Nyhed -

28/06/2024

Ny lov om selektiv nedrivning: Her er alt du skal vide som bygherre

En ny tillægslov om selektiv nedrivning træder i kraft den 1. juli. Loven skal først og fremmest sikre en mere struktureret håndtering af byggeaffald og restprodukter, men som en væsentlig sidegevinst bidrager den samtidigt til at reducere omfanget af nedrivning af bygninger. De nye regler skal gøre det lettere at klassificere materialerne med henblik på genbrug og genanvendelse, hvis nedrivning er uundgåeligt. Med ny lovgivning følger også nye procedurer, uddannelser og krav til kompetencer hos bygherrer og rådgivere. Her er nogle af de væsentligste nedslagspunkter, du som bygherre skal være opmærksom på.

Miljøstyrelsens nye bekendtgørelser om selektiv nedrivning er lige på trapperne. De skal bl.a. sikre at omfanget af uregistreret byggeaffald og restprodukter reduceres markant, og gerne samtidigt reducere omfanget af de nedrivninger af bygninger, der ender som affald. En sidegevinst ved de nye regler er, at man kan registrere og klassificere affald, der kan omdannes til materialer eller sekundære ressourcer i en videre proces. Bygherreforeningen har deltaget i høringer og bakker op om den nye lovgivning, der spiller godt ind i foreningens bæredygtighedspolitik, der netop opfordrer medlemmer til at begrænse nedrivning og til at lave ressourcekortlægning, når nedrivning er uundgåelig.  

”De nye bestemmelser om selektiv nedrivning markerer et paradigmeskifte, hvor overgangen i at tænke affald som ressourcer bliver mere formaliseret. Der er stadig et stykke vej til, at affald og ressourcer bliver skilt helt ad, men vi ser de nye bekendtgørelser og regler som et vigtigt skrift på vejen, også selvom det vil påvirke bygherrer, som gerne vil nedrive for at bygge noget nyt, når alt taler for det”, udtaler Graves Simonsen, bæredygtighedschef i Bygherreforeningen.  

Kræver nye processer og kompetencer  

Udover et krav om en standardiseret nedrivningsplan, som bygherren bliver ansvarlig for, betyder den nye lovgivning også nye procedurer, uddannelser og kompetencer hos bygherrer og rådgivere, og autorisationer hos nedrivningsvirksomhederne. Det medfører også, at kommunernes sagsbehandling skal tilpasses. Interessen for de nye regler var markant i forbindelse med Bygherreforeningens morgenmøde tidligere i juni, hvor Miljøstyrelsen kort redegjorde for de nye regler for mere end 230 deltagere foran skærmene. 

”Den nye lovgivning kræver, at vi skal vi have bedre styr på vores byggeaffald, og det kræver, at vi begynder at kortlægge tilgængeligheden, omfanget og kvaliteten af ressourcerne og materialerne ift. skadelige stoffer, genanvendelighed, mængde, og styrke m.m. samt definerer, hvad der skal i deponi. Desuden skal materialerne vurderes i forhold til deres omsættelighed, og bygherre skal sikre registrering, klassificering og prissætning af materialerne, for derefter at ‘skubbe’ dem ud i markedet i nye ressourcestrømme mhp. genbrug, genanvendelse eller nyttiggørelse. Det kræver nye kompetencer og processer i bygherreorganisationerne”, udtaler Graves Simonsen.   

På morgenmødet blev der stillet mange spørgsmål, der bl.a. handlede om kompetencer og proces. Spørgsmål og svar er samlet i et anonymiseret Q&A, der kan hentes her. Miljøstyrelsen har desuden udarbejdet høringsnotater på baggrund af de gennemførte høringer, hvor man også kan finde en række svar om fortolkningen af de nye regler. Find høringsnotaterne her.  

Få hjælp i Bygherreforeningen  

De nye regler træder i kraft pr. 1. juni 2024 med en overgangsordning frem til 1. juli 2025. Bygherreforeningen understøtter medlemmernes implementering af reglerne gennem formidling af værktøjer, evt. bistand til fortolkning, overvågning og erfaringsopsamling, bl.a. gennem vores netværk. Der er  også planlagt et kursus i december, der bl.a. giver en introduktion til bygherrens ansvarsområder.  Bygherreforeningen overvåger desuden løbende udviklingen ift. om nye omkostninger fører til (ny) prissætning af ressourcer/materialer som forudsætning for markedsdannelse og -udvikling, og deltager i udviklingsaktiviteter, der kan føre til mindre ressourceforbrug og mere cirkulært og bæredygtigt byggeri.  

Tilmeld dig kursus i selektiv nedrivning fra et bygherreperspektiv den 3. december. Programmet er under udvikling. 

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
5
Medlemsmøde

Morgenmøde: Bygherrens konkurshåndtering

Vi vil helst undgå dem helt, men hvordan forbereder bygherren sig bedst på potentielle konkurssituationer? Bygherreforeningens Markedsudvalg er klar med 10 konkrete råd til bygherrens håndtering af konkurser. Mød desuden en bygherre, der har stået...

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Anlægsdagen 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev