• Netværk om afprøvning af frivillig bæredygtighedsklasse

Den frivillige bæredygtigsklasse skal sikre mere bæredygtige byggerier i Danmark. Det er et succeskriterium for klassen, at den finder relativ bred anvendelse, således at erfaringerne med parametrene efter endt afprøvningsperiode kan indarbejdes som krav i BR. I dette netværk diskuteres udfordringer og udpeges fremtidige løsninger som input et kommende BR.

Formål

I dette netværk mødes vi om de 9 parametre, der definerer den frivillige bæredygtighedsklasse, og vi erfaringsudveksler herom på tværs af konkrete projekter (cases).

I løbet af første halvdel af 2022 vil vi sideløbende med diskussionerne følge op på erfaringerne og udarbejde anbefalinger til Bolig- og Planstyrelsens videre arbejde med implementering af bæredygtighedsklassen i Bygningsreglementet.

Målgruppe

Netværket henvender sig til bygherrer og bygherrerådgivere.

Det er ikke et krav at have et afprøvningsprojekt for at deltage i netværket, men det personlige udbytte vil naturligt nok være størst, hvis erfaringerne kan relateres til konkrete afprøvningsaktiviteter. Omvendt er det deltagerne, som i fællesskab definerer, hvilke emner, som netværket diskuterer. Netværket består af offentlige, kommunale regionale, almene og private bygherrer, samt bygherrerådgivere.

Temaer

I netværket diskuteres og videndeles udfordringer som bl.a.:

  • Hvilke dele af bæredygtighedsklassen, der i større eller mindre grad allerede opfyldes i dag, og hvad de nye specifikke tiltag som klassen bringer med sig af værdi for bygherren
  • Hvordan man i praksis integrerer tiltagene, herunder LCA og LCC, i beslutningsprocessen,
  • Erfaringer med fossilfrie byggepladser samt affaldssortering og energiregistrering på små byggepladser.
  • Og vi forventer også at drøfte fx ydelsesbeskrivelser til rådgivere og entreprenører og de forventede, tilknyttede omkostninger.

Tid og sted

Netværket mødes to gange årligt, og der er fuld forplejning på hvert møde. Møderne afholdes som udgangspunkt i tidsrummet 12:00-16:00, og medmindre andet aftales, holdes møderne fysisk i BLOXHUB i København.

Næste møde er planlagt til den 9. november 2021

Pris for deltagelse

Prisen for et års deltagelse er 3.000 kr. ex. moms for medlemmer af Bygherreforeningen og 3.400 kr. ex moms for ikke-medlemmer af Bygherreforeningen.

Har du spørgsmål til deltagelsen i netværket, kan du sende en mail til info@bygherreforeningen.dk

Projektchef
Graves Simonsen

gks@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2030 2750

Kurser og arrangementer relateret til emnet