• Netværk for skoler og læring

Folkeskolen er under udvikling, og kravene til de fysiske rammer har ændret sig markant. Det kræver nytænkning blandt bygherrerne. I dette netværk gør vi os overvejelser om fremtidens skoler.

Indhold

Ændringerne som den seneste folkeskolereform har medført, gælder særligt for de fysiske rammer. Der skal nu vægtes hensyn til fordybelse og læring med mulighed for bevægelse og inddragelse af natur samt plads til forberedelsesrum for lærerne og helt nye fagkonstellationer og lokaler.

I dette netværk, som består af 40 personer, gør vi os overvejelser om fremtidens skoler. Netværket er et mødested for bygherrer, bygherrerådgivere og arkitekter, der ønsker at videndele om konkrete problemstillinger på skoleområdet.

I netværket diskuterer vi en række temaer, som alle kredser om folkeskolen. Formålet er at drøfte fremtidens skoler. Derfor diskuterer vi løbende forskellige temaer som:

  • Rum til fordybelse vs. rum til aktivitet
  • Efter reformen: De nye fags betydning for de fysiske rammer
  • Energirammer, indeklima og læring
  • Uderummenes betydning for skoledagen – væk med asfalt, frem med natur
  • Fritidsordningen og skolen – hvordan integreres begge dele?

Tilmelding og pris

Netværket mødes to gange årligt, og der er fuld forplejning på hvert møde.
Prisen for et års deltagelse er 3.000 kr. ex. moms for medlemmer af Bygherreforeningen og 3.400 kr. ex moms for ikke-medlemmer af Bygherreforeningen.

Projektchef
Lars Bertelsen

lb@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 6174 2233

Kurser og arrangementer relateret til emnet