• Netværk om afprøvning af frivillig bæredygtighedsklasse

Den frivillige bæredygtigsklasse skal sikre mere bæredygtige byggerier i Danmark. Det er et succeskriterium for klassen, at den finder relativ bred anvendelse, således at erfaringerne med parametrene efter endt afprøvningsperiode kan indarbejdes som krav i BR. I dette netværk diskuteres udfordringer og udpeges fremtidige løsninger som input et kommende BR.

Indhold

I dette netværk, der henvender sig til bygherrer og bygherrerådgivere, mødes vi om de 9 parametre, der definerer den frivillige bæredygtighedsklasse, og vi erfaringsudveksler herom på tværs af konkrete projekter (cases).

Det er ikke et krav at have et afprøvningsprojekt for at deltage i netværket, men det personlige udbytte vil naturligt nok være størst, hvis erfaringerne kan relateres til konkrete afprøvningsaktiviteter. Omvendt er det deltagerne, som i fællesskab definerer, hvilke emner, som netværket diskuterer.

Efter ønske fra netværksdeltagere vil diskussionerne i høj grad være case-baserede og have bygherrens vinkel, og med dette som udgangspunkt forventer vi i 2021 at komme rundt om emner som fx hvordan bæredygtighedsklassen kan skabe værdi, hvilke dele af bæredygtighedsklassen, der i større eller mindre grad allerede opfyldes i dag, og hvad de nye specifikke tiltag som klassen bringer med sig, hvordan man i praksis integrerer tiltagene, herunder LCA og LCC, i beslutningsprocessen, erfaringer med fossilfrie byggepladser samt affaldssortering og energiregistrering på små byggepladser. Og vi forventer også at drøfte fx ydelsesbeskrivelser til rådgivere og entreprenører og de forventede, tilknyttede omkostninger.

I løbet af første halvdel af 2022 vil vi sideløbende med diskussionerne følge op på erfaringerne og udarbejde anbefalinger til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens videre arbejde med implementering af bæredygtighedsklassen i Bygningsreglementet.

Pris og tilmelding

Netværket mødes to-tre gange årligt, og der er fuld forplejning på hvert møde.
Prisen for et års deltagelse er 3.000 kr. ex. moms for medlemmer af Bygherreforeningen og 3.400 kr. ex moms for ikke-medlemmer af Bygherreforeningen.

I 2021 er der foreløbigt planlagt tre møder – som udgangspunkt i tidsrummet 13.00-16.00, og første møde forventes holdt som et hybridt møde på grund af Coronapandemien.

Når det igen bliver muligt for alle at mødes fysisk, forventes møderne udvidet med en time med start kl. 12.00. Med mindre andet aftales, holdes de fysiske møder i BLOXHUB i København.

Vi har foreløbigt booket følgende datoer, som du vil blive inviteret til via Outlook/Teams, når du har tilmeldt dig netværket via linket til højre.

  • 25. januar
  • 23. juni
  • 9. november

Har du spørgsmål til deltagelsen i netværket, kan du sende en mail til info@bygherreforeningen.dk

Projektchef
Graves Simonsen

gks@bygherreforeningen.dk

Tlf.: 2030 2750

Kurser og arrangementer relateret til emnet