Blog -

11/03/2019

Ny EU metode for bæredygtigt byggeri – kan den bruges til renovering?

Blogindlæg skrevet af: Peter Andreas Sattrup, chefkonsulent, bæredygtighed, Danske Arkitektvirksomheder

 

Det kræver, at værktøjerne er både relevante og anvendelige, og derfor afprøves Level(s) nu på 130 projekter i hele EU, så det kan få det rigtige design i den endelige version. 17 af projekterne er danske, og den store interesse for at være med i testen herhjemme, betyder også, at der er gode chancer for at sætte et dansk aftryk på, hvordan man fremover definerer bæredygtigt byggeri i EU. Den danske indsats koordineres af Danske Arkitektvirksomheder i tæt samarbejde med FRI, Green Building Council Denmark, Bygherreforeningen og SBi, og støttes økonomisk af Realdania og Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som navnet ’Level(s)’ antyder, arbejder man med forskellige trin af kompleksitet, så både begyndere og eksperter får noget de kan anvende, når de vil bygge bæredygtigt. Det er hensigten, at Level(s) kan anvendes både på nybyggeri, ved renovering, eller hvis man gerne vil have en analyse af et eksisterende byggeris bæredygtighedsperformance.

Det er ret afgørende, at få et billede af om Level(s) er velegnet til renoveringsopgaver og til at tage pulsen på et eksisterende byggeris bæredygtighedsperformance. EU kommissionen er bevidst om, at 40% af energiforbruget anvendes i bygninger, og energieffektivisering derfor er en ekstremt vigtig faktor i den grønne omstilling. Men med Level(s) er ambitionen at gå adskillige skridt ekstra, forberede byggeriet til ressorceeffektivitet og cirkulær økonomi, klimasikre det og fremtidssikre de værdier, det skaber.

 

Hvordan fungerer Level(s) så? Og kan det anvendes på renovering og eksisterende byggerier?
Testfasen er stadig i gang, så det er stadig for tidligt at konkludere særligt håndfast på det spørgsmål, inden evalueringen slutter til juli, og deltagernes erfaringer bliver analyseret af SBi.

Men meget tyder på, at Level(s) både indeholder nogle spændende og relevante ny bæredygtighedskriterier, som for eksempel fremtidssikring af indeklimaet i forhold til klimaforandringerne, men også har visse udfordringer. Flere af metoderne kræver en høj grad af ekspertise, også på det første trin i kompleksitet. Det er sværere at komme i gang med flere af metoderne end forventet. Og det bør selvfølgelig forbedres i den endelige version af Level(s). Derfor er det så vigtigt at spille de danske erfaringer ind til EU kommissionen. Der er også behov for at stille skarpt på de særlige forhold ved renovering og eksisterende byggeri, da det kun er et mindretal af projekterne, der ikke er nybyggeri.

Der er gode ideer og metoder i Level(s), som med fordel kan integreres i en frivillig bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet og som kan bruges i den løbende udvikling af standarder som DGNB. Det vil være en fordel at have et fælles europæisk fodslag om kernedefinitionerne og metoder for bæredygtighed i byggeriet. Danske arkitektvirksomheder arbejder i høj grad på tværs af grænserne.

Men trafikken bør også gå den anden vej. Vi har herhjemme efterhånden en del erfaringer med DGNB for eksisterende byggeri, og Green Building Council har da også flere standarder på vej for renovering og bygningsdrift. De erfaringer, om hvad der rent faktisk virker i markedet, skal spilles ind, når vi har fået SBis analyse af Level(s) engang efter sommerferien.

I Danske Arkitektvirksomheder ser vi frem til at diskutere erfaringerne med virksomheder og organisationer i byggeriet. Vi har al mulig interesse i at bidrage til, at Level(s) kan blive en velfungerende, brugervenlig og markedsrettet metode, som kan bidrage til at accelerere udviklingen for byggeriet i den grønne omstilling. Det mener vi vil styrke danske kompetencer, være god erhvervspolitik og løfte en ekstremt vigtig samfundsudfordring.

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

Nyheden er skrevet af

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 28
  februar
  Bæredygtighed - København

  Frivillig bæredygtighedsklasse, LCA og LCC for bygherrer

  Fra og med 2023 strammes de tekniske krav til nybyggeriet. På dette kursus får du sparring til, hvad I som bygherre forventes at levere på de nye krav. Hvilke dagsordener…

 • 1
  marts
  Byggeri, drift og anlæg - København

  Byg til drift

  Som bygherre skal du kunne tænke bygninger som investeringer i forhold til både den fremtidige brug og forvaltning af bygningerne, så ressourcerne udnyttes optimalt i hele bygningernes livscyklus. For at…

 • 7
  marts
  Byggeri, drift og anlæg - København

  Det gode byggeprogram

  Byggeprogrammet er et af bygherrens vigtigste redskaber til at sikre, at visioner og krav i et projekt bliver fastlagt og kan overleveres til de parter, der skal stå for realiseringen…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev