Nyhed -

16/12/2020

Ny målrettet indsats skal styrke BR18 og certificeringsordninger

Siden BR18 trådte i kraft, har landets bygherrer, rådgivere og myndigheder skulle navigere med helt nye roller og ansvarsfordelinger, der bl.a. har vanskeliggjort administration og de omkringliggende processer. Efter debat og opråb fra byggeriets organisationer, har Trafik- Bygge, og Boligstyrelsen nu iværksat forskellige initiativer, der skal hjælpe branchen igennem opstartsvanskelighederne. Bygherreforeningen har været med i arbejdet for bl.a. at sikre, at administrationen ikke vokser unødigt for landets bygherrer.

I det nye bygningsreglement, BR18, er det især de nye krav til brand- og konstruktionsklasser samt ændringer omkring den tekniske byggesagsbehandling, som fremover varetages af certificerede rådgivere, der har givet anledning til frustrationer og spørgsmål. På møder og kurser har Bygherreforeningen i det sidste år mødt både medlemmer, rådgivere og lokale byggesagsmyndigheder, som kæmper med at fortolke de nye regler. Det har givet anledning til debat i alle byggeriets organisationer, og har nu resulteret i et målrettet arbejde for at hjælpe branchen igennem den svære opstart.

Nye certificeringsopgaver og ydelser mangler klarhed

Det er særligt indplacering i de rigtige brand- og konstruktionsklasser, der volder problemer. Sager, som tidligere ikke gav de store administrative udfordringer, er nu genstand for diskussioner om indplacering i klasser, øget økonomiske byrder for rådgivning og tidspres i sagsbehandlingen. Men der opleves også et øget økonomisk pres, fordi der ikke er klarhed om niveauet for ydelser på de nye certificeringsopgaver og fordi der ikke er uddannet tilstrækkelig mange certificerede rådgivere i landet. Derfor har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen nu har taget handsken op og er gået konstruktivt i dialog med branchen:

”I forsommeren etablerede vi en taskforce sammen med en række brancheorganisationer og KL. Taskforcen skal følge op på, om certificeringsordningerne virker efter hensigten og igangsætte initiativer, der kan mindske eller helt fjerne de knaster, der er ved ordningerne og mindske graden af usikkerhed hos alle parter i en byggesag.” siger Lise Aaen Kobberholm, vicedirektør i Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen og fortsætter:

”Det, vi hører fra taskforcen og fra branchen generelt, er, at ordningerne langt hen ad vejen fungerer efter hensigten når det gælder de større byggerier. Men der er nogle særlige problemer med de mindre byggeprojekter, herunder ombygninger. Derfor vil vi hen over vinteren styrke formidlingen om hvad der er omfattet af krav om certificering og hvordan ordningerne skal bruges, bl.a. ved brug af praktiske eksempler, som vi særligt får fra taskforcens medlemmer. Hvor det viser sig, at det ikke er formidlingen i sig selv, men reglerne, der har brug for en tur, vil vi naturligvis arbejde på at tilpasse dem. Krav og virkelighed skal matche uanset byggeriernes størrelse og kompleksitet”

”I de kommende måneder vil vi således give arbejdet yderligere en tand. Og her er den konstruktive dialog, indspark og bidrag vi får fra medlemmerne af taskforcen af meget stor betydning for, at vi får identificeret og gennemført de rigtige tiltag” siger Lise Aaen Kobberholm, vicedirektør i TBST.

Ny hjemmeside svarer på vigtige spørgsmål

Som en del af de initiativer, der skal hjælpe branchen, har styrelsen nu etableret en ny hjemmeside med forklaringer og FAQ på mange af de henvendelser, som kommer fra organisationerne og direkte til styrelsens medarbejdere. Her har alle adgang til de svar, der bliver givet på principielle spørgsmål. Hjemmesiden hedder brandogkonstruktioner.dk og den bliver løbende opdateret med nyt indhold, som man med fordel kan orientere sig i.

”Lige nu forbereder vi en række webinarer, som vi kalder ”Eksperthjørnet” på tegnebrættet. Her vil vi i Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen besvare spørgsmål om certificeringsordningerne. Webinarerne skydes i gang i løbet af januar måned og vil være åbne for alle interesserede” fortæller Lise Aaen Kobberholm.

Bygherreforeningen: Ingen ønsker et skrankeregime

Vicedirektør i Bygherreforeningen Hanne Ullum deltager i taskforcen:

”Det er rigtig positivt, at alle arbejder for at hjælpe branchen med at implementere de nye regler. Men der er faktisk også en velvilje fra Trafik-, Bygge og Boligstyrelsen i forhold til at justere på reglerne, hvis de ikke giver værdi. Det vigtigste er selvfølgelig, at vi også i fremtiden har bygninger, hvor hensynet til befolkningens sikkerhed ikke bliver tilsidesat. Men der er ikke nogen, der har interesse i, at det gøres mere administrativt tungt end højst nødvendigt’, siger hun.

”Vi vil gerne arbejde for, at dokumentationen på bygninger forbedres. BBR har gennem mange år været behæftet med en vis usikkerhed. Det er også et mål med de nye ordninger at få forbedret de data, som ligger i BBR. Men vi ønsker ikke et skrankeregime, hvor administrationen vokser unødigt. Derfor går vi aktivt ind i dialogen om udviklingen af BR18 og certificeringsordningerne’ afslutter hun.

I Bygherreforeningen opfordres medlemmerne til at melde ind med erfaringer om BR18 og certificeringsordninger til Hanne Ullum, så hun kan viderebringe spørgsmål og dilemmaer til Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsen.

Du kan finde Trafik-, Bygge-, og Boligstyrelsens temaside med brand- og certificeringsordninger her

Den 27. januar tilbyder Bygherreforeningen et webinar, hvor du kan få en introduktion til BR18. Tilmeld dig her.

 

 

Aktuelt

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Kommuner mangler redskaber til bæredygtig byudvikling

Kommunerne sidder med en væsentlig nøgle til bæredygtig udvikling: Det hele starter med planlægningen af hvad, hvor og hvordan, der skal bygges. Men de mangler redskaber og hjemmel i planloven til at stille krav til private bygherrer og ejendomsudviklere. Det viser en ny undersøgelse igangsat af Arkitektforeningen i regi af ”Strateginetværket for bæredygtigt byggeri”. Undersøgelsen kommer også med en række konkrete anbefalinger til politikerne.
10/04/2024/af Andreas Holst-Olesen

Bygherreprisen 2024 sætter fokus på den eksperimenterende og nytænkende bygherre

Nu er der åbent for indstillinger til Bygherreprisen 2024, der i år stiller skarpt på den eksperimenterende og nytænkende bygherre. Med de udfordringer vores samfund og verden står overfor, søger vi i år bygherrer som har lysten, modet og evnen til at eksperimentere og nytænke deres tilgange til byggeri for at dække nye behov og håndtere fremtidens udfordringer inden for bl.a. klimasikring, bæredygtighed og fx ressourceknaphed. Prisen uddeles sammen med Boligfonden Kuben i samarbejde med Licitationen.
05/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev