Nyhed -

06/10/2022

Nyt tillæg om bæredygtighed til ydelsesbeskrivelserne er klar

Et nyt værktøj til at beskrive et bæredygtigt byggeri lander nu i den danske byggebranche. Danske Arki-tektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende ingeniører og Bygherreforeningen har med støtte fra Real-dania udarbejdet et nyt tillæg til Ydelsesbeskrivelserne. Tillægget skal styrke aftalegrundlaget for rådgivningsydelser om social, miljømæssig og økonomisk bæredygtighed i byggeriet.

Et stigende fokus på bæredygtighed i byggebranchen samt nye klimakrav i Bygningsreglementet og EU-initiativer for øget bæredygtighed i investeringer har øget behovet for bæredygtighedsydelser i bygge- og anlægsprojekter. Med et nyt tillæg til ydelsesbeskrivelserne får parterne nu et bedre grundlag for at indgå aftaler om ydelser på området.

Tillægget supplerer ydelsesbeskrivelse for Byggeri 2018 og ydelsesbeskrivelse for bygherrerådgivning 2019. Parterne får hermed et bedre grundlag for at aftale, hvordan bæredygtighedsprocessen skal foregå, og hvem der har opgaverne undervejs.

’Vi har savnet et aftalegrundlag, der afspejler de ydelser, som leveres i projekterne. Med nye krav til CO2e grænseværdier i bygningsreglementet og med europæiske regler på vej, er vi nødt til at have bedre overblik over, hvilke bæredygtighedsydelser, der skal leveres udover opfyldelse af de gældende klimakrav. Jeg synes, at vi med det nye tillæg er langt bedre rustet til den drøftelse blandt parterne i projekterne’ udtaler Hanne Ullum fra Bygherreforeningen.

Tillægget bliver et billede på den praksis, som findes lige nu. Det er udfærdiget på baggrund af en række workshops samt dialoger med forskellige parter i branchen for få fælles begreber og processer på plads. ’Vi har fået stor opbakning fra gode kræfter blandt medlemsvirksomheder fra alle organisationerne og andre aktører indenfor byggeriet. De har bidraget aktivt til arbejdet, og det bekræfter os i, at medlemmerne og værdikæden har manglet fælles referencer, når de har indgået aftaler om bæredygtighedsydelser. Derfor er vi også glade for, at det er landet med stor opbakning fra både deltagere i processen og dem, som har afgivet høringssvar.’ Siger Peter Andreas Sattrup fra Danske Arkitektvirksomheder.

I takt med de forventede stramninger i bygningsreglementet og nye tiltag på den europæiske lovgivning, er det forventningen, at rammerne for bæredygtighed vil komme til at flytte sig i de kommende år. ’Vi har lavet et tillæg, som vi tror, vil holde i nogle år fremover. Vi har valgt at holde os på et lidt overordnet plan, så ydelserne kan tilpasses forskellige typer bygherrer og mange typer af projekter. Man vil være nødt til at have en dialog om ambitionsniveau og detaljeringsbehov i de enkelte projekter og ud fra dette tilpasses ydelserne til ens eget behov. Men vi tror på at med en lidt bredere ramme, vil flere kunne anvende tillægget, og det vil kunne holde til forventede tilpasninger.’ siger Majbritt Juul fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI, og tilføjer:

’Vi vil dog følge med området, så vi sikrer, at tillægget ikke bliver forældet. Vi kan også, hvis det bliver nødvendigt, tilføje fx flere enkeltydelser’.

 

Den 31. oktober 2022 kl. 14 – 16 lanceres tillægget på et online webinar. Link til deltagelse i webinaret fås ved at sende en mail til: av@frinet.dk.

Tillægget er imidlertid allerede tilgængelig på Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende ingeniører  og Bygherreforeningens hjemmesider fra den 6. oktober.

 

Tillægget er blevet til i samarbejde mellem Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører og er finansieret af den filantropiske forening Realdania. Følgegruppen har bestået af:

Bygherreforeningen:
Kammeradvokaten v/Bo Schmidt Pedersen, Københavns Kommune v/Eskil Emil Kwedéris og Bygherreforeningen v/Hanne Ullum

Danske Arkitektvirksomheder: 
AART v/Nanna Flintholm, 3XN/GXN v/Casper Østergaard Christensen, Matter by Brix v/Lene Brix, Danske Arkitektvirksomheder v/Peter Andreas Sattrup og Preben Dahl

Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI:
Dominia v/Jesper Ring, COWI v/Gitte Gylling Hammershøj Olesen, Søren Jensen Rådgivende Ingeniørfirma v/Marlene Hagen Eriksen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI v/Ulla Sassarsson og Majbritt Juul

DI Byggeri:
NCC v/Anna-Mette Monnelly, Adserballe & Knudsen v/Jakob Kock, DI Byggeri v/Torkild Schrøder-Hansen

Andet:
DK-GBC v/Lau Raffnsøe, Værdibyg v/Nina Koch-Ørvad

Hent de nye ydelsesbeskrivelser til bæredygtighed her

Hent værktøjet her

Nyheden er skrevet af Freya Andersen

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
5
Medlemsmøde

Morgenmøde: Bygherrens konkurshåndtering

Vi vil helst undgå dem helt, men hvordan forbereder bygherren sig bedst på potentielle konkurssituationer? Bygherreforeningens Markedsudvalg er klar med 10 konkrete råd til bygherrens håndtering af konkurser. Mød desuden en bygherre, der har stået...

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Anlægsdagen 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev