Ny guide skal gøre byggesagsbehandlingen mere smidig - Bygherreforeningen

Nyhed -

16/11/2022

Ny guide skal gøre byggesagsbehandlingen mere smidig

Byggesagsbehandlingen har fået store udfordringer, efter at det nye Bygningsreglement trådte i kraft. Alle parter døjer med voksende sagsbehandlingspukler og mere komplekse processer. I forsøget på at skabe en mere smidig sagsbehandlingsproces, udarbejder aktører på tværs af branchen nu en guide til at optimere forhåndsdialogen mellem bl.a. bygherrer og kommune. Den skal klæde alle parter på til at undgå spildprocesser gennem et mere effektivt og ensartet samarbejde imellem parterne.

BR18’s nye procedurer for den kommunale byggesagsbehandling har haft en vanskelig start og ventetiderne i mange kommuner er vokset. Et af de elementer, som parterne efterspørger mere viden om, er forhåndsdialogen. Den har til formål at afdække myndighedsforhold, som kan påvirke byggeprojektet på et tidligt stadie i processen, så ansøger kan nå at tilpasse projektet, inden byggeandragendet sendes afsted.

Nu skal en række af byggeriets organisationer udarbejde en guide, der skal optimere og smidiggøre forhåndsdialogen mellem bygherrer og kommuner.

”Vi står med et komplekst bygningsreglement, hvor der er nye aktører involveret. Det gør processen vanskelig for både bygherrer og myndigheder. Men meget af det kan afklares, før man ansøger om byggetilladelse, så det giver færre forsinkelser, når man går i gang. Det skal vores guide være med til at afhjælpe ved at give inspiration til den tidlige dialog for både myndigheder og bygherrer” udtaler Hanne Ullum, vicedirektør i Bygherreforeningen.

Forhåndsdialogen skal styrkes

Guiden bliver udarbejdet af en arbejdsgruppe bestående af flere af byggeriets organisationer, der siden september 2020 har arbejdet sammen om at omstille byggeriets parter til det nye BR18 og certificeringsordningen. Her blev det tydeligt, at der mangler viden og metoder til at skabe bedre rammer for byggesagsbehandling.

”Byggesagsbehandling kan undertiden være en omstændelig og ikke-gennemskuelig affære. Den bedste proces for myndighedsgodkendelse etableres, når rammebetingelser for byggeprojektet bliver afklaret tidligt og når alle parter er klar på, hvad der skal leveres hvornår. Med BR18 introduceres forhåndsdialog som redskab til at skabe en smidig proces for byggesagsbehandling” udtaler Lene Espersen, direktør i Danske Arkitektvirksomheder og fortsætter:

“Generelt oplever arkitektvirksomheder, at tidlig dialog med myndigheder om det konkrete byggeprojekt er enorm værdifuld. På den ene side fordi det giver rettesnor for, hvordan et byggeri kan udvikles. På den anden side, fordi det kan være med til at afstemme forventninger til projektet – og derfor også synliggøre rådgiverens ydelser og leverancer. Derfor er vi glade for at være med til at udvikle rammerne for en god forhåndsdialog”

I Københavns Kommune, der sidder med i arbejdsgruppen, hilser man også en guide om den gode forhåndsdialog velkommen:

”BR 18 blev rullet ud uden de nødvendige vejledninger. Det har udfordret både kommuner og ansøgere og understreget vigtigheden af en god forhåndsdialog. I København har vi allerede gode erfaringer med forhåndsdialog, og i budgettet for næste år er der afsat midler til at fortsætte indsatsen. Det er meget positivt, at der nu også bliver udarbejdet en vejledning – på tværs af brancheforeninger og kommuner – for yderligere at styrke forhåndsdialogen,” siger teknik- og miljøborgmester (EL), Line Barfod.

Taskforcen, der skal udvikle guiden, består af Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder, Foreningen af Rådgivende Ingeniører – FRI, DI Byggeri, TEKNIQ Arbejdsgiverne, Konstruktørforeningen samt KL / DABYFO. Guiden forventes at være færdig i foråret 2023 og er støttet af Grundejernes Investeringsfond.

 

For mere information om projektet, kontakt:

Hanne Ullum, vicedirektør i Bygherreforeningen: 53586674

 

Nyheden er skrevet af Freya Andersen

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

maj
28
Byggeriets aftaler

YBL18: Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab

Dette kursus giver dig indsigt i ‘Ydelsesbeskrivelse for Byggeri og Landskab’, YBL18. For hvilken betydning har ydelsesbeskrivelsen for dig som bygherre? Hvordan sikrer du at få de rette ydelser til opgaven, og hvordan kan du...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherrefestival 2024

Tilmeld dig en dag, hvor du kan blive inspireret, netværke og få nye faglige perspektiver. Til Bygherreforeningens festival samler vi medlemmerne til en faglig festdag for professionelle bygherrer. Her kan du opleve tankevækkende oplæg og...

maj
30
Medlemsmøde

Bygherreforeningens 25-års jubilæum!

I år har Bygherreforeningen 25-års jubilæum. Vi afholder derfor en festlig fejring heraf i forlængelse af vores årlige medlemsfestival. Jubilæumsfejringen er åben for alle i branchen. Vi glæder os til at se dig!

jun
4
Velfærdsbyggeri

Sådan bygger vi verdens bedste plejebolig

Plejeboligbyggeri er en kompleks størrelse, både fordi boliger og fællesarealer skal fungere for hjem og arbejdsplads, men også fordi plejeboligbyggeri er omfattet af meget lovgivning. Den stigende kompleksitet i byggeriet kombineret med en voksende andel...

jun
11
Bæredygtighed

Morgenmøde: Nye krav om selektiv nedrivning

Fra 1. juli bliver bygherrer og nedrivere underlagt flere krav, når de totalnedriver bygninger på 250 kvadratmeter eller mere. Men ved du nok om selektiv nedrivning og ressourcekortlægning? Og er du klar til at håndtere...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev