Nyhed -

05/03/2021

Ny lederuddannelse skal styrke bygherreledernes gennemslagskraft

Bygherreforeningen udbyder fra efteråret 2021 en ny uddannelse målrettet ledere i bygherreorganisationer. Uddannelsen udbydes i samarbejde med Implement Consulting Group, og formålet er at styrke bygherreledernes ledelseskompetencer på strategisk og forretningsmæssigt niveau. Uddannelsen bygger på en række undersøgelser, som foreningen har foretaget i løbet af de seneste år, og skal dermed hjælpe lederne i landets bygherreorganisationer til at få større gennemslagskraft, når de rådgiver deres organisationers direktion, bestyrelse eller politikere om værdiskabede investeringer i samfundets fysiske rammer.

Bygherreledernes nye rolle som strategisk og forretningsmæssig sparringspartner har ifølge vicedirektør i Bygherreforeningen, Hanne Ullum, været under udvikling i de seneste år. Og i de undersøgelser, som foreningen har foretaget, vil betydningen af netop disse kompetencer hos bygherrelederne blot stige i fremtiden.

”Bygherreledernes rolle er ikke længere gjort ved at være en ”superprojektleder”, der med sin store byggefaglige ekspertise og erfaring kan lede projekterne i mål. De skal også kunne udfylde en række andre roller – blandt andet som strategiske sparringspartnere for topledelsen og sidestillede ledere i organisationen. Derfor tilbyder vi nu en lederuddannelse, som kan styrke bygherreledernes kompetencer på dette område”, forklarer Hanne Ullum.

Byggeri skal tales ind i organisationens målsætninger

En af de første, der har meldt sig til uddannelsen er Kasper Jacoby, som er chef for Folketingets Byggesekretariat. Han ser også en udvikling i bygherrerollen, som kræver nye ledelseskompetencer.

”For 20 år siden var største fokus, at vi kunne levere byggesager, som overholdt tid og økonomi. I dag er billedet meget mere komplekst. Det er slet ikke nok, at vi har overholdt tid og økonomi, hvis vi f.eks. ikke undervejs har haft antennerne ude og formået at afkode de forandringer, der løbende sker i vores organisationer, der gør os i stand til at tilpasse løsningerne, herunder formår at understøtte overordnede mål som bæredygtighed, tilgængelighed og sociale forhold i det færdige byggeri. Der skal vi som bygherreledere være tunet langt mere ind i vores organisationer”.

Med uddannelsen forventer Kasper Jacoby derfor, at han kan få styrket sine kompetencer i forhold til, hvordan man kan få talt byggeprojekter ind i dagsordenen i organisationens politiske og strategiske beslutningsrum.

”Ofte er vi bygherreledere ansat i organisationer, som har helt andre kerneopgaver og formål end byggeri. Her kræver det ofte en særlig indsats at kunne sætte renovering og vedligehold højt på dagsordenen. Tilmed har topledelsen ofte en beslutningsgang, der ikke altid er tilrettelagt optimalt ift. at understøtte og sikre fremdrift i byggeprocesserne. Der skal særlige evner og kompetencer til at få organisationens politiske eller strategiske mål til at hænge sammen med de mål et godt byggeri har brug for: Klare beslutningsgange, modige og betimelige beslutninger og målrettet inddragelse og forventningsafstemning med de rette personer i baglandet og på de rette tidspunkter”, siger Kasper Jacoby.

Ledelse er påvirkning

Ifølge Lars Bertelsen, som er projektchef i Bygherreforeningen og har arbejdet med tilrettelæggelsen af uddannelsen, forventes bygherrelederen i dag også at kunne arbejde forretningsbevidst – og ikke mindst at lede både ”opad” og ”til siden” i og uden for sin organisation. Her er det afgørende, at man som bygherreleder kommer med i de helt tidlige beslutningsprocesser, selvom ledelsesmandatet kan være uklart. Derfor skal man i stedet fokusere på, hvordan man kan påvirke de beslutninger, som man ikke nødvendigvis selv er herre over. En rolle, der formentlig vil være uvant for mange bygherreledere at skulle påtage sig, fortæller Anders Bildsøe Lassen fra Implement Consulting Group, der er med til at tilrettelægge og afholde lederuddannelsen. Han giver følgende råd.

”Det handler langt hen ad vejen om at ”tale det strategiske sprog”. Hvis nu jeg er interesseret i at lede opad, og jeg ved, at topledelsen har lavet en digitaliseringsstrategi, så gør jeg klogt i at italesætte mit ærinde på en måde, så det spiller ind i ledelsens strategiske dagsorden. Det handler om at forstå dem, jeg taler med, og hvordan det, jeg gerne vil opnå eller påvirke, spiller ind i deres agenda.”

Derudover mener Anders Bildsøe Lassen, at man skal kunne kortlægge både beslutninger og relationer samt overveje, hvordan man kan påvirke og pleje dem. Hvis man gerne vil lede opad eller til siden, så er første skridt, i følge Anders Bildsøe Lassen, at spørge sig selv, hvad det er for nogle beslutningsprocesser, man gerne vil påvirke, og hvor de træffes henne.

“Hvis man refererer til en direktion, kan det være relevant at overveje, hvad det er for nogle beslutninger, der kommer på deres bord, og om man kan påvirke den proces, der fører til beslutningerne. Og så handler det om at påvirke beslutningerne indirekte ved at arbejde med relationerne. Her kan det være givtigt at kortlægge sine relationer, og så begynde at pleje nogle af de relationer, som er vigtige, men som man ikke har fået dyrket. Og det handler i høj grad om at tænke over sin adfærd i relation til sine samarbejdspartnere og investere i relationen ved at tale om alle de ting, der ikke direkte har at gøre med arbejdsrelationen”, slutter Anders Bildsøe Lassen.

 

Tilmeld dig Bygherreforeningens lederuddannelse
Uddannelsen starter til september og består af fire moduler (personlig ledelse, strategisk ledelse, ledelse uden mandat og forretningsledelse) fordelt over otte undervisningsdage. Som deltager på uddannelsen modtager man individuel ledelsesstøtte og sparring igennem hele forløbet fra Implement Consulting Group, der også stiller med uddannelsens gennemgående undervisere. Derudover vil forskellige cases og oplægsholdere fra byggeriet inddrages igennem hele forløbet. Der tilbydes nedsat pris på første forløb af uddannelsen, og der er åbent for tilmelding. Læs mere om uddannelsen.

Nyheden er skrevet af Andreas Holst-Olesen og Lars Bertelsen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

 • 28
  februar
  Byggeri, drift og anlæg - København

  Brug Drift Byg 2024

  I 2024 samler Bygherreforeningen og Dansk Facilities Management igen branchen til en spændende dag med fokus på den vigtige brobygning mellem drift og byggeri. Vær med, når vi sammen ser…

 • 29
  februar
  Byggeriets aftaler - København & Online

  Uddannelsesforløb: Byggeriets aftaler

  Vi har samlet et uddannelsesforløb til dig, der vil have grundigt kendskab til byggeriets aftaler. Forløbet består af en række kurser, som Bygherreforeningen anbefaler bygherrer, der arbejder med aftaler i…

 • 29
  februar
  Byggeriets aftaler - København

  AB18 for bygherrer

  På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset…

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev