag, der foregår i det? Evaluering af byggeri er oftest et strategisk valg, der kan give enorm værdifuld viden om en bygnings performance og slutbrugerne oplevede kvalitet.

Som en del af netværket kan vi bl.a. tilbyde dig erfaringsudveksling af problemstillinger, en konstruktiv dialog med ligesindede og inspiration til at arbejde videre i eget regi.

Målgruppe

For dig kan netværket være et forum, hvor du sammen med andre innovative og dygtige bygherrer kan indhente ny faglig viden fra eksperter og drøfte både udfordringer og muligheder med evaluering af byggeri.

Temaer

Der er rigtig mange forskellige elementer af det at evaluere, og i at evaluere byggeri. I netværket skal vi inddrage eksperter på området og i fællesskab arbejde med de væsentligste spørgsmål som en bygherre skal stille sig selv:

  • Hvorfor skal vi evaluere? Hvad vil vi have ud af det?
  • Hvad skal vi evaluere på, og hvilke resultater er det, vi gerne vil opnå?
  • Hvordan skal vi evaluere? Interviews, digitalt spørgeskema, observationer?
  • Hvordan anvender vi vores tilegnede erfaringer og evalueringsresultater på kommende projekter?

Tid og sted

Netværket mødes tre gange årligt, og der er fuld forplejning på hvert møde.

Netværket mødes første gang den 9. december 2021.

Pris for deltagelse

Prisen for et års deltagelse er 4.500 kr. ex. moms for medlemmer af Bygherreforeningen og 5.100 kr. ex moms for ikke-medlemmer af Bygherreforeningen.

Seniorprojektleder
Morten Skaarup Jensen

msj@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 4129 0473

Kurser og arrangementer relateret til emnet