Nyheder om COVID-19 - Bygherreforeningen

Bygherreforeningens nyheder om COVID-19

Her kan du få et samlet overblik over foreningens nyheder relateret til corona-situationen

Vinder af Bygherreprisen 2019: ”Vi har fået københavnerne til at forstå, hvad det er vi laver i Aalborg”

Sidste år vandt Himmerland Boligforening Bygherreprisen 2019 ved løfte den ellers udfordrede bydel Aalborg Øst. Den landsdækkende eksponering har givet det nordjyske boligforening vind i sejlende, og har åbnet op for nye fællesskaber og skabt stolthed iblandt medarbejderne. Nu kan alle indstille nye kandidater til prisen frem til d. 18. august, der hylder det ansvarlige samarbejde.
11/05/2020/af Freja Andersen

Topledere viser vejen til færre ulykker

Øget fokus på arbejdsmiljø og sikkerhed i topledelsen hos Gentofte Kommune, Vejdirektoratet og det almene boligselskab Bo-Vest skal føre til færre ulykker og mere produktivitet på de tre organisationers byggepladser. Den nye tilgang bygger på erfaringer fra offshore branchen, hvor det er lykkes næsten at undgå store ulykker.
01/05/2020/af Freja Andersen

Renoveringsopgaver i høj kurs hos kommuner efter fjernelse af anlægsloftet

Med fjernelsen af anlægsloftet i år, har landets kommuner nu mulighed for at fremskynde opgaver efter eget valg. En rundspørge i tre kommuner viser, at det særligt er planlagte renoveringsopgaver, som bliver fremrykket, da nybyggeri af forskellige årsager er vanskeligt under coronakrisen.
03/04/2020/af Freja Andersen

Højere anlægsloft bør følges op af højere beløbsgrænser i tilbudsloven

Kommunerne skal have mulighed for at igangsætte flere byggeprojekter og dermed være med holde gang i erhvervsliv og beskæftigelse under coronakrisen. Man bør samtidig justere beløbsgrænserne i udbudsreglerne, for at gøre det nemmere at få virksomheder og håndværkere i gang med det samme på fx tomme skoler og daginstitutioner
26/03/2020/af Freja Andersen

Klimapartnerskab viser vejen til et bæredygtigt byggeri

Efter fire måneders intensivt arbejde og involvering af mere end 100 fagfolk, har klimapartnerskabet for byggeri og anlæg udgivet sin resultatrapport. Bygherreforeningen har deltaget aktivt i arbejdet og støtter op om mange af de gode forslag.
16/03/2020/af Freja Andersen

Bygherreforeningen bidrager til ny klimahandlingsplan

Bygherreforeningen skal sammen med bl.a. Dansk Byggeri og Dansk Industri frem mod februar 2020 komme med bud på, hvordan bygge- og anlægsbranchen skal bidrage til at vi bliver klimaneutrale i 2050 i regeringens klimapartnerskab for byggeri og anlæg
17/01/2020/af Freja Andersen

Bygherrer skal drive den bæredygtige udvikling

Bygherreforeningen lancerer fredag d. 10 januar et manifest med udgangspunkt i FNs verdensmål, der skal hjælpe bygherrer med en bæredygtig omstilling af deres arbejde.
10/01/2020/af Freja Andersen

Gå ikke glip af disse debatter på Folkemødet 2024

Folkemødet på Bornholm er lige rundt om hjørnet. Og byggeriet har i år sat alle sejl til for at skabe en øget dialog med de folkevalgte politikere og øvrige meningsdannere i det danske samfund. Områdechef for kommunikation og politik i Bygherreforeningen, Jesper Malm, er særlig glad for, at det er lykkes at samle byggebranchen på et fælles område med en masse spændende og relevante debatter og hvor der er fantastiske muligheder for at netværke og bygge nye relationer. Han giver her sine bud på fem debatter, som vil være relevante for landets bygherrer.
24/05/2024/af Sussi Hansen

Kunstig intelligens kan accelerere bygherrers bidrag til den grønne omstilling

Kunstig intelligens bliver mere og mere udbredt i bygge- og anlægsbranchen, hvor det ifølge en digital rådgiver kan være med til at understøtte bygherrens arbejde med bæredygtighed på forskellige måder, særligt i forhold til materialevalg og genanvendelse, der er en vigtig del af bygherrens beslutninger om d LCA. Han spår at kunstig intelligens vil komme til at fylde væsentligt mere i nær fremtid, med flere værktøjer og anvendelser på nye måder.
17/05/2024/af Sofie Meyer

Stor efterspørgsel på ny type ældrebolig, der fremmer fællesskaber  

For at imødekomme et stigende antal af ældre, har Københavns Kommune udviklet et nyt ældreboligkoncept, tryghedsboliger. De er et alternativ til de klassiske plejeboliger med inspiration fra seniorbofællesskaber. Der er stor efterspørgsel på boligerne, som bl.a. får nye fællesskaber til at blomstre op og hjælper borgerne med at bevare selvstændigheden. De første boliger åbnede i i 2020, og de følges tæt for at samle erfaringer. Principperne kan være til inspiration, hvis man som bygherre arbejder med at fremme fællesskaber i sine bebyggelser eller alternative boligformer til et stigende antal ældre.   
03/05/2024/af Sofie Meyer

Leder: Bæredygtighed handler også om de sociale aspekter

Leder af bestyrelsesmedlem Pia Nielsen og formand Peter Fangel Poulsen, Bygherreforeningen: Bæredygtighed handler ikke alene om løsninger, som gavner klima og miljø, men også om de medarbejdere, der bygger samt de mennesker, som skal bruge byggeriet og deres trivsel. Og det bliver endnu mere væsentligt i en fremtid, hvor vi kan ikke længere bare kan bygge nyt, men i højere grad skal bygge om og transformere utidssvarende bygninger eller bygge mindre og dele mere. Derfor ser bestyrelsesmedlem Pia Nielsen og formand Peter Fangel Poulsen, frem til at foreningen, i forbindelse med årsmødet den 30. maj, kan præsentere en ny politik for social bæredygtighed. De to er henholdsvis viceadministrerende direktør i Boligkontoret Danmark og direktør og partner i BAUHERR.
26/04/2024/af Sofie Meyer

Sådan arbejder tre bygherrer med at uddanne faglært arbejdskraft på deres byggepladser

Siden 2019 har Bygherreforeningen hjulpet medlemmer med at skabe faglært arbejdskraft på deres byggerier. Traditionelt har ansvaret for at ansætte og uddanne lærlinge primært hvilet på entreprenørerne, men stiller bygherren krav og følger op, bliver der uddannet flere faglærte til en branche, der næste år vil mangle 17.000 håndværkere. At uddanne lærlinge er også en relevant indsats i forhold til arbejdet med social bæredygtighed, der fylder mere og mere. Her kan du få indsigt i tre cases der viser, hvordan man som bygherre kan gribe arbejdet an.
26/04/2024/af Sofie Meyer

Brand i Børsen: Tid til omtanke, ikke drastiske konklusioner

Henrik L. Bang, direktør i Bygherreforeningen, udtrykker dyb medfølelse med Dansk Erhverv, og sender varme tanker til beredskabet, der kæmpede for at slukke branden og sikre området. Han håber på, at vi kan lære af situationen og bruge den tragiske hændelse til at blive klogere på, hvordan vi forebygger ildebrande og ødelæggelser af historiske bygninger. Også i en situation, hvor vi samtidig arbejder med en bæredygtig omstilling af byggeriet.
19/04/2024/af Sofie Meyer

Bofællesskabsudvikler: ”Jeg stiller nogle andre spørgsmål, og prøver at vende tingene lidt på hovedet”

I månedens bygherreportræt kan du møde Tania Nissen, udviklingsdirektør hos Hyllegaard Udvikling en del af Vanaheimr, der bl.a. udvikler stor-bofællesskab og projekter inden for landbrug og energioptimering. Tania er ny i byggebranchen, og med sit blik ude fra, brænder hun for nyskabelse. Hun er optaget af at optimere processer, og så ønsker hun at udfordre de etablerede metoder og tankegangen omkring risiko, profit og samarbejde.
15/04/2024/af Sofie Ullum Jensen

Psykologisk sikkerhed kan gøre at fejl opdages i tide

Fejl og misforståelser kan koste dyrt på bygge- og anlægsprojekter, både i forhold til tid, økonomi, image og samarbejde, og jo senere fejlene kommer på bordet, desto dyrere risikerer de at blive. Bl.a. derfor vinder nye samarbejdsformer frem, som skaber bedre rammer for medarbejdernes psykologiske sikkerhed, hvor der fx er plads til at indrømme fejl uden at blive dømt eller udstødt. Til en workshop i Samarbejdsløftet i marts blev det tydeligt, at begrebet ikke kun er relevant i en snæver byggepladskontekst, men lige så vigtigt for bygherrerne på ledelsesgangene.
12/04/2024/af Sussi Hansen

Kommuner mangler redskaber til bæredygtig byudvikling

Kommunerne sidder med en væsentlig nøgle til bæredygtig udvikling: Det hele starter med planlægningen af hvad, hvor og hvordan, der skal bygges. Men de mangler redskaber og hjemmel i planloven til at stille krav til private bygherrer og ejendomsudviklere. Det viser en ny undersøgelse igangsat af Arkitektforeningen i regi af ”Strateginetværket for bæredygtigt byggeri”. Undersøgelsen kommer også med en række konkrete anbefalinger til politikerne.
10/04/2024/af Andreas Holst-Olesen

Bygherreprisen 2024 sætter fokus på den eksperimenterende og nytænkende bygherre

Nu er der åbent for indstillinger til Bygherreprisen 2024, der i år stiller skarpt på den eksperimenterende og nytænkende bygherre. Med de udfordringer vores samfund og verden står overfor, søger vi i år bygherrer som har lysten, modet og evnen til at eksperimentere og nytænke deres tilgange til byggeri for at dække nye behov og håndtere fremtidens udfordringer inden for bl.a. klimasikring, bæredygtighed og fx ressourceknaphed. Prisen uddeles sammen med Boligfonden Kuben i samarbejde med Licitationen.
05/04/2024/af Sussi Hansen

Ny guide klæder kommunale ejendomschefer på til at arbejde strategisk med bæredygtighed

Landets 98 kommuner står overfor enorme udfordringer med at sikre de fysiske rammer for velfærden i de kommende år. Det gælder uanset, om der er tale om nybyggeri eller vedligeholdelse og udvikling af den eksisterende ejendomsportefølje. Dette betyder et øget pres på kommunale bygherreorganisationer og ejendomscentre og et øget behov for at kunne arbejde strategisk med bæredygtighed. En ny guide skal hjælpe ejendomschefer med at få bedre styr på ejendomsstrategien og bæredygtigheden i kommunale byggerier og porteføljer.
22/03/2024/af Sofie Ullum Jensen

Uddannelse af unge er en mærkesag hos Metroselskabet og Hovedstadens Letbane

Metroselskabet har brugt lærlingeklausuler på alle større kontrakter siden 2015, og har brugt Bygherreforeningens tilgang og værktøjer til at udvikle deres indsats..
15/03/2024/af Sofie Ullum Jensen

Få den nyeste viden fra Bygherreforeningen i din indbakke

Ja tak – send mig Bygherreforeningens nyhedsbrev