Blog -

22/01/2019

Ny teknologi skal udvikle bygge- og anlægsbranchen

Blogindlæg skrevet af: direktør Michael H. Nielsen, Dansk Byggeri

 

Sammenligner man bygge- og anlægsbranchens investeringer i it med it-investeringerne generelt, er der tale om en udvikling, som man med brancheøjne kan være bekymret for. Tal fra Danmarks Statistik viser, at der i gennemsnit for hver fuldtidsansat i danske virksomheder i 2016 blev investeret 60.000 kr. i nyt it-udstyr og i nye it-services. I bygge- og anlægsbranchen var tallet blot 11.600 kr. pr fuldtidsansat. Det er bl.a. på den baggrund at en række af branchens organisationer er gået sammen og har etableret et nyt initiativ, der skal hjælpe virksomheder med at analysere muligheder med ny teknologi og på tilsvarende vis sikre en succesfuld implementering. Initiativet er døbt BUILD 4.0 Rejseholdet, og skal understøtte aktiviteter for virksomheder der fx vil:

  • Afprøve bestemte nye teknologier
  • Træde ind i nye markedsområder
  • Effektiviserer samarbejdet på projekterne
  • Effektiviserer og automatisere produktionen
  • Skabe større sammenhæng mellem administration og produktion
  • Optimerer bygningsdrift

 

 

 

 

 

 

 

 

Build 4.0 Rejseholdet udvikler i samarbejde med interesserede virksomheder business cases, der kommer til at udgøre beslutningsgrundlaget for investering og implementering i digitale løsninger og nye teknologier med forretningsoptimering for øje. Rejseholdet understøtter en proces hvor udfordringerne minimeres og opnår målene ved hjælp af digitale løsninger og nye teknologier. Og resultatet af samarbejdet med BUILD 4.0 Rejseholdet er en Business Case der viser hvordan det bliver en god investering.

Ideen med BUILD 4.0  Rejseholdet er at få udviklet og dokumenteret hvorledes kompetent konsulenthjælp kan fremme anvendelsen af ny teknologi i branchen. Men det er også at får udviklet en bæredygtig forretningsmodel og et målrettet korps af virksomheder, der kan accelerere brugen af ny teknologi på en meningsfuld og værdiskabende måde.

 

Hvad hjælper BUILD 4.0 Rejseholdet med

Et Build 4.0 Rejseholdsforløb består af 4 trin:

  1. Indledende samtaler hvorigennem virksomheden screenes og behov, mål og muligheder afdækkes
  2. Build 4.0 Rejseholdet udarbejder mulige scenarier
  3. Et udviklingsforløb igangsættes hvorved scenarierne konkretiseres til en plan
  4. Rejseholdet udarbejder en Business Case eller Roadmap for den forestående investering i implementering af digitale løsninger og nye teknologier

Etablering af Rejseholdet er støttet af Grundejernes Investeringsfond, og der skal meget gerne gennemføres testforløb inden for målgrupperne; bygherrer, rådgivere, udførende og bygningsdrift. Altså bygge, anlægs- og renoveringsbranchen i bred forstand.

Rejseholdet består i opstarten af virksomhederne CN3, HD Lab, BASIT og Insight Partners. Hver af virksomhederne har særlige kompetencer inden for hvert sit område, men alle med stærkt fokus på digitalisering og nye teknologier.

Parterne bag BUILD 4.0 – Rejseholdet er Bygherreforeningen, BLOX HUB, Danske Arkitektvirksomheder, Dansk Byggeri og Foreningen af Rådgivende Ingeniører. Og det er disse parter der sammen udvælger de virksomheder som skal med på et af de første otte rejseholdsforløb.

Læs mere om Build 4.0 – Rejsehold

 

Dette blogindlæg er tidligere udgivet på renoveringpaadagsordenen.dk. Denne platform er nedlagt, hvorfor indlægget er genudgivet på bygherreforeningen.dk, der tidligere har varetaget driften heraf.

 

Aktuelt

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Kommuner mangler redskaber til bæredygtig byudvikling

Kommunerne sidder med en væsentlig nøgle til bæredygtig udvikling: Det hele starter med planlægningen af hvad, hvor og hvordan, der skal bygges. Men de mangler redskaber og hjemmel i planloven til at stille krav til private bygherrer og ejendomsudviklere. Det viser en ny undersøgelse igangsat af Arkitektforeningen i regi af ”Strateginetværket for bæredygtigt byggeri”. Undersøgelsen kommer også med en række konkrete anbefalinger til politikerne.
10/04/2024/af Andreas Holst-Olesen

Bygherreprisen 2024 sætter fokus på den eksperimenterende og nytænkende bygherre

Nu er der åbent for indstillinger til Bygherreprisen 2024, der i år stiller skarpt på den eksperimenterende og nytænkende bygherre. Med de udfordringer vores samfund og verden står overfor, søger vi i år bygherrer som har lysten, modet og evnen til at eksperimentere og nytænke deres tilgange til byggeri for at dække nye behov og håndtere fremtidens udfordringer inden for bl.a. klimasikring, bæredygtighed og fx ressourceknaphed. Prisen uddeles sammen med Boligfonden Kuben i samarbejde med Licitationen.
05/04/2024/af Sussi Hansen

Styrk din faglighed på et af vores kommende arrangementer

[av_custom_masonry_entries 0_pos_post='' 1_pos_post='' 2_pos_post='' 3_pos_post='' post_terms='Kursusemne,48,50,58,56,57,51,54,49,59,52,63,55' nr_posts='3' nr_off_posts='' post_order='ASC' grid_layout='without_top' top_image='http://bygherreforeningen.kathlab.dk/wp-content/uploads/2018/06/Overblik-over-ændringer-i-AB.jpg' attachment='2544' attachment_size='full' masonry_filter='hide' av_uid='av-jia0oanc' custom_class='']

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev