Nyhed -

06/10/2022

Nyt tillæg om bæredygtighed til ydelsesbeskrivelserne er klar

Et nyt værktøj til at beskrive et bæredygtigt byggeri lander nu i den danske byggebranche. Danske Arki-tektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende ingeniører og Bygherreforeningen har med støtte fra Real-dania udarbejdet et nyt tillæg til Ydelsesbeskrivelserne. Tillægget skal styrke aftalegrundlaget for rådgivningsydelser om social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed i byggeriet.

Et stigende fokus på bæredygtighed i byggebranchen samt nye klimakrav i Bygningsreglementet og EU-initiativer for øget bæredygtighed i investeringer har øget behovet for bæredygtighedsydelser i bygge- og anlægsprojekter. Med et nyt tillæg til ydelsesbeskrivelserne får parterne nu et bedre grundlag for at indgå aftaler om ydelser på området.

Tillægget supplerer ydelsesbeskrivelse for Byggeri 2018 og ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning 2019. Parterne får hermed et bedre grundlag for at aftale, hvordan bæredygtighedsprocessen skal foregå, og hvem der har opgaverne undervejs.

’Vi har savnet et aftalegrundlag, der afspejler de ydelser, som leveres i projekterne. Med nye krav til CO2e grænseværdier i bygningsreglementet og med europæiske regler på vej, er vi nødt til at have bedre overblik over, hvilke bæredygtighedsydelser, der skal leveres udover opfyldelse af de gældende klimakrav. Jeg synes, at vi med det nye tillæg er langt bedre rustet til den drøftelse blandt parterne i projekterne’ udtaler Hanne Ullum fra Bygherreforeningen.

Tillægget bliver et billede på den praksis, som findes lige nu. Det er udfærdiget på baggrund af en række workshops samt dialoger med forskellige parter i branchen for få fælles begreber og processer på plads. ’Vi har fået stor opbakning fra gode kræfter blandt medlemsvirksomheder fra alle organisationerne og andre aktører indenfor byggeriet. De har bidraget aktivt til arbejdet, og det bekræfter os i, at medlemmerne og værdikæden har manglet fælles referencer, når de har indgået aftaler om bæredygtighedsydelser. Derfor er vi også glade for, at det er landet med stor opbakning fra både deltagere i processen og dem, som har afgivet høringssvar.’ Siger Peter Andreas Sattrup fra Danske Arkitektvirksomheder.

I takt med de forventede stramninger i bygningsreglementet og nye tiltag på den europæiske lovgivning, er det forventningen, at rammerne for bæredygtighed vil komme til at flytte sig i de kommende år. ’Vi har lavet et tillæg, som vi tror, vil holde i nogle år fremover. Vi har valgt at holde os på et lidt overordnet plan, så ydelserne kan tilpasses forskellige typer bygherrer og mange typer af projekter. Man vil være nødt til at have en dialog om ambitionsniveau og detaljeringsbehov i de enkelte projekter og ud fra dette tilpasses ydelserne til ens eget behov. Men vi tror på at med en lidt bredere ramme, vil flere kunne anvende tillægget, og det vil kunne holde til forventede tilpasninger.’ siger Majbritt Juul fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, og tilføjer:

’Vi vil dog følge med området, så vi sikrer, at tillægget ikke bliver forældet. Vi kan også, hvis det bliver nødvendigt, tilføje fx flere enkeltydelser’.

 

Den 31. oktober 2022 kl. 14 – 16 lanceres tillægget på et online webinar. Link til deltagelse i webinaret fås ved at sende en mail til: av@frinet.dk.

Tillægget er imidlertid allerede tilgængelig på Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende ingeniører  og Bygherreforeningens hjemmesider fra den 6. oktober.

 

Tillægget er blevet til i samarbejde mellem Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og er finansieret af den filantropiske forening Realdania. Følgegruppen har bestået af:

Bygherreforeningen:
Kammeradvokaten v/Bo Schmidt Pedersen, Københavns Kommune v/Eskil Emil Kwedéris og Bygherreforeningen v/Hanne Ullum

Danske Arkitektvirksomheder: 
AART v/Nanna Flintholm, 3XN/GXN v/Casper Østergaard Christensen, Matter by Brix v/Lene Brix, Danske Arkitektvirksomheder v/Peter Andreas Sattrup og Preben Dahl

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI:
Dominia v/Jesper Ring, COWI v/Gitte Gylling Hammershøj Olesen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma v/Marlene Hagen Eriksen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI v/Ulla Sassarsson og Majbritt Juul

DI Byggeri:
NCC v/Anna-Mette Monnelly, Adserballe & Knudsen v/Jakob Kock, DI Byggeri v/Torkild Schrøder-Hansen

Andet:
DK-GBC v/Lau Raffnsøe, Værdibyg v/Nina Koch-Ørvad

Hent de nye ydelsesbeskrivelser til bæredygtighed her

Hent værktøjet her

Nyheden er skrevet af Freya Andersen

Aktuelt

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Kommuner mangler redskaber til bæredygtig byudvikling

Kommunerne sidder med en væsentlig nøgle til bæredygtig udvikling: Det hele starter med planlægningen af hvad, hvor og hvordan, der skal bygges. Men de mangler redskaber og hjemmel i planloven til at stille krav til private bygherrer og ejendomsudviklere. Det viser en ny undersøgelse igangsat af Arkitektforeningen i regi af ”Strateginetværket for bæredygtigt byggeri”. Undersøgelsen kommer også med en række konkrete anbefalinger til politikerne.
10/04/2024/af Andreas Holst-Olesen

Bygherreprisen 2024 sætter fokus på den eksperimenterende og nytænkende bygherre

Nu er der åbent for indstillinger til Bygherreprisen 2024, der i år stiller skarpt på den eksperimenterende og nytænkende bygherre. Med de udfordringer vores samfund og verden står overfor, søger vi i år bygherrer som har lysten, modet og evnen til at eksperimentere og nytænke deres tilgange til byggeri for at dække nye behov og håndtere fremtidens udfordringer inden for bl.a. klimasikring, bæredygtighed og fx ressourceknaphed. Prisen uddeles sammen med Boligfonden Kuben i samarbejde med Licitationen.
05/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev