Ny politik: Bygherrerne vil i balance med det omgivende samfund - Bygherreforeningen

Nyhed -

30/05/2024

Ny politik: Bygherrerne vil i balance med det omgivende samfund

Ny social bæredygtighedspolitik for landets bygherrer viser vejen til, hvordan byggeri, anlæg og infrastruktur kan spille positivt sammen med den generelle samfundsudvikling og bidrage til at løse vigtige fremtidige udfordringer. Desuden vil politikken inspirere til, hvordan de professionelle indkøbere af byggeri og anlæg kan arbejde med at leve op til de sociale krav i ESG-rapporteringen. Den nye bæredygtighedspolitik blev offentliggjort på Bygherreforeningens festival den 30. maj 2024. Den supplerer en tilsvarende bæredygtighedspolitik på miljøområdet, der blev udgivet sidste år.

Byggeriet vil i fremtiden være udfordret af bl.a. mangel på arbejdskraft og ændrede krav til, hvordan vi bygger, bor og arbejder sammen. Derfor lancerer Bygherreforeningen på deres årsdag den 30. maj en ny social bæredygtighedspolitik med pejlemærker for, hvordan landets bygherrer bør forholde sig til en række sociale samfundsaspekter, når de investerer i bygninger, anlæg og infrastruktur.

Bl.a. opfordres bygherrerne i Danmark til, at der skabes en mere sikker og sund arbejdskultur på landets byggepladser, og at branchen i fællesskab sætter klare og tydelige mål for, at der i fremtiden er nødvendige fagligheder og kompetencer i værdikæden. Der kan fx være inspiration at hente i den almene sektors arbejde med at sikre at minimum 10-15% af håndværkerne på større byggeprojekter som udgangspunkt udgøres af lærlinge/praktikanter eller personer med særlige behov eller udfordringer i oplæringsforløb.

Bæredygtighed er mere end miljø

Bygherrernes politik på det sociale område supplerer foreningens politik på miljøområdet, som udkom for et år siden.

”Bæredygtighed handler ikke alene om løsninger, som gavner klima og miljø, men også om de medarbejdere, der bygger, samt de mennesker, som skal bruge bygningerne og deres trivsel. Og det bliver endnu mere væsentligt i en fremtid, hvor vi ikke længere bare kan bygge nyt, men i højere grad skal bygge om og transformere utidssvarende bygninger eller bygge mindre og dele mere. Det kræver mere fokus på det sociale område, fordi vi skal vænne os til at interagere meget mere med brugerne og det omgivende samfund for at kunne levere værdiskabende byggeri,” fortæller formand for Bygherreforeningen Peter Fangel Poulsen, der også er direktør og partner i Bauherr.

Guide til medlemmer

Derfor mener Bygherreforeningen, at det er helt centralt, at bygherrerne, som en væsentlig samfundsaktør, viser vejen til, hvordan man skaber øget social værdi for brugerne, borgerne og samfundet med sit byggeri eller anlægsprojekt. Også fordi mange på sigt vil skulle dokumentere deres indsatser i den nye lovpligtige ESG-rapportering. Bæredygtighedspolitikken fra Bygherreforeningen skal guide medlemmerne og vise byggebranchen, hvilke ambitioner bygherrerne har på det sociale område. Pia Nielsen, bestyrelsesmedlem i Bygherreforeningen og viceadministrerende direktør i Boligkontoret Danmark, supplerer:

”Byggebranchen står overfor en række udfordringer. Udover de grønne, så oplever vi jo også, at det bliver sværere at bygge i forhold til omgivelserne. Vi møder mere modstand end tidligere fra bl.a. lokale naboer, når vi fx skal bygge i de store byer eller opføre forskellige former for anlæg. Derfor skal vi være nysgerrige på nye måder at skabe dialog med vores omgivelser, så vi sikrer, at der skabes fælles løsninger.”

Passe på medarbejdere

De to bygherrer fremhæver desuden at det bliver afgørende, at bygherrerne er med til at finde nye veje i forhold til at undgå dødsulykker og reducere antallet af arbejdsulykker i det hele taget. Og at byggeriet også tager et ansvar i forhold til at uddanne fremtidens arbejdskraft til branchen. Allerede i dag mangler byggeriet faglært arbejdskraft, og det er bare begyndelsen. Dansk Arbejdsgiverforening anslår, at der allerede i 2028 vil mangle 17.000 tømrere, murere, snedkere, anlægstruktører m.m.

”Derfor er det afgørende, at vi naturligvis passer på dem, vi allerede har. Men vi skal også have ambitioner om at rekruttere flere nye potentielle medarbejdere til byggeriet og ikke mindst hos bygherrerne selv. Vi skal tage vare på, og være endnu bedre til at udnytte det potentiale der ligger i arbejdsstyrken – uanset hvor du er fra, din alder eller køn. Og det kræver, at også bygherrerne tager ansvar for både rekruttering, diversitet og det fysiske og psykiske arbejdsmiljø”, siger Peter Fangel Poulsen.

Lanceres på årsmøde

Den nye sociale bæredygtighedspolitik lanceres for Bygherreforeningens medlemmer på foreningens årsmøde den 30. maj, hvor medlemmer og medarbejdere igen er samlet til den årlige fælles festival på Refshaleøen.

Politikken indeholder fire fokusområder:

1. Arbejdsvilkår og arbejdsmiljø

Området beskriver bl.a., at bygherren skal sikre ansvarlige rammer og arbejdsvilkår for egen og andres arbejdsstyrke. Man skal desuden sikre et sundt og sikkert arbejdsmiljø og i øvrigt være bevidst om byggebranchens arbejdsvilkår og organisering med høj omskiftelighed og høj medarbejderomsætning. Det kræver bl.a. øget kommunikation om arbejdsmiljø.

2. Ligebehandling og inklusion

Området beskriver, hvordan bygherrer skal arbejde med ligestilling, ligebehandling og social inklusion. Desuden bør man som global indkøber forholde sig til menneskerettigheder i hele værdikæden.

3. Brugere, borgere og samfund

Området beskriver, hvordan bygherren gennem bygge- og anlægsaktiviteter naturligt bør have en opmærksomhed på brugernes behov, bl.a. for trygge fysiske rammer, udfoldelsesmuligheder og mobilitet. Desuden bør bygherren som vigtig samfundsaktør være opmærksom på holdbarheden, værdiskabelsen og sammenhængskraften i de lokalsamfund, man bygger til, ligesom man aktivt bør understøtte de demokratiske processer.

4. Fagligheder, rekruttering og kompetenceudvikling

Bygherren og resten af branchen bør understøtte udviklingen af stærke fagligheder i byggebranchen og sikre, at der er adgang til kvalificeret arbejdskraft. Man bør sikre kompetenceudvikling på alle niveauer, herunder også sociale kompetencer.

Politikken er udarbejdet i samarbejde med Bygherreforeningens bestyrelse, udvalg og medlemmer og kan hentes her på hjemmesiden på dette link.

 

Yderligere information, kontakt:

Graves Simonsen, bæredygtighedschef i Bygherreforeningen

Mobil +45 2030 2750 eller gks@bygherreforeningen.dk

Aktuelt

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

sep
9
Udbud og samarbejde

Vælg den rette entrepriseform

Hvordan vælger du den rigtige entrepriseform til dit projekt? På denne kursusdag hører du om fordele, ulemper og erfaringer med de forskellige entrepriseformer, så du er klædt på til at vælge den rette form, når...

sep
10
Byggeri, drift og anlæg

Ledningsarbejder og gæsteprincippet

Udgifter til ledningsarbejder kan være en ubehagelig overraskelse i et projekt, især hvis der ikke er taget højde for det i anlægsbudgettet. På dette kursus får du overblik over de grundlæggende regler inden for ledningsret...

sep
11
Byggeri, drift og anlæg

Bygherrernes anlægsdag 2024

Lukker anlægsbranchen i 2050, når der ikke er råstoffer og arbejdskraft til at udføre opgaverne?  Hvad betyder bæredygtighed, klimakrav og digitalisering for fremtidige anlægsprojekter?  Vi sætter fokus på de udfordringer anlægssektoren står over for lige...

sep
17
Byggeriets aftaler

AB18 for bygherrer

På dette efterhånden klassiske AB-kursus får du en grundig indføring i AB18 og en gennemgang af aftalesystemet – herunder de væsentligste ændringer og nyskabelser, der er kommet siden AB92. Kurset sætter fokus på de muligheder,...

sep
17
Bæredygtighed

Klimakrav og LCA for bygherrer – Aarhus

På dette kursus får du indsigt i konsekvenserne af både de nuværende og kommende, strammere klimakrav fra 2025. I løbet af dagen får du sparring til, hvad du som bygherre forventes at levere på ved...

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev