• Netværk for skoler og læring

Folkeskolen er under udvikling, og kravene til de fysiske rammer har ændret sig markant. Det kræver nytænkning blandt bygherrerne. I dette netværk gør vi os overvejelser om fremtidens skoler.

Formål

Folkeskolen er i udvikling, og nye strømninger inden for pædagogik og didaktik ændrer kravene til, hvordan de fysiske rammer kan understøtte læring bedst muligt. I dette netværk samler vi bygherrer, repræsentanter fra faglige forvaltninger og rådgivere for i fællesskab at gøre os overvejelser om, hvordan vi bygger fremtidens skoler.

Målgruppe

Netværket er et mødested for bygherrer, bygherrerådgivere og arkitekter, der ønsker at videndele om konkrete problemstillinger på skoleområdet.

Temaer

I netværket diskuterer vi en række temaer, som alle kredser om folkeskolen. Formålet er at drøfte fremtidens skoler. Derfor diskuterer vi løbende forskellige temaer som:

  • Rum til fordybelse vs. rum til aktivitet
  • Efter reformen: De nye fags betydning for de fysiske rammer
  • Energirammer, indeklima og læring
  • Uderummenes betydning for skoledagen – væk med asfalt, frem med natur
  • Fritidsordningen og skolen – hvordan integreres begge dele?
  • Fremtidens skole – hvordan ændrer vi vanerne?
  • De nye fags betydning for de fysiske rammer
  • Renovering og rumanvendelse
  • Nye læringsprincipper og miljøer
  • Det fysiske læringsrum anno 2020 – klasseværelser eller ej?

Tid og sted

Netværket mødes to gange årligt, og der er fuld forplejning på hvert møde. Netværksmøderne afholdes typisk som heldagsmøder med besøg i et skolebyggeri.

Pris for deltagelse

Prisen for et års deltagelse er 3.000 kr. ex. moms for medlemmer af Bygherreforeningen og 3.400 kr. ex moms for ikke-medlemmer af Bygherreforeningen.

Projektchef
Lars Bertelsen

lb@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 6174 2233

Kompetencechef
Christine Skovgaard Madsen

csm@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2395 2143

Kurser og arrangementer relateret til emnet