• Netværk for daginstitutioner

De fysiske rammer i daginstitutioner kan have stor betydning for børns hverdag og trivsel. I dette netværk er fokus på, hvordan vi bygger gode daginstitutioner.

Formål

I dette netværk drøfter vi udfordringer ved og muligheder for at udvikle gode og trygge rammer til leg og læring i daginstitutioner.

Som medlem af netværket får du mulighed for at besøge nye og renoverede daginstitutioner. Hvert møde byder desuden på oplæg fra relevante oplægsholdere, som giver deres bud på, hvordan vi skaber den bedste hverdag for både børn og pædagoger i daginstitutionerne. Vi drøfter dermed, hvordan vi skaber gode fysiske rammer for børn i 0-6-årsalderen og finder de bedste løsninger for daginstitutionsbyggeri både i forhold til totaløkonomi, sunde materialer og inspirerende rum inde- og ude.

Målgruppe

Netværket er et mødested for bygherrer, bygherrerådgivere og arkitekter, der ønsker at videndele om konkrete problemstillinger på området og blive inspireret til nye løsninger. Netværket består af en række kommunale bygherrer.

Temaer

Emner for tidligere møder har bl.a. været:

  • Arealudnyttelse og grupperinger
  • Trivsel og tryghed i daginstitutionen
  • Gode lærings- og legearealer
  • Udearealer og sikkerhed
  • Børns leg og mulighedfor udfoldelse
  • Samspillet mellem pædagogik og de fysiske rammer
  • Byggeprocesser og den fysiske organisering af institutionens rum
  • Sunde daginstitutioner, godt indeklima og bæredygtigt byggeri

Tid og sted

Netværket mødes to gange årligt, og der er fuld forplejning på hvert møde.

Pris for deltagelse

Prisen for et års deltagelse er 3.000 kr. ex. moms for medlemmer af Bygherreforeningen og 3.400 kr. ex moms for ikke-medlemmer af Bygherreforeningen.

Kompetencechef
Christine Skovgaard Madsen

csm@bygherreforeningen.dk

Tlf.: (+45) 2395 2143

Projektleder
Emily Krygell Schrøder

eks@bygherreforeningen.dk

Tlf.: (+45) 2012 3828

Kurser og arrangementer relateret til emnet